Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791215-50948S5

Date of Document: 2001-03-06

مشكلات بخش انرژي در ايران انجام كارهاي موازي و اجرا نشدن سياست هاي مصوب هيات كارشناسي انرژي اتحاديه اروپا اصلاح قيمت انرژي در ايران را بدون بسترسازيهاي لازم، كارآمد ندانست. داريوش فروغي مديركل دفتر برنامه ريزي انرژي وزارت نيرو ديروز درخصوص نتايج و دستاوردهاي همايش دوروزه همكاري ايران و اتحاديه اروپا در بخش انرژي گفت: هيات كارشناسي اتحاديه اروپايي در مطالعات ده ماهه خود در خصوص بخش انرژي ايران، در بخش قيمتها به اين نتيجه رسيدند كه باتوجه به وضعيت اقتصادي مردم، وقت آن نيست كه قيمتهاي انرژي در ايران به طور يكدفعه به سطح قيمتهاي بين المللي برسد. وي اظهار داشت: در نتايج مطالعات اين هيات آمده است، با حذف يارانه هاي انرژي، دستمزد مردم همگام با افزايش قيمتهاي انرژي بايد بالا برود تا قابل تحمل باشد. در اين نتايج آمده است كه در راستاي حذف يارانه انرژي و افزايش قيمت انرژي در ايران، توسعه بخش حمل و نقل عمومي و در اختيار گذاشتن خودروهاي كم مصرف با قيمت متعادل براي مردم بايد انديشيده شود. وي گفت: كارشناسان اتحاديه اروپا در نتايج فعاليت مطالعاتي خود درخصوص بخش انرژي ايران، بر افزايش كارآيي اين بخش و جلوگيري از اتلاف انرژي در خطوط انتقال و توزيع انواع حاملهاي انرژي، تاكيد كردند. فروغي افزود: اين كارشناسان، نبود يك برنامه كلان و درازمدت براي بخش انرژي كشور و دچار روزمرگي شدن آن را از مشكلات اين بخش عنوان كردند. اجرا نشدن سياستهاي مصوب بخش انرژي و انجام كارهاي موازي در ايران از ديگر مشكلات بخش انرژي ايران است كه در گزارش كارشناسان اتحاديه اروپايي مطرح شده است. وي گفت: ايران و اتحاديه در سه محور بهبود امنيت عرضه انرژي به اجراي اروپا، طرحهاي افزايش قدرت رقابت بخش انرژي ايران در دنيا و ارتقاي كيفيت محيط زيست، به تفاهم كلي دست يافتند و قرار شد، ايران طرحهايي را در اين سه محور براي اتحاديه اروپا تعريف كند.