Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791210-50907S1

Date of Document: 2001-03-01

وظايف جديدي به شهرداري ها محول مي شود گروه شهري: مدير كل دفترهماهنگي وپيگيري امور شوراها در وزارت كشور گفت: وظايف جديدي به شهرداريهاي كشور محول مي شود. محمدهاشم مهيمني گفت: در صورت تصويب هيات دولت، وظايف دستگاه 12 اجرايي در ارتباط با امور شهري به شهرداريها محول خواهد شد. وي امور محلي و داخلي شهر كه شوراهاي اسلامي مي توانند در آن نقش داشته باشند، مانندآب، برق، گازرساني، مخابرات و امور مربوط به خدمات شهري را از جمله وظايف جديد پيشنهاد شده براي شهرداريها برشمرد. وي افزود: با فعاليت شوراهاي اسلامي، كاركرد شهرداري ها نسبت به قبل صحيح تر و تغييرات در آنها كمتر شده است. وي تشكيل شوراها را از اقدامات مثبت و جسورانه آقاي خاتمي و وزارت كشور ذكر كرد و گفت: با اين حال شوراهاي اسلامي به دليل محدويت عملكرد نتوانسته اند به اهداف خود دست يابند. او نامشخص بودن حدود وظايف شوراهاي اسلامي، چگونگي ارتباط آنها با دستگاههاي اجرايي، نبود ضمانت اجرايي براي تصميمات و عدم تعيين منابع مالي براي پرداخت هزينه ها را از مشكلات شوراهاي اسلامي دانست. وي افزود: اين موارد بايد به صورت مشخص تر و روشن تر تبيين شوند. او همچنين خواستار قانونمند شدن رابطه شوراهاي اسلامي با ديگر ادارات و ارگان ها، روند انتخاب شهردار، رفع ابهام و تنگناهاي موجود در حيطه وظايف شوراها و انتقال برخي اختيارات دولت به شوراها شد. وي گفت: در اين راستا تشكيل لايه ها و رده هاي شوراهاي اسلامي در دست بررسي است و در قانون جديد و ساختار اساسي شوراها نيز اصلاحاتي صورت خواهد گرفت.