Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791218-50970S6

Date of Document: 2001-03-09

مجمع مشورتي شوراهاي اسلامي مراكز استان ها تشكيل شد گروه شهري: نخستين نشست مجمع مشورتي شوراهاي اسلامي مراكز استان ها در تهران برگزار شد. به گزارش دبيرخانه مجمع مشورتي شوراهاي اسلامي مراكز استان ها، در اين نشست با تاكيد بر ضرورت تشكيل شوراهاي شهرستان، استان و عالي استان ها، در خصوص مسائلي چون اصلاح قانون شوراها، توجه به مطالبات مردم از شوراها و ارتباط با ساير نهادها و مديريت كشور و اجراي كامل قانون شوراها بحث و تبادل نظر شد. در اين نشست، حسين دروديان، عضو شوراي شهر تهران گفت: هدف ما ارتقاي جايگاه شوراهاست و بايد در اين راستا گام برداريم. دكتر شكور اكبرنژاد، رئيس شوراي شهر تبريز نيز با اشاره به عدم تناسب اختيارات شوراهابا مسئوليت هاي واگذار شده به آنها، گفت: شوراها از اركان تصميم گيري نظام عنوان شده اند اما جهت گيري به اين سمت و سو كمتر ديده مي شود. همچنين داريوش فاميلي رئيس شوراي شهر قزوين، نقش شوراهاي شهر را تقنيني و تصميم گير اعلام كرد و بعد نظارتي آنها را مهم شمرد. وي خواستار شفاف شدن جايگاه شوراي شهر، رفع خلاء شوراي عالي استان ها واهميت دادن به تشكيل شوراهاي محلات شد.