Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791210-50903S9

Date of Document: 2001-03-01

پاسخ معاون وزير بازرگاني در پي درج مطلبي با عنوان (اتحاديه هاي اصناف مي خواهند سازمان مالياتي تشكيل دهند ) در ستون خبرها و نكته ها معاون بازرگاني داخلي اعلام كرد، مفاد تبصره ذيل ماده قانون 110 برنامه سوم توسعه و آيين نامه اجرايي آن در مورد چگونگي صدور پروانه كسب موقت و تبديل آن به پروانه كسب دائم جهت آن دسته از واحدهاي صنفي كه تا قبل از سال در 1378 كشور داير گرديده اند مي باشد كه در جلسه مورخ /11/1379 25مطرح گرديده است. در آيين نامه مذكور در خصوص چگونگي وصول ماليات مطلبي عنوان نشده و سخنان اينجانب در مورد ضوابط تعيين شده جهت دريافت ماليات از اصناف نيز در ارتباط و با استناد به آيين نامه مورد بحث نبوده است. اينجانب در جلسه فوق، توضيحاتي در خصوص عملكرد وزارت بازرگاني در رابطه با اصناف و سازمانهاي صنفي ارائه نمودم كه يك مورد آن موضوع ايجاد هماهنگي با وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور حل نسبي مشكل ماليات اصناف بوده كه بر اساس توافقات حاصله، اتحاديه ها و مجامع امور صنفي با همكاري مسئولين ادارات امور اقتصادي و دارايي نسبت به تعيين درآمد و تشخيص ميزان ماليات اصناف اقدام مي نمايند. اين موضوع سبب گرديده ميزان ماليات پرداختي صنوف عادلانه تر شده و طبق اعلام مسئولين محترم وزارت امور اقتصادي و دارايي موجب افزايش پرداخت ماليات توسط اصناف نيز شده است.