Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791218-50966S7

Date of Document: 2001-03-09

روي پيشخوان كتاب فروشي ها تاريخ شهر مشهد تاليف: مهدي /سيدي انتشارات /جامي 473 صفحه جلد كالينگور با روكش /2500 /نسخه 2500 تومان. شكل گيري شهر مشهد هرچند در مقايسه با ساير شهرهاي باستاني و تاريخي كشور از قدمت چنداني برخوردار نيست ولي وجود مرقدمطهر امام هشتم شيعيان به عنوان عامل اصلي پيدايش اين شهر و متعاقب آن بروز حوادث متعدد سياسي و تاريخي موجب شده تا شهر مشهد در رديف نامي ترين و جاذبترين شهرهاي مذهبي، اقتصادي و توريستي ايران قرار گيرد. عنوان تاريخ مشهد در بدو امر تنها بيانگر تاريخ يك شهر است، اما به سبب آن كه مشهد مركز خراسان است تاريخ آن خواه ناخواه كليد فهم تاريخ همه اين ولايت و حتي خراسان بزرگ و دودمان هاي برخاسته از شرق ايران زمين خواهدبود. اينكوترمز ترجمه: مجيد زندمير /آلاوند انتشارات گويش /نو چاپ اول، / 79 5000 /نسخه 1500 تومان. اينكوترمز به عنوان مجموعه اي از مقررات رسمي اتاق بازرگاني بين المللي براي تفسير اصطلاحات بازرگاني، مديريت بازرگاني بين الملل را تسهيل مي كند. اشاره به اينكوترمز 2000 در هر قرارداد فروش سبب تعيين تعهدات مرعي الطرفين شده و ريسك پيچيدگي هاي حقوقي را مي كاهد. سينوزيت مولف: دكتر محسن /نراقي انتشارات /صورتگر چاپ /اول 79 200 /نسخه 2000 تومان. در اين كتاب سي و سه پرسش درباره سينوزيت همراه با پاسخ هاي آن به چاپ رسيده است. جراحي پلاستيك بيني آري يا؟ خير مولف: دكتر كيوان /جورابچي با همكاري دكتر ارسيا /تقوي با نظرات: دكتر مهدي خواجوي و دكتر محسن /نراقي انتشارات /پورسينا 3000 /نسخه 800 تومان. اين كتاب در سه بخش تنظيم شده است. بخش نخست به تاريخچه جراحي وجراحي پلاستيك اختصاص دارد، سپس تحليلي پيرامون تناسب، اصول زيبايي و بيني متناسب ارائه مي شود. به دنبال آن جراحي پلاستيك بيني و جنبه هاي قابل توجه در اين جراحي مانند روش باز و بسته، انحراف بيني، نقش تيغه در عمل، بيني زيني شكل و... بيان مي شود. همچنين توضيحاتي درباره پيش از عمل داده خواهد شد. دو كلوم حرف حساب نوشته. محمود /بهرامي انتشارات /جزيل چاپ 3000 /اول 79 /نسخه 800 تومان. آنچه در اين كتاب مجموعه اي آمده، از طرح هاي نوشته شده به صورت طنز است. در اين كتاب، نگاه نويسنده بيشتر بيان دردها و آلامي است كه به نوعي صريح ايراد گشته و غرض از آن ايجاد ارتباطي عاطفي با خواننده محمود است بهرامي، در عرصه سينما و تئاتر نيز فعاليت مستمري داشته و تاكنون شاهد فيلم هاي و سريالهاي متعددي از وي بوده ايم. مجموعه مقالات در روانشناسي دكتر پروين /كديور نشر منشور /اميد چاپ 2000 /اول 79 /نسخه 1050 تومان. اين مجموعه شامل مقاله هايي است كه در حوزه روانشناسي در چهار مضمون رشد، يادگيري، تاثير انتظار معلم و سبك هاي استادي است. نظريه هاي رشد و تحول و مباني آنها، نظام پياژه و كاربردهاي آن در آموزش، فرا شناخت و اهميت آن در بهبود حافظه، تاثير انتظار معلم بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان، فشار رواني در كلاس هاي طبقه بندي شده و... از مقاله هايي است كه در اين مجموعه چاپ شده است. از غربتي به غربت ديگر پژوهش و تدوين: شاهرخ تندرو /صالح نشر /مرمر چاپ /اول 79 850 /نسخه 2000 تومان. بخشي از ادبيات داستاني ما در آن طرف آبهابه زندگي خود ادامه مي دهند. ماحصل اين زندگي كتابهايي است كه پاره اي از هويت داستان امروز ايران قلمداد مي شود. كتابشناخت حاضر دربردارنده نمايه اين آثار است. مخاطبان، از غربتي به غربت ديگر عموم علاقه مندان به ادبيات داستاني و پژوهشگران و منتقدان هستند. سوزنامه; سيري شبانه سراينده جمشيد /بحري منشور /اميد چاپ 2000 /اول 79 /نسخه تومان. 580 اين كتاب شامل مجموعه اي اخلاقي و عرفاني است كه به نظم درآمده است. واژه نامه سياسي تاليف: همايون /نعمت اللهي انتشارات /عباسي چاپ /اول 79 136 /نسخه 3000 صفحه /وزيري 1300 تومان. در اين كتاب سعي شده است واژه هاي سياسي به طور ساده و روان براي نوجوانان و جوانان تشريح شود. اين كتاب با استفاده ازساير كتابهاي تخصصي سياسي تهيه شده است. با اين تفاوت كه توضيح واژه ها با توجه به سطح دانش و آگاهي خواننده صورت گرفته است. الفباي مديريت كلاس درس نويسنده: روبرت تي. /تابر مترجم: دكتر محمدرضا سركار /آراني انتشارات /مدرسه چاپ 3000 /اول 79 /نسخه 1000 ريال. آن چه آشكارا مي توان بيان كرد اين است كه اگر آموزش اثربخشي در كار نباشد هيچ يك از مهارت هاي كلاسداري به جايي نخواهد رسيد. راهبردهاي اداره كلاس درس، جانشيني مناسب براي آموزش اثربخش نيست، زيرا تعليم و تربيت اثربخش مي تواند به عنوان عامل حياتي عمل كند، عاملي كه باعث شود تا دانش آموزان به آموزش و يادگيري چنان علاقه مند شوند كه معلمان مشكلي درباره انضباط و اداره كلاس نداشته باشند. كارشناسان و مديران آموزشي، معلمان و دانشجويان دبيري و مراكز تربيت معلم با مطالعه اين كتاب به راهبردهايي كاربردي براي سازماندهي آموزش اثربخش دست مي يابند و مهارت هاي لازم براي فراهم ساختن محيطي مناسب و شوق انگيز براي آموزش و يادگيري را به دست مي آورند. يك تكه بلور نوشته: مرجان /كشاورزي تصويرگر: علي /مفاخري انتشارات: /شباويز چاپ 5000 /اول 79 /نسخه 400 تومان. اين كتاب براي گروه سني 10 تا 12 سال نوشته شده است. عمو نوروز و خاله روزگار نويسنده: مصطفي /رحماندوست تصويرگر: سارا /ايرواني انتشارات /شباويز 14 صفحه /مصور چاپ 5000 /اول 79 نسخه تومان 400 اين كتاب شامل داستاني كوتاه با تصوير براي گروه سني 7 تا 9 سال است. سه بازخواني از سه نمايشنامه ويليام شكسپير به روايت: آتيلا پسياني - محمد /چرم مشير ناشر: /صنوبر شمارگان جلد 2000 - 5000 /پاييز 79 ريال. كتاب حاضر تلاشي در بازخواني سه درام بزرگ ويليام شكسپير به نام هاي ليرشاه هملت، و توفان است. در اين كتاب كه به همت گروه تئاتر بازي روانه بازار شده، بيش از هر چيز چگونگي كشف مكانيزم هاي اجرايي نمايش هاي ياد شده است. به همين دليل آن چنان كه از متن ها برمي آيد، وجوه ادبي نوشتار نمايش همپاي اصول نمايشي بودن متن، به موازات قابل اجرا شدن متن در نظر گرفته شده است. بيان حادثه از مناظر گوناگون و روايت هاي متفاوت شخصيت ها از جمله فرم هاي متنوع داستان پردازي به كار گرفته شده در اين بازخواني است. مسائل كاربري در مكانيك سنگ مولف: مهدي /حسيني ناشر: انتشارات / نسخه /پايگان 1000 قيمت ريال. 6000 درس مكانيك سنگ يكي از دروس مهم در رشته هاي مهندسي استخراج معدن، اكتشاف معدن، عمران و زمين شناسي است. كتاب حاضر مجموعه اي از مسائل اصلي و كليدي مكانيك سنگ بوده و بر طبق سرفصلهاي درس مكانيك سنگ، رشته هاي فوق تنظيم شده است. هر فصل كتاب شامل دو قسمت است: قسمت اول مسائل تشريحي و قسمت دوم مسائل تستي. توقيف تاليف: بيژن /خاكپور ناشر: مركز فرهنگي انتشاراتي پاس /مشكاه چاپ 5000 /اول 79 /نسخه 850 تومان. در اين كتاب تاريخچه توقيف مطبوعات ايران به طور خلاصه از سال 1202 _ه. ش آمده است. اين كتاب با بازگويي خلاصه اي از وقايع دوران قاجار (وقايع مشروطه ) و دوران پهلوي به بازبيني تنگناها و مشكلات مطبوعات مي پردازد. روشنفكران، احزاب و منافع ملي گفت وگوهايي با متفكران معاصر به /ايران كوشش مسعود /رضوي نشر و پژوهش فرزان چاپ /روز اول /180 1379زمستان صفحه /رقعي 900 تومان - كتاب روشنفكران، احزاب و منافع ملي به، گفت وگو با تني چند از رجال برجسته انديشه و سياست در كشور ما اختصاص يافته است. ابتدا در سه گفت وگو، از سه منظر مختلف درباره روشنفكران و طبقه بندي نخبگان به عنوان موثرترين سرمايه هاي انساني جامعه بحث شده و استادان فرهنگ رجايي، منوچهر آشتياني، رضا داوري و محمود سريع القلم به پرسشها پاسخ گفته اند. سپس بحث توسعه با نكته سنجيهاي داناي جنبش اصلاح طلبي ايران دكتر سعيد حجاريان در پيوند با همين مسائل مورد توجه قرار گرفته است و هم ايشان به همراه احمد نقيبزاده و ناصر هاديان، در گفت وگويي با عنوان پيشينه، تكوين و كاركرد احزاب در ايران شركت نموده اند و بالاخره بازهم ايشان در گفت وگويي تحت عنوان احزاب و نخبگان تاريخ مطالب ساز تازه اي عنوان كرده اند. واپسين بخش اين كتاب، گفت وگويي با پيروز مجتهدزاده درباب وضعيت ژئوپوليتيك ايران و نقشهاي اين سرزمين مهم در جهان و معاصر آينده، به ويژه در رابطه با خاورميانه و خليج فارس است.