Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791218-50965S4

Date of Document: 2001-03-09

خانواده عزت الله سحابي به كميسيون اصل شكايت 90 كرد گروه اجتماعي: خانواده عزت الله سحابي با ارسال نامه اي به كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي از مقامات قوه قضائيه شكايت كردند. در نامه خانواده سحابي آمده است: ما پس از مشاهده وضع نابسامان، افسردگي و فراموشي پدر در روز ملاقات در سوم اسفندماه، نامه اي خطاب به آيت الله شاهرودي تنظيم نموده و ضمن ابراز نگراني شديد از ايشان خواستيم تا ترتيب انتقال زنداني به محلي قابل نظارت از سوي مراجع قانوني را بدهند و كاري كنند كه پزشكاني شناخته شده بتوانند وي را معاينه و به ويژه داروهاي مصرفي او را بررسي اكنون نمايند يازده روز گذشته و اعتنايي به اين درخواست نگرديده است! روز شنبه 13 اسفندماه به شعبه 26 دادگاه انقلاب مراجعه نموده و خدمت آقاي حداد قاضي محترم پرونده، عرض نموديم كه دو پزشك كه پيش از اين نيز به حال زندانيان سياسي رسيدگي كرده اند، آماده اند تا با مهندس سحابي ملاقات نمايند. ايشان موافقت ننموده و حال او را عادي تلقي كردند و افزودند كه اگر قرار باشد، ما خود پزشكاني داريم كه اين امر را بر عهده دارند. سپس ما از ايشان خواستيم تا نام و شماره تلفن پزشكان خود را به ما بدهند تا بتوانيم سوابق پزشكي پدر را با آنان در ميان گذاشته و ارتباطي داشته باشيم. ليك با اين كار نيز موافقت نشد!