Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791213-50922S3

Date of Document: 2001-03-04

با مردم مشكلات استخدامي مربيان كودك مربيان كودك كه تحت نظارت آموزش و پرورش فعاليت مي كنند، پس از سالها كار و تلاش هنوز وضعيت استخدامي نامشخصي دارند و حتي مقررات شاغلان مقطع ابتدايي هم شامل آنها نمي شود و اسفند ماه امسال به طور غيرمترقبه 10 درصد سختي كاركه از مهرماه به اين گروه تعلق گرفته بود، از حقوقشان كم؟ شد! جمعي از مربيان كودك پاسخ: ترخيص زنداني منوط به گذشت شاكي است اداره كل زندان هاي استان تهران درپاسخ مطلب مندرج در ستون با مردم همشهري مورخ 16 بهمن ماه تحت عنوان تقاضاي يك زنداني خاطرنشان كرده است: ادعاي آقاي رضا مداح داير بر مفقود شدن پرونده و عدم پيدايش آن كذب محض است. همچنين علت عدم آزادي مشاراليه پس از خاتمه كيفر حبس، صرفا شق ديگري از محكوميت ايشان مبني بر رد اموال متعلق به مدعي خصوصي بوده كه تاكنون اقدام در مورد آن توسط نامبرده معمول نگرديده است و لذا ترخيص وي از زندان منوط به رضايت و گذشت شاكي خصوصي و تصميم مرجع قضايي مربوطه مي باشد. اولويت ها را در نظر بگيرند از اداره آموزش و پرورش منطقه 5 تهران تقاضا داريم وام دريافتي از اداره كل آموزش و پرورش تهران را با توجه به اولويت ها براي پرداخت هزينه هاي آب و برق و گازوئيل و نيازهاي اوليه مدارس به ويژه مدارس محروم صرف كند و ساير طرح ها را در مرحله بعدي قرار دهد. جمعي از معلمان خدمتگزاران و دبيران منطقه 5 تهران فضاي گفت و شنود براي جوانان براي جلوگيري از گسترش اعتياد در ميان جوانان بايد امكانات كافي براي بروز استعدادهاي آنها فراهم شود و به جوانان فرصت بدهيم كه از طريق گفت و شنود آزاد، مسايل و پيشنهادات خود را مطرح كنند، نه اين كه دچار سرخوردگي شده و در انزوا و تنهايي به مواد مخدر پناه ببرند. حميد رفعتي - خرم دره