Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791218-50970S8

Date of Document: 2001-03-09

تهران و هاوانا خواهر خوانده شدند گروه شهري: شهرداران شهرهاي هاوانا و هوليگن (كشور كوبا ) در محل شهرداري تهران با مهندس مرتضي الويري ديدار و گفتگو كردند. به گزارش روابط عمومي شهرداري تهران الويري در اين ديدار با اعلام آمادگي جهت انتقال تجارب ساليان متمادي شهرداري تهران به خصوص تجارب سالهاي اخير گفت: تهران از يك جهت شهري 200 ساله است و از سوي ديگر شهرري به عنوان بخشي از آن 4000 سال قدمت دارد بنابراين مي توان گفت تهران شهري كهن است. شهردار تهران در ادامه با اشاره به اينكه در تهران در سال جاري 4000 هكتار جنگل كاري به عنوان كمربند سبز ايجاد گرديده است اظهار داشت: با توجه به جمعيت تهران و توليد تن 7000روزانه زباله مقوله هاي فضاي سبز و رفت و روبشهري از مواردي است كه ما به طور جدي به آن مي پردازيم. همچنين در اين ديدار شهردار هاوانا گفت: هاوانا شهر كوچكي است كه حدود 400 سال قدمت دارد و داراي 15 منطقه و چندين ناحيه و 1530 محله مي باشد /2 5هر سال يكبار انتخاباتي برگزار مي گردد كه طي آن رئيس ناحيه انتخاب مي گرددو هر 5 سال يكبار نيز اين روند براي انتخاب شهرداران مناطق صورت مي پذيرد. گفتني است در اين ديدار قرارداد خواهر خواندگي دو شهر هاوانا و تهران به امضاي شهرداران دو شهر رسيد.