Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791209-50897S10

Date of Document: 2001-02-28

رئيس شوراي شهر سنندج: اعضاي شورا از موردي پرهيز كنند انجام كارهاي فردي و رئيس شوراي اسلامي شهرسنندج، اعضاي اين شورا را به پرهيز از كارهاي فردي و تاكيد بيشتر بر فعاليت هاي جمعي برنامه مند توصيه كرد. به گزارش خبرنگار ما در سنندج، جمشيد وزيري از آنچه كه وي آن را كار چاق كني و مردم داري كور خواند انتقاد كرد و گفت: اعضاي شورا بايد از مردم داري كور بپرهيزند و به كارهاي برنامه مند روي بياورند. وي افزود: ما نبايد كار چاق كني كنيم و فقط افراد را براي رفع مشكلات آنان به دستگاههاي اجرايي معرفي كنيم، ما بايد حساب شده و برنامه مند و جمعي كار كنيم. وي در حالي كه از همكاري ادارات با شوراي شهر دفاع مي كرد، گفت: با شهامت اعلام مي كنم، ما با درصد كمي از توان مان كار مي كنيم. وي در ادامه از اعضاي شوراي شهر خواست با توجه به توقعات بسيار مردم و محدوديت هاي قانوني شوراها، تلاش كنند خواسته هاي مردم تعديل شود. وي با انتقاد از عملكرد كميسيون هاي تخصصي شوراي شهر سنندج، خاطرنشان كرد: كميسيون ها قلب شوراي شهر هستند و بايد اطلاعات را جمع آوري و پردازش و به صورت برنامه هاي مدون به شورا ارائه كنند، در حالي كه در گذشته اين گونه نبوده است.