Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791215-50951S8

Date of Document: 2001-03-06

در گفتگو با همشهري عنوان شد واكنش شخصيت هاي سياسي به حكم دادگاه تاج زاده گروه سياسي: درپي صدور حكم شعبه 1403 دادگاه عمومي تهران در مورد مصطفي تاج زاده معاون سياسي وزير كشور و رئيس ستاد انتخابات كشور، وكيل مدافع وي و برخي از چهره هاي سرشناس سياسي كشور حكم صادره را غيرموجه ارزيابي و نسبت به رفع اتهام از وي در دادگاه تجديدنظر اظهار اميدواري كردند. خبرنگار همشهري در همين زمينه در گفتگو با اميرحسين آبادي وكيل مدافع تاج زاده نظر وي را در مورد حكم صادره جويا شد. وكيل معاون سياسي وزير كشوربا تاكيد بر اين كه وي و موكلش در اعتراض به حكم مربوطه تقاضاي تجديدنظر خواهند كرد، گفت از نظر حقوقي حكم صادره به هيچ وجه منطقي و موجه نيست و فاقد استدلال حقوقي است. وي با عجيب خواندن مفاد حكم تاج زاده اظهار كرد: قاضي دادگاه در حكم 63 صفحه اي خود به گونه اي قضاوت كرده كه واقعا نمي توان گفت اين حكم، داراي ابعاد مدلل است و ما اميدواريم در مرحله تجديدنظر، راي صادره فعلي نقض شود. وي ضمن خاطرنشان كردن اين نكته كه مجازات يك سال حبس براي اتهام دخالت غيرقانوني در امر انتخابات مجلس ششم براي تاج زاده صادر شده تصريح كرد: تاج زاده همچنان در سمت فعلي خود به خدمت اشتغال خواهد داشت و ما از امروز (چهاردهم اسفند ) به مدت بيست روز كه قانونا مهلت اعتراض و درخواست تجديدنظر داريم، تقاضاي خود را مطرح خواهيم كرد و بدون ترديد در مرحله تجديدنظر با توجه به استدلالي نبودن حكم صادره، دفاعيات ما مورد توجه و رسيدگي قرار خواهد گرفت و راي برائت تاج زاده صادر خواهد شد. حسين آبادي در خاتمه يادآور شد به زودي وي به اتفاق موكل خود در يك نشست خبري مسائل مربوط به حكم صادره و مجموعه پرونده را به لحاظ حقوقي و نيز از بعد سياسي اجتماعي بازگو خواهد كرد. ناصر قوامي رئيس كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي نيز در گفتگو با خبرنگار همشهري ضمن اظهار تاسف از حكم صادره در مورد مصطفي تاج زاده رئيس ستاد انتخابات كشور و آيت الله آزرمي فرماندار تهران گفت: چندي پيش تاج زاده با حضور در جمع نمايندگان مجلس به شبهاتي كه در مورد گزارش سازمان بازرسي كل كشور و نقش وي در ارتباط با اتهامات مربوطه مطرح شده بود پاسخ داد و پس از جلسه، عموم نمايندگان مجلس - حتي بعضا نمايندگان متعلق به جناح ديگر - بر بي گناهي وي اجماع نظر داشتند و جمعبندي نهايي مجلس اين بود كه دادگاه وي را تبرئه خواهد اما كرد، متاسفانه همان گونه كه برخي پيش بيني ها، مسير پرونده را در جهت مسائل سياسي ارزيابي مي كرد، دادگاه با صدور حكمي سنگين و غيرعادلانه وي را محكوم كرد. قوامي با تاكيد بر اين مطلب كه قطعا در دادگاه تجديدنظر مجال اثبات بي گناهي و تبرئه تاج زاده و آزرمي فراهم خواهد آمد تصريح كرد: امروز ديگر مشخص شده كه روند اصلاحات منتسب به تعداد معيني از افراد نيست و جنبش اصلاح طلبي عليرغم تمام موانع و تضييقاتي همچنان به راه خود ادامه خواهد داد. علي شكوري راد عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي نيز با تاكيد بر اين نكته كه انتخابات مجلس ششم حتي از رفراندوم جمهوري اسلامي نيز سالم تر برگزار شده است تصريح كرد: شايسته نظام اسلامي ما نيست كه با مجريان برگزاري سالم انتخاباتي با اين درجه از اهميت اين گونه رفتار شود. وي افزود: سلامت انتخابات مجلس ششم دقيقا به خاطر وجود نظارت از سوي هيات هاي اجرايي و نظارت بر انجام وظايف يكديگر بوده و تا زماني كه اين هياتها كار مي كردند صحت انتخابات مورد تاييد اما بود، وقتي عوامل سياسي ديگري وارد قضيه صحت شد، انتخابات زير سئوال رفت. شكوري در توضيح عوامل سياسي مورد نظر خود افزود: منظور از عوامل سياسي، كساني است كه نتيجه انتخابات را نمي توانستند بپذيرند، اما عليرغم اعمال نظر اين عوامل، تمام كساني كه در جريان مسئله انتخابات هستند - از هر دو جناح - قلبا تاج زاده را تبرئه كرده اند، اما ظاهرا شهامت پافشاري بر اين نداي قلبي خود را ندارند. محمد نعيمي پور رئيس جديد فراكسيون مشاركت در مجلس نيز با اظهار تاسف از صدور حكم تاج زاده گفت: صدور چنين حكمي جاي تامل دارد و همه دلسوزان كشور بايد تاسف خود را از اين گونه برخوردها اعلام كنند. وي با اشاره به برگزاري جلسه نمايندگان مجلس با حضور تاج زاده تاكيد كرد: بيشتر نمايندگان با بررسي گزارش هاي ارائه شده در اين جلسات بر بيگناهي تاج زاده اتفاق نظر داشتند. همچنين موسي قرباني نماينده قائنات - كه از جمله نمايندگان منتسب به جناح مخالف دولت در مجلس است و در جريان حضور تاج زاده در جمع نمايندگان مجلس، عدم وقوع تخلف از سوي تاج زاده را تاييد كرده بود - در گفتگو با خبرنگار همشهري تاكيد كرد: اگر بخواهيم راجع به حكم اظهارنظر صحيح كنيم بايد حكم صادره و استدلال هاي مندرج در آن را مورد توجه و نظر قرار دهيم. وي ضمن تاييد نظر پيشين خود دال بر بيگناهي تاج زاده خاطرنشان كرد: من همچنان معتقدم اگر دلايل و مستندات موجود در پرونده همان دلايل و مستنداتي باشد كه در جلسه نمايندگان مجلس با تاج زاده مطرح شد، ايشان مقصر نيست.