Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791214-50940S1

Date of Document: 2001-03-05

لرستان، منطقه اي غني از گياهان دارويي و معطر استفاده از گياهان به عنوان دارو شايد به قدمت عمر بشر باشد. زيرا با پيدايش بشر بيماريهاي مختلفي گريبانگير وي شد و همچنانكه بشر با گياهان مختلف آشنا مي شد، خواص وكاربرد آنها را نيز مي آموخت. پس از گذشت قرنها، اين آموخته ها به فرهنگ عمومي تبديل شد و در اين ميان، مردمي كه بيشتر با طبيعت مانوس بودند، داراي اطلاعات نابتري از خواص داروئي گياهان شدند. مردم لرستان با پيشينه اي تاريخي، از فرهنگي غني در زمينه كاربرد دارويي گياهان برخوردارند كه اين، خود به دليل پيشينه چند هزار ساله و از سوي ديگر تنوع گياهان داروئي در محدوده زيست اين مردم ا ست. لرستان يكي از غني ترين استانهاي كشور در زمينه گياهان دارويي و بويژه گياهان معطر است و در جاي جاي آن گياهان مختلف و متنوعي مي رويد كه برخي از آنها مورد استفاده داروئي قرار مي گيرد اما خواص برخي ديگر هنوز ناشناخته مانده است. به گفته معاون آموزش و تحقيقات سازمان جهادسازندگي و رئيس مركز تحقيقات منابع طبيعي وامور دام استان لرستان، طبق بررسيهاي به عمل آمده در مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام استان تاكنون 150 گونه گياهي با خواص دارويي متعلق به 3 خانواده و 90 جنس شناسايي و جمع آوري شده است. مهندس سعيد نظري مي گويد: گياهان دارويي جمع آوري شده از گونه هاي علفي، بوته اي، درختي و درختچه اي است كه از گونه هاي درختي و درختچه اي با خواص دارويي مي توان از بنه، بادام، گز، زالزالك، بلوط، عناب، تاك، مورد، انجير و مازديون نام برد كه بر حسب نيازهاي اكولوژيك خود در سراسر استان گسترده اند. از اين ميان، مورد از گونه هاي بسيار مهمي است كه لرستان يكي ازرويشگاههاي عمده آن در كشور به شمار مي رود. اين گونه، مصارف متعددي در صنايع دارويي، بهداشتي و آرايشي دارد و مي تواند به عنوان يك گونه محافظ خاك در شيبهاي حساس به شستشو، در آبخيزداري مورد توجه و استفاده قرار وي گيرد از مازديون يا الف از، جمله ديگر گونه درختچه اي نام مي برد كه در حال حاضر به صورت يك گونه مهاجم مراتع درآمده است. اين درختچه سمي است و نمي تواند مورد استفاده دام قرار گيرد ولي از قديم به عنوان سرمه از چوب آن استفاده مي شده است و به ا عتقاد مردم لرستان الف سرمه باعث روشنايي چشم و بهبود ديد مي گردد يا مي تواند در صنايع آرايشي و تهيه انواع رنگ هاي سياه آرايشي كاربرد داشته باشد. نظري يادآور مي شود: بادام وحشي، از ديگر گونه هاي گياهي است كه در بخشهاي جنوب و جنوب غرب استان پراكنده است و جمع آوري دانه هاي آن يكي از منابع درآمد مردم اين مناطق به شمار مي رود و اهالي پس از جمع آوري دانه هاي بادام وحشي آن را در همان محل شيرين كرده و به عنوان تنقلات مصرف مي كنند و يا به بازارهاي استان خوزستان و بويژه شهرستانهاي انديمشك و دزفول عرضه مي دارند. وي خاطر نشان مي كند: باريجه و آنقوزه از خانواده چتريان از جمله گونه هاي گياهي دارويي در لرستان هستند كه با توجه به دسترسي نداشتن به بازار مناسب و نيز بي اطلاعي مردم محلي از چگونگي بهره برداري از اين گونه هاهنوز مورد استفاده قرار نگرفته اند كه اميد است مسئولين مربوطه با برنامه ريزي مناسب براي آموزش بهره برداران و استحصال معقول از اين گياه با ارزش اقدام كنند. رئيس مركزتحقيقات منابع طبيعي و امور دام لرستان با بيان اينكه گياهان خانواده نعنا به علت دارا بودن اسانس از جايگاه ويژه اي در بين گياهان دارويي و معطر برخوردارند مي گويدگونه 3 مرزه در استان لرستان شناسايي و جمع آوري شده كه در هيچ كدام از منابع علمي به وجود آنها در استان اشاره اي نشده است گونه 20 مرزه خوزستاني در شينگري از تواني بالقوه براي رونق اقتصادي استان برخوردارند و گونه سوم آن هنوز نامگذاري نشده است كه بر اساس بررسيهاي به عمل آمده گونه جديدي است كه پس از اعلام نهائي نتيجه اين بررسيها، نامگذاري و معرفي خواهد شد. وي همچنين از آويشن ها به عنوان گونه هايي از خانواده نعناع نام مي برد كه داراي پراكنش وسيعي در استان هستند و به مقدار زيادي جمع آوري و به ساير استانها صادر مي شوند. به گفته وي، تاكنون چهارگونه آويشن و يك گونه زيزيفورا كه همگي در استان آويشن يا ازبو ناميده مي شوند، جمع آوري و شناسايي شده است كه در بين آنها يك گونه جديدوجود دارد كه مراحل شناسايي خود را مي گذراند. خرم آباد - خبرنگار همشهري