Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791214-50937S7

Date of Document: 2001-03-05

گفت و گو اتحاديه آفريقا، پاسخي به ضرورت جهاني شدن معمر قذافي رهبر ليبي با پيشنهاد طرح تاسيس اتحاديه آفريقا، رقباي قدرتمند خود همچون مصر و نيجريه را شگفت زده كرد و آنها را پشت سر بسياري گذاشت اين اقدام او را يك كودتاي ديپلماتيك مي دانند. اين بلوك اقتصادي و سياسي كه جايگزين سازمان وحدت آفريقا با سابقه اي 38 ساله مي شود قرار است مديريت و هدايت امور داخلي اين قاره و همچنين هماهنگي در روابط آفريقا با ساير كشورهاي جهان را به عهده بگيرد. اگر همه چيز طبق برنامه و درست پيش رود، شوراي اجرايي اتحاديه آفريقا، پارلمان، دادگاه قضايي، نيروي حافظ صلح و موسسات مالي اين اتحاديه در نتيجه يك همكاري مشترك به جنگ ها پايان داده و اين قاره را به سوي صلح و آرامش و كاميابي پيش مي برند و اين اتحاديه به عنوان يك نهاد سياسي واحد به رقابت با نفتا و اتحاديه اروپا خواهد پرداخت. سران آفريقايي با تشكيل اتحاديه موافقت كرده اند. در همين حال دكتر علي تركي مسئول امور وحدت آفريقايي در كابينه ليبي در گفت وگو با تايم به تشريح پيشنهاد ليبي در اين مورد و آينده آفريقا پرداخته است كه خلاصه آن در پي مي آيد. * ليبي در پس اين تلاش ها چه هدفي را دنبال؟ مي كند - اين پيشنهاد يك طرح جديد نيست. در سال 1963 نيز سران آفريقا براي گفتگو در مورد وحدت اين قاره گردهم آمدند. برخي از آنها معتقد بودند اين وحدت بايد به سرعت حاصل شود اما برخي ديگر همچون ژوليوس نايرره رهبر تانزانيا مي گفتند اين روند بايد مرحله به مرحله پيش رود. مدتي بعد نايرره گفت كه از موضع گذشته خود پشيمان شده و معتقد است: زمان زيادي از دست داديم. اكنون عصر جهاني شدن است. آمريكا در كنار كانادا و مكزيك به عضويت نفتا درآمده است. اروپايي ها به وحدت موردنظر خود دست يافته اند و هرچند سال يك بار عضوي جديد به اتحاديه اروپا مي پيوندد. چين كشوري بزرگ با بيش از يك ميليارد جمعيت اما است آفريقا به دليل سياست هاي مستعمراتي به چند تكه تقسيم شده است. آفريقايي ها در زمينه توسعه اقتصادي نتوانسته اند به هيچ گونه پيشرفتي دست يابند. براي نمونه در شمال آفريقا يك كارخانه فلزات در ليبي وجود دارد، يكي در مصر و ديگري در الجزاير. اما همه آنها در حال از دست دادن سرمايه خود هستند. چرا كاري نكنيم كه حداقل يكي از آنها موفق؟ شوند سرهنگ قذافي در اين مورد فكر كرد كه چرا براي دستيابي به وحدت آفريقا بار ديگر تلاش؟ نكنيم واكنش سران آفريقا به اين پيشنهاد شگفت آور بود. * چرا اين كار با عجله انجام؟ شد - جدايي اين قاره خيلي بد است. اكنون نزديك به 15 كشور درگير جنگ داخلي يا منطقه اي هستند، مثل كنگو. دولت ها در موقعيتي نيستند كه بتوانند به اين وضعيت ادامه دهند. برخي كشورها حتي قادر نيستند حقوق ارتش را بپردازند. مالاريا در آفريقا بيش /1 5از ميليون نفر و ايدز بيش از دو ميليون نفر قرباني گرفته ما است بايد با هم متحد شويم. * از اتحاديه آفريقا براي پايان دادن به درگيريها همچون جنگ كنگو چه كاري ساخته؟ است - اكنون آفريقايي ها قادر نيستند براي كنگو كاري بكنند. خطر متلاشي شدن كنگو به شدت افزايش يافته است. ما براي فرستادن نيرو يا تجهيزات به اين كشور هيچ كاري نمي توانيم بكنيم و تنها بايد منتظر قدرت هاي بزرگ يا شوراي امنيت سازمان ملل بمانيم. برخي كشورهاي آفريقايي مثل آفريقاي جنوبي، مصر، نيجريه، الجزاير يا ليبي امكان اين كار را دارند اما متحد نيستند. اما اگر آفريقايي ها در قالب يك اتحاديه در كنار هم قرار گيرند مي توانند به ديگران كمك كنند. تلاش هاي ميانجيگرانه اي انجام شده اما موثر نبوده است. تنها يك اقدام سريع مي تواند مشكل را حل كند. ببينيد اروپايي ها در مورد كوزوو چه اقدامي كردند. به سرعت وارد عمل شدند و اين منطقه را نجات دادند. در سي سال گذشته آنگولا درگير جنگ داخلي بوده و دنيا در اين مورد سكوت كرده است. * فوايد اقتصادي اين كار؟ چيست - روند جهاني شدن را در نظر بگيريد. شركت هاي آمريكايي و اروپايي در حال يكي شدن هستند. بانك هاي كوچك به يكديگر مي پيوندند. برخي كشورها با مشاركت هم خودرو توليد مي كنند. ما از آمريكا و اروپا گندم مي خريم. اگرچه به جاي يك ميليون نفر براي 200 ميليون نفر گندم خريداري كنيد قيمت آن بسيار كمتر مي شود. جهاني شدن تهديد نيست بلكه حقيقتي است كه بايد با آن زندگي كنيم. * اولويت هاي اتحاديه آفريقا؟ چيست - ابتدا امنيت قاره آفريقا و پايان دادن به درگيريها. سپس مبارزه با فقر و بيماري. * مشكلات پيش رو در اين راه؟ چيست - منفعت هاي شخصي و خصوصي [كشورها ] مانع بزرگي است. اين كشورها ارتش و پرچم مخصوص به خود را دارند و فدا كردن همه اينها براي سراسر قاره افريقا كار آساني براي آنها نيست. اين روند زمان زيادي مي برد. اما بايد شروع كنيم.