Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791210-50907S2

Date of Document: 2001-03-01

يك عضو شوراي شهر تهران: شهرداري ها در امور فرهنگي فعال عمل كنند گروه شهري: سياسي شدن امور فرهنگي لطمه جبران ناپذيري به اين گونه امور وارد كرده است. سيدمحمود عليزاده طباطبايي عضو شوراي شهر تهران در ديدار با اعضاي شوراي تربيتي آموزش و پرورش استان تهران با بيان اين مطلب گفت: شهرداري ها بايد در امور فرهنگ فعال عمل كنند. وي با اشاره به وظايف شهرداري ها در قانون مصوب سال 1292 افزود: در اين قانون همه وظايف شهر اعم از بهداشتي، فرهنگي، اجتماعي، آب و برق و.. به عهده شهرداري ها بوده است كه بعدها با تاسيس سازمان هاي ديگر تمام اين وظايف از شهرداري ها گرفته شد و امروز تنها جمع آوري زباله و بهداشت شهر به عهده شهرداري است. به گزارش روابط عمومي شوراي شهر تهران همچنين در ارتباط با ورزش بانوان گفت: شوراي شهر مصوبه اي گذرانده است كه در آن مقرر شد چند بوستان شهري به بانوان اختصاص يابد. وي گفت: شورا سياسي نيست به طوري كه در دو سال گذشته در مسائل سياسي دخالت نكرده ايم ولي متاسفانه برخي مطبوعات در مورد سياسي بودن شورا اغراق كرده اند. وي افزود: سعي خواهيم كرد براي تشكيل نمازخانه در مدارس اعتباري را در نظر بگيريم، همچنين در ارتباط با استفاده رايگان دانش آموزان و مربيان آموزش و پرورش مذاكراتي با شركت واحد انجام خواهد شد.