Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791209-50898S6

Date of Document: 2001-02-28

واليبال نوجوانان آسيا (اصفهان ) بازي ايران و عربستان دور از چشم مربيان گروه ورزشي: در شرايطي كه به تدريج جمع تيم هاي آسيايي شركت كننده در سومين دوره مسابقات نوجوانان آسيا در اصفهان كامل مي شود، تيم ايران ديروز در پيكاري تداركاتي به مصاف عربستان رفت. دو تيمي كه در دو گروه متفاوت قرار دارند و در اين بازي بيشتر در پي شناخت موجوديت خود قبل از آغاز بازيهاي رسمي بودند. ديروز ديدار دو تيم در سالن تختي ودور از چشم مربيان تيم چين (رقيب اصلي ايران ) حاضر در اصفهان انجام شد. مربيان و دست اندركاران تيم ايران دوست نداشتند كه چيني ها حريف روز اول آنان سر از بازي اين تيم درآورند! واقعيت آنكه چيني ها هرگز در جريان برگزاري اين ديدار قرار نگرفتند ولي بايد گفت: همان بهتر كه دست تيم ما براي حريف رو نشد. چيني ها با اعزام تيمي به ميانگين قدي دو متر در اصفهان همه نگاهها را به دنبال خود امروز دارند با رسيدن سه تيم كره جنوبي، استراليا و ژاپن بيشتر مي توان راجع به مشخصات ظاهري تيم هاي شركت كننده صحبت ديدار كرد دو تيم ايران و عربستان با حساب سه بر صفر به سود نوجوانان ايران خاتمه پذيرفت. تيم ايران دو روز آينده را به تمرينات تاكتيكي اختصاص داده است. اين تيم پنجشنبه شب به مصاف چين خواهد رفت.