Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791211-50912S1

Date of Document: 2001-03-02

توصيه هاي يك مدير كارگزيني موفق چگونه مي توانيم شغل موردعلاقه مان را بدست؟ آوريم از مدت 20 سال پيش كه نيك كركوديلوس به پست مديريت كارگزيني يك شركت معتبر ارتقاء يافته است اطلاعات مردم شناسي او به ياري اش شتافته او است از دفتر كارش واقع در كاليفرنيا مديران واجد شرايط را به شركتهاي معتبر مانند اكسروكس، اي. بي. ام و جنرال الكتريك معرفي مي كند. اما بسياري از متقاضيان كار، شانس خود را قبل يا بعد از مصاحبه از دست مي دهند. از اين رو كركوديلوس تصميم گرفته است تا با اين دسته از افراد كه در مصاحبه موفق نمي شوند، گفتگو كرده و به آنها توصيه هايي ارائه نمايد. كركوديلوس توصيه مي كند: به شركتهايي درخواست كار بدهيد كه مي توانيد با آنها مستقيما صحبت كنيد و همانگونه كه اين شركتها مي خواهند خودتان را معرفي نماييد. اين توصيه باعث افزايش شانس پذيرش متقاضيان كار شد. اين مدير موفق در كتاب خود شش نظريه كاملا جديد كه باعث موفقيت متقاضيان كار مي شود، ارائه داده است. زندگينامه شما چندان مهم نيست كارشناسان مي دانند كه زندگينامه افراد، عامل چندان موثري در پذيرش فرد متقاضي نيست. زندگينامه فقط بيانگر گذشته شما است و به هيچ عنوان بيانگر توانايي شما براي تصدي شغل يا پست مورد نظر نيست. كركوديلوس مي گويد: اين كه كارفرما مي تواند از زندگينامه شما پي به توانايي تان ببرد تصوري اشتباه است. كركوديلوس با توجه به استراتژي بازاريابي مي گويد: يك پيشنهاد و يا يك آزمايش مجاني ميل و اشتياق خريدار را بيشتر برمي انگيزد و توصيه مي كند كه شخصا از اين راهكار استفاده كنيم. بطور واضح به كارفرما بگوييد كه مي توانيد از عهده چه كارهايي برآييد. سعي كنيد گزارش زندگينامه تان را با هدفهايي كه داريد كامل كنيد و در دو جمله توضيح دهيد كه در صورت دعوت بكار چه فوايدي نصيب شركت خواهيد كرد. بنابراين چنانچه مي خواهيد در خواست كار بكنيد و قصد ارائه زندگينامه خود را داريد حتما توانايي هاي خود را نيز ذكر كنيد. درخواست خود را مستقيما ارائه دهيد مراقب باشيد درخواست شما در پيچ و خم بايگاني شركتها گم نشود. كركوديلوس معتقد است: در قسمت بايگاني، مديران اكثرا با كوهي از كاغذ سروكار دارند و كسي شانس مي آورد كه درخواستش در ميان كوهي از كاغذها گم نشود. بالاخره تقاضايش به دست صاحبنظر مي افتد. تلاش نماييد كه خودتان مستقيما به مسئولي كه تصميم گيرنده است مراجعه نمايد. آيا شما مناسب اين كار؟ هستيد زماني كه يك مسئول كارگزيني احساس نمايد شما مناسب اين كار هستيد با شما مصاحبه مي كند. سعي نماييد در هنگام جستجوي كار از اين راهكار كه بسيار موثر است استفاده نماييد و مطمئن باشيد كه موفق مي شويد قبل از اينكه خودتان را معرفي كنيد، اطلاعات دقيقي راجع به كار پيشنهادي كسب نماييد. مثلا راجع به راه و روش كار شركت، اهداف آن و نحوه عملكرد مديران... يكي از روشهايي كه مي توانيد راجع به شركت اطلاعات بيشتري بدست آوريد، صحبت با همكاران آن شركت است. كنتون گرين از بخش آن اربور ايالت ميشيگان كه بعد از گرفتن مدرك دكتراي خود در رشته الكترونيك و اپتيك جهت بدست آوردن شغل از اين روش استفاده كرده مي گويد: در رشته تخصصي ام در جستجوي پروژه اي بودم كه اين پروژه در اختيار فرد ديگري بود و من هم علاقه مند اين پروژه بودم. بنابراين به مسئول پروژه تلفن زدم و راجع به آن طرح، سوالاتي مطرح كردم و با ذكر مسائل حرفه اي از درخواست هاي آن شركت اطلاعاتي كسب كردم و نتيجه اين تلفن اين است كه يا من را به مصاحبه دعوت مي كنند يا اينكه متوجه مي شوم كه اين پروژه به درد من نمي خورد. چه بسا با روشن شدن شرايط موجود كار چندان مايل به انتخاب اين شغل نباشيد. كركوديلوس مي گويد: زماني كه متقاعد مي شويد شغل مطلوبي يافته ايد با ديد مثبت تري در مصاحبه شركت مي كنيدو به خود مي گوييد اين همان جايي است كه مي خواهم كار كنم. آيا كارفرما مرا انتخاب؟ مي كند همواره به اين امر بينديشيد كه كارفرما قصد دارد شما را انتخاب كند. كركوديلوس مي گويد: يك شركت با دعوت متقاضي به مصاحبه قصد دارد فرد مناسب را براي پست مورد نظر پيدا كند. وقتي كه براي مدير كارگزيني مسجل مي شود كه شما فرد مورد نظر هستيد، بسيار خوشحال مي شود چرا كه مي تواند به امور جاري خود بپردازد. سعي كنيد با ديد ديگري به مساله بنگريد. اگر شما به خود بگوييد كه رئيس كارگزيني با استخدام شما موافق است و با اين ديد مثبت در مصاحبه شركت كنيد، حتما موفق خواهيد شد تاثير مثبت تري بر مصاحبه كننده خود بگذاريد. روز مصاحبه مانند اولين روز كاري؟ است - اكثرا تصور مي كنند مصاحبه يك نوع بازجويي است. كارفرما و يافرد مصاحبه كننده سوال مي كند و متقاضي مي بايستي پاسخ دهد، مشاورين خصوصي تلاش مي كنند تا مانع از اين سناريو شوند. كركوديلوس مي گويد: رفتار شما در زمان مصاحبه بايد به گونه اي باشد كه گويي مي خواهيد راجع به يك طرح جديد صحبت كنيد، نه به صورت فردي كه قصد دارد با چاپلوسي كاري را به دست آورد. بهتر است در اينجا به اتفاقي كه براي جري زاگرسكي از بخش اويشن ايالت نيوجرسي آمريكا افتاده است توجه كنيم: زماني كه او به اتي شركت اند تقاضاي تي كار داده بود، قائم مقام اين شركت براي مصاحبه به او 20 دقيقه وقت داد. زاگرسكي به طرف تابلو رفته و انتقاداتي برعملكرد شركت و راهكاري مناسب براي بالا بردن بازدهي شركت ارائه نمود. دقيقه 15 بعد زاگرسكي متوجه شد كه نظرات او مورد توجه طرف مقابلش واقع شده است و مجددا به صحبت خود ادامه داد. مصاحبه كننده شگفت زده به زاگرسكي اعلام كرد كه عليرغم اينكه وقت مصاحبه تمام شده است اما به او اين فرصت داده مي شود تا صحبتش را به اتمام برساند. اين بحث و تبادل نظر 2 ساعت به طول انجاميد. زاگرسكي نه تنها ثابت كرد كه به اين امور آشنايي كامل دارد بلكه نشان داد كه دقيقا فرد مورد نظر براي احراز اين شغل است، او موفق شده بود كه مصاحبه را به يك بحث كاري تبديل كند. آيا به درخواست من جواب مثبت؟ مي دهند سعي نماييد كه هميشه اطلاعات دقيقي راجع به شركت به دست آوريد. هنگامي كه كارفرما به شما پيشنهاد ارائه مي دهد در واقع چيز بيشتري از يك عنوان و مستمري به شما داده است. در واقع قصد دارد بخشي از كنترل كار را به دست شما بسپارد. كركوديلوس مي گويد: در زمان مصاحبه كارفرما پيشنهادها را ارزيابي مي كند، اما به محض اينكه او پيشنهادي ارائه داد اين اختيار به متقاضي تفويض مي شود. اين تفويض اختيار در ابتدا چندان مشخص و محسوس نيست و حالا اين امر به شما بستگي دارد كه پيشنهادها را با توجه به ميل خود تنظيم نماييد و اطلاعات لازم را راجع به آن به دست آوريد. عنوان نماييد كه مايليد با همكاران آينده تان آشنا شويد. اجازه دهيد به شما نشان دهند كه چه وسايلي در اختيار شما است. زماني كه آنها متقاعد شدند كه شما براي آنها ارزشمند هستيد، آنگاه درخواست افزايش دستمزد نماييد و به هيچ عنوان از عكس العملهاي عصباني كارفرماي خود نهراسيد. تا زماني كه تقاضايتان را ماهرانه و نه ستيزه جويانه مطرح مي كنيد به شركت اين امكان را مي دهيد كه به خواسته هاي شما توجه نمايند و اين امر بسيار مهم است. چنانچه شما موفق به كسب چنين شغلي شديد، با توجه به گفته هاي كركوديلوس تصميم بگيريد كه تحت چه شرايطي مايليد در اين شركت پيشرفت و ترقي نماييد. مترجم: فاطمه خداكرمي عضو هيات علمي دانشگاه منبع /آزاد: مجله داس بست