Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791210-50900S4

Date of Document: 2001-03-01

اخلاق شهروندي نقش بزرگترها سه شنبه آخر سال با يكي از آيين هاي ايرانيان موسوم به چهارشنبه سوري درآميخته است. اما در ماه پاياني سال شاهد حركات هيجاني و مخربي هستيم كه توسط نوجوانان و با انفجار مواد گوناگون در گوشه و كنار شهر انجام مي شود و هيچگونه قرابتي نيز با مراسم چهارشنبه سوري ندارد. صرفنظر از نظرات متفاوت جامعه شناسان و روانشناسان درباره ريشه هاي اين رويكرد ايذايي در نوجوانان، كه خود جاي بحث جدي دارد، نمي توان نقش خانواده ها و به اصطلاح بزرگترها را در كاهش اين قبيل تفريحات ناسالم و زيان آور ناديده گرفت. تشريح اين واقعيت كه صداي مهيب انفجار انواع ترقه چه تاثيرات ناگواري بر سلامتي شهروندان به ويژه كودكان، بيماران و زنان باردار دارد، براي كودكان و نوجوانان، حداقل اين آگاهي را در آنها ايجاد مي كند كه در حيطه اخلاق و مناسبات انساني از آزار دادن همنوعان خود بپرهيزند. اما همچنان كه بارها گفته شده توليد و عرضه مواد نورافشان و بي خطر، نظير فشفشه ها، براي جشن ها و آيين ها، سهم عمده اي در كاهش و حتي متوقف شدن انفجار انواع ترقه توسط كودكان و نوجوانان خواهد داشت.