Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791209-50897S1

Date of Document: 2001-02-28

انتقاد مجيد انصاري به جوسازي هاي پياپي عليه دولت نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: مهمترين تهديدات عليه امنيت ملي اموري است كه سبب عدم انسجام مردم، تضعيف رابطه ميان آنان و حكومت و دلسردي مردم مي شود. حجت الاسلام مجيد انصاري روز دوشنبه در همايش وحدت و امنيت ملي در تالار شيخ مفيد دانشگاه قم گفت: امروز دلسرد كردن مردم كه همواره نقطه اتكا و قدرت ما بوده اند بيش از هر عامل خارجي ديگر تهديدكننده است. وي تصريح كرد: وحدت ملي يك امر دستوري نيست و نه تنها رهبران كنوني كشور و امام راحل (ره ) كه حتي اميرالمومنين ( ع ) نيز قادر نيست به صورت دستوري مردم را به وحدت فراخواند. وي در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به سئوالي گفت: تاكيد مي كنم كه همه اركان نظام با حفظ چارچوب اسلامي خود، بايد با خواست مردم و نه مجلس يا دولت هماهنگ باشند. وي گفت: اين نمي شود كه مردم يك بار در انتخابات رياست جمهوري، يك بار در شوراها و يك بار هم در انتخابات مجلس و حتي انتخابات ميان دوره اي قاطعانه به يك فكر راي دهند اما افراد منتخب در انجام تعهدات شرعي و قانوني خود با انواع موانع مواجه باشند. وي در بخش ديگر از سخنانش گفت: در دنياي امروز بدون جلب سرمايه هاي خارجي و مشاركت بين المللي نمي توان اقتصاد را اداره كرد اما با اين وجود مشاهده مي كنيم كه تمام تلاش دولت براي جلب سرمايه گذاري خارجي با حمله يك گروه مشخص به اتوبوس جهانگردان به هم مي خورد. حجت الاسلام انصاري افزود: در اينكه اسلام ميتواند و بايد پايه وحدت ملي ايران باشد ترديدي نيست، اما بحث بر سر اين است كه امروز آنچه بيشتر اهميت دارد نه بحث هاي نظري در اين خصوص، كه اصل كارآمدي اسلام و نظام ولايت فقيه در جامعه است. حجت الاسلام انصاري گفت: اگر حتي فقط يك حزب داشته باشيم و آن حزب داعيه اسلام را هم داشته باشد ولي معيشت با كرامت براي انسانها فراهم نشود و يا در شاخصهاي مختلف اقتصادي و انساني با افت مواجه باشيم به جايي نمي رسيم. حجت الاسلام انصاري افزود: دولت با ديپلماسي فعال خود سياست انزواي ايران كه از سوي آمريكا به كار گرفته شده را با شكست مواجه كرد اما درست در شرايط حساس مسايلي در داخل يا خارج پيش مي آورند كه آن را خراب كنند. وي گفت: چطور هر زمان زمينه ارتقاي روابط با فرانسه، آلمان، ايتاليا و كشورهاي موثر اروپايي فراهم مي شود دستهايي كه من ترديد ندارم دست انگليس هاست به كار مي افتد و مسئله را خراب مي كند. وي در پاسخ اين سئوال كه ديدگاه مجمع روحانيون درخصوص بحث ولايت فقيه چيست گفت: اختلاف ما نه بر سر اصل ولايت فقيه بلكه بر سر نحوه بهره برداري، تبليغ، ترويج و دفاع از آن است كه به اعتقاد ما بسيار تعيين كننده است. حجت الاسلام انصاري در ادامه افزود: گاهي آنچنان به نام دين عرصه را بر مردم تنگ مي كنيم كه جوانان بگويند ما اگر اينها را نخواهيم چه كسي را بايد؟ ببينيم وي گفت: اين روزها بسياري از تريبون ها از جمله نماز جمعه، مجلس و برخي مطبوعات به ايستگاه ترويج نااميدي و بزرگ نمايي مشكلات و اختلافات تبديل شده است. وي افزود: اين جفا به مردم و انقلاب نيست كه ازنقش آقاي خاتمي درجذب جوانان به انقلاب و اسلام قدرشناسي نمي شود و حتي به چشم؟ نمي آيد حجت الاسلام انصاري گفت: من واقعا احساس خطر ميكنم كه مردم احساس كنند زماني با اميدي آمدند انتخاب كردند، حالا قدم به قدم با مانع و سد مواجه شده اند. در اين همايش همچنين دكتر محمد جواد لاريجاني سخنان كوتاهي ايراد و به برخي از سئوالات حاضران پاسخ داد. وي گفت: در بحث اهميت وحدت بايد ديد وحدت حول چه محوري درست؟ است لاريجاني اضافه كرد: در تجمعات مدني و سياسي امروز بشر ايجاد وحدت نيازمند دو عنصر عقلانيت پايه و نظم مشروع و مسيطر مي باشد كه در جامعه ما اسلام و حكومت ولايت فقيه است و جزئيات آن در قانون اساسي آمده است. وي گفت: اين اصول كه حتي با رفراندم هم نمي توان تغيير داد اساس وحدت ملي و به تبع آن امنيت ملي ما را تعيين مي كند و مردم هرچه در اين دو بعد حضور معنادارتري داشته باشند زمينه ايجاد وحدت و امنيت بيشتر فراهم مي شود. لاريجاني، اموري كه تمسك مردم به اسلام و يا رابطه اطاعت مردم از حكومت را سست كند مخل امنيت دانست و گفت: البته منظور اطاعت از حكومت نه رابطه كوركورانه ي عاطفي يا كاريزماتيك بلكه بر مبناي معقول است. وي مخاطب مسئله امنيت را مردم و حاكميت، هر دو، ذكركرد و گفت: حاكمان نيز اگر عقلانيت پايه را مبناي كار خود قرار ندهند و يا نظم مشروع را رعايت نكنند وحدت ملي به مخاطره مي افتد. وي در بخش ديگر از سخنانش گفت: در دنياي امروز بدون جلب سرمايه هاي خارجي و مشاركت بين المللي نمي توان اقتصاد را اداره كرد اما با اين وجود مشاهده مي كنيم كه تمام تلاش دولت براي جلب سرمايه گذاري خارجي با حمله يك گروه مشخص به اتوبوس جهانگردان به هم مي خورد. حجت الاسلام انصاري افزود: در اينكه اسلام مي تواند و بايد پايه وحدت ملي ايران باشد ترديدي نيست، اما بحث بر سر اين است كه امروز آنچه بيشتر اهميت دارد نه بحث هاي نظري در اين خصوص، كه اصل كارآمدي اسلام و نظام ولايت فقيه در جامعه است. حجت الاسلام انصاري گفت: اگر حتي فقط يك حزب داشته باشيم و آن حزب داعيه اسلام را هم داشته باشد ولي معيشت با كرامت براي انسانها فراهم نشود و يا در شاخصهاي مختلف اقتصادي و انساني با افت مواجه باشيم به جايي نمي رسيم. حجت الاسلام انصاري افزود: دولت با ديپلماسي فعال خود سياست انزواي ايران كه از سوي آمريكا به كار گرفته شده را با شكست مواجه كرد اما درست در شرايط حساس مسايلي در داخل يا خارج پيش مي آورند كه آن را خراب كنند. وي گفت: چطور هر زمان زمينه ارتقاي روابط با فرانسه، آلمان، ايتاليا و كشورهاي موثر اروپايي فراهم مي شود دستهايي كه من ترديد ندارم دست انگليس هاست به كار مي افتد و مسئله را خراب مي كند. وي در پاسخ اين سئوال كه ديدگاه مجمع روحانيون درخصوص بحث ولايت فقيه چيست گفت: اختلاف ما نه بر سر اصل ولايت فقيه بلكه بر سر نحوه بهره برداري، تبليغ، ترويج و دفاع از آن است كه به اعتقاد ما بسيار تعيين كننده است. حجت الاسلام انصاري در ادامه افزود: گاهي آنچنان به نام دين عرصه را بر مردم تنگ مي كنيم كه جوانان بگويند ما اگر اينها را نخواهيم چه كسي را بايد وي؟ ببينيم گفت: اين روزها بسياري از تريبون ها از جمله نماز جمعه، مجلس و برخي مطبوعات به ايستگاه ترويج نااميدي و بزرگ نمايي مشكلات و اختلافات تبديل شده است. وي افزود: اين جفا به مردم و انقلاب نيست كه از نقش آقاي خاتمي درجذب جوانان به انقلاب و اسلام قدرشناسي نمي شود و حتي به چشم ؟ نمي آيد حجت الاسلام انصاري گفت: من واقعا احساس خطر مي كنم كه مردم احساس كنند زماني با اميدي آمدند انتخاب كردند، حالا قدم به قدم با مانع و سد مواجه شده اند. در اين همايش همچنين دكتر محمد جواد لاريجاني سخنان كوتاهي ايراد و به برخي از سئوالات حاضران پاسخ داد. وي گفت: در بحث اهميت وحدت بايد ديد وحدت حول چه محوري درست؟ است لاريجاني اضافه كرد: در تجمعات مدني و سياسي امروز بشر ايجاد وحدت نيازمند دو عنصر عقلانيت پايه و نظم مشروع و مسيطر مي باشد كه در جامعه ما اسلام و حكومت ولايت فقيه است و جزئيات آن در قانون اساسي آمده است. وي گفت: اين اصول كه حتي با رفراندم هم نمي توان تغيير داد اساس وحدت ملي و به تبع آن امنيت ملي ما را تعيين مي كند و مردم هرچه در اين دو بعد حضور معنادارتري داشته باشند زمينه ايجاد وحدت و امنيت بيشتر فراهم مي شود. لاريجاني، اموري كه تمسك مردم به اسلام و يا رابطه اطاعت مردم از حكومت را سست كند مخل امنيت دانست و گفت: البته منظور اطاعت از حكومت نه رابطه كوركورانه عاطفي يا كاريزماتيك بلكه بر مبناي معقول است. وي مخاطب مسئله امنيت را مردم و حاكميت، هر دو، ذكركرد و گفت: حاكمان نيز اگر عقلانيت پايه را مبناي كار خود قرار ندهند و يا نظم مشروع را رعايت نكنند وحدت ملي به مخاطره مي افتد.