Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791213-50927S2

Date of Document: 2001-03-04

ارزش نماي بيروني بنا در شهرهاي بزرگ نماي بيروني ساختمان ها بخشي از چشم اندازهاي مهم شهري را تشكيل مي دهد و در بسياري از شهرهاي بزرگ و به ويژه پايتخت هاي جهان، پاكيزه نگهداشتن و زيباسازي نماهاي بيروني بناها همواره مورد توجه مي باشد و شهرداري ها در اين موارد مساعدت لازم را به عمل مي آورند. در شهر پاريس و بسياري از شهرهاي بزرگ اروپا، نماهاي بيروني ساختمان ها در چارچوب حفظ ميراث هاي فرهنگي و زيبايي چشم اندازهاي شهري، تحت نظارت شهرداري ها قرار دارد و شهروندان حق ندارند به دلخواه خود در نماهاي بيروني دخل و تصرف كنند و حتي در بناهاي قديمي كه جزء ميراث هاي فرهنگي محسوب مي شوند، هرگونه مرمت بنا بايد بدون ايجاد تغيير در نماي بيروني صورت در گيرد سايه همين تدبير، بخش اعظم ساختمان هاي باارزش و زيباي قديمي اين شهرها محفوظ مانده اند و به عنوان يكي از جاذبه هاي مهم گردشگري محسوب مي شوند. بايد دانست كه مشاركت داوطلبانه مردم در مراقبت از نماي بيروني بناهاي قديمي و همچنين ايجاد سازگاري در نماي بيروني ساختمان هاي جديد با بافت شهري موجب حفظ اين چشم اندازها براي نسل ها شده است.