Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791213-50924S10

Date of Document: 2001-03-04

وزير علوم، تحقيقات و فناوري: بينشي كه با دانشگاه ميانه خوبي نداشته باشد قابل دوام نيست گروه علمي فرهنگي: وزير علوم، تحقيقات و فناوري تاكيد كرد: بينشي كه با دانش و دانشگاه ميانه خوبي نداشته باشد قابل دوام نخواهد بود. دكتر مصطفي معين پنجشنبه در دانشگاه مفيد قم، مشخصه هاي اصلي دانشگاه را ارتباط مفهومي، كلامي و اجتماعي دانست و افزود: اين فرآيندباعث دوري از انزوا و پرخاشگري مي شود. وي ادامه داد: برخي برخوردهاي نامهربانانه با دانشگاه را بايد ناشي از ناهمگوني زباني دانست نه عناد و سوءظن. وي ابراز اميدواري كرد: اين نوع نگاه ها ترويج پيدا نكند. معين تاكيد كرد: امروزه دانشگاهيان عناصر پيشتاز و خط مقدم توسعه كشور و اصلاح امور اجتماعي هستند. وي گفت: وظيفه و كاركرد اصلي دانشگاه نقد سياستهاي عمومي است و دانشگاه نبايد در انجام اين رسالت احساس محدوديت و تنگنا كند. وي تاكيد كرد: من به صراحت مي گويم آزادي بيان و آزادي پس از بيان ريشه در فرهنگ اسلامي دارد. وي گفت: دانشجويان ما هم اكنون به عنوان گروههاي سازنده افكار عمومي و گروههاي مرجع درآمده اند. معين تاكيد كرد: دانشگاه و دانشگاهي چون مسلح به سلاح نقد و كالبد شكافيهاي جدي و بي طرفانه علمي است و مي تواندبه رصد كردن پديده ها و جريانات اجتماعي همت گمارد و از اين حيث حركت اصلاحي مردم را از انواع افتهاي محتمل مصون بدارد.