Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791210-50908S16

Date of Document: 2001-03-01

در راهروهاي مجلس * خانواده عزت الله سحابي ديروز براي تشريح وضعيت وي با رئيس مجلس ديدار كردند. آنان همچنين در نامه اي به رئيس قوه قضائيه و ملاقات با اعضاي كميسيون اصل 90 گزارشي در خصوص مهندس سحابي ارائه كردند. * به دنبال پخش خبر كشته شدن گنجي در زندان، همسر وي بلافاصله تقاضاي ملاقات با گنجي را كرد كه از سوي رئيس زندان اوين با آن موافقت وي شد توانست به همراه فرزندان خود با اكبر گنجي ديدار كند. در اين ديدار گنجي از پخش خبر كشته شدن خود اظهار بي اطلاعي كرده است. * گفته مي شود كميسيون اصل 90 در حال پيگيري پرونده مجيد شريف و پيروز دواني است، قرار بود اعضاي كميسيون به ديدار خانواده شريف بروند اما اين ديدار هنوز انجام نشده است. * عده اي از نمايندگان قصد دارند طرح الزام بكارگيري زنان در امور اجرايي كشور را تقديم مجلس كنند. * شنيده شد جناح منتقد دولت قصد دارد در صورت كانديدا شدن آقاي خاتمي، در هر استان يك نفر را كانديداي رياست جمهوري كند تا انگيزه هاي قومي و منطقه اي و وعده انجام برنامه هاي عمراني باعث شود آراي رياست جمهوري در سراسر كشور تقسيم شده و از آراي آقاي خاتمي بكاهد.