Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791217-50957S8

Date of Document: 2001-03-08

وزير علوم، تحقيقات و فناوري: روش اصلاح گرايان را نمي توان با تهديد و ارعاب خفه كرد گروه علمي فرهنگي: وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت: برخي فكر مي كنند مي شود كه روش اصلاح گرايان را با تهديد و ارعاب خفه كرد. دكتر مصطفي معين دوشنبه در دانشكده علوم دريايي و اقيانوسي خرمشهر در جمع اساتيد و دانشجويان اين دانشكده افزود: شيوه تهديد و ارعاب در هركجا كه باشد پاسخ نخواهد وي داد اضافه كرد: بايد به راي مردم توجه داشت، ملت ايران يك ملت زنده و حساس است، ملتي است كه تحليل دارد و مي توان به عنوان عظيم ترين سرمايه از آن ياد كرد. وي افزود: باتوجه به اين هوشياري، ما از مردم انتظار داريم و اميد است در 18 خرداد سال آينده با حضور گسترده خود شاهد تشكيل دولتي مقتدر و پاسخگو باشيم. وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت: اميدواريم كه آقاي خاتمي از راي دوباره برخوردار باشد. دكتر معين افزود: حماسه دوم خرداد هنوز ادامه دارد زيرا از پشتيباني مردمي برخوردار است. دكتر مصطفي معين همچنين در مراسم جشن دانش آموختگي دهمين دوره فرماندهي و ستاد ( دافوس ) در تهران تصريح كرد: در سالهاي گذشته حدود 36 درصد از ثروت ملي كشور در بخش سخت افزاري هزينه شده است در صورتي كه سهم متوسط سخت افزار از ثروت جهاني فقط 16 درصد است. وزير علوم در اين مراسم گفت درصد 64 ثروت جهاني را منابع انساني تشكيل مي دهد و اين درحالي است كه در ايران با وجود برخورداري از جمعيتي جوان، خلاق، خودباور و انقلابي، سهم منابع انساني كمتر از 34 درصد از ثروت ملي است.