Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791217-50961S10

Date of Document: 2001-03-08

رئيس شوراي شهر قزوين از افزايش كاذب و بي رويه قيمت زمين انتقاد كرد رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين از فروش زمين با قيمت زياد به اقشار كم درآمد انتقاد كرد. به گزارش خبرنگار ما درقزوين دكتر فاميلي در جلسه شوراي اسلامي شهر افزود: متاسفانه عده اي سودجو زمين هاي محدوده شهر را چندين برابر قيمت واقعي به فروش مي رسانند و از اين راه سود كلاني به جيب مي زنند. وي خاطرنشان ساخت: در دهه چهل بسياري از زمين هاي كشاورزي از اربابان گرفته و به كشاورزان واگذار شد تا آنان بر روي آن زمين ها كشاورزي كنند، ولي در حال حاضر كه اين زمين هادر محدوده شهري قرار گرفته است افرادي كه تنها در پي سودجويي هستندزمين ها را با قيمت هاي بسيارزياد به فروش مي رسانند. دكتر فاميلي تاكيد كرد: با شرايط پيش آمده بايد راهكارهاي قانوني براي جلوگيري از اشاعه اين رويه انديشيد و ترتيبي اتخاذ كرد تا بتوان بخشي از اين سرمايه را كه متعلق به بيت المال است به آن بازگرداند.