Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791209-50894S1

Date of Document: 2001-02-28

درگيريهاي قومي در اندونزي همچنان قرباني مي گيرد درگيريهاي خشونت آميز در جزيره برنئوي اندونزي كه از يك هفته پيش آغاز شده تاكنون بيش از 300 كشته و هزاران بي خانمان به دنبال داشته است همچنان ادامه دارد. اين در حالي است كه نيروهاي ويژه اندونزي براي آرام كردن اوضاع به دستور رئيس جمهور به اين منطقه رفته اند اما بومي ها كه در روزهاي اخير با چاقو و شمشير و نيزه مردم را قتل عام مي كردند اكنون كنترل اين منطقه را به دست گرفته اند. هزاران تن از بومي هاي استان كاليمانتان از چند روز پيش با چاقو و نيزه در ميادين شهر به انتظار شكار مهاجران جزيره مادورا نشسته اند. كاليمانتان استان وسيعي /1 5با ميليون جمعيت است كه بيشتر آنها را داياك ها تشكيل مي دهند. داياك ها از هفته گذشته حمله به مهاجران جزيره مادورا كه به كاليمانتان مهاجرت كرده بودند را آغاز كردند. سابقه درگيري ميان اين دو قوم به چهار دهه پيش باز مي گردد. دولت سوهارتو ديكتاتور پيشين اندونزي سالها مردم اين كشور را به زور از جايي به جايي ديگر كوچ مي داد تا جمعيت اين مجمع الجزاير را طي برنامه هاي تنظيم شده اي در سطح كشور توزيع كند. اين جابجايي هاي جمعيتي تنش هاي قومي فراواني در ميان ساكنان بومي و مهاجران بوجود مي آورد و به همين دليل اندونزي همواره با درگيريهاي قومي روبرو بوده و هست. هزاران تن از مردم استان كاليمانتان از موج خشونت در اين منطقه وحشت كرده اند و در حال فرار هستند. در حالي كه اين آوارگان در گروههاي بزرگ سوار كشتي مي شوند، داياك هاي خشمگين در گوشه و كنار شهر هرجا مهاجري ببينند او را به قتل رسانده و خانه هاي آنها را به آتش مي كشند. مردم منطقه از بي توجهي نيروهاي نظامي حاضر در محل انتقاد كرده و آنها را مسئول تشديد اين خشونت ها مي دانند. روزنامه واشنگتن پست در گزارشي به نقل از شاهدان عيني در محل نوشت، يكي از داياك ها بعد از قتل سه مهاجر قسمتي از قلب يكي از آنها را خورده است. خبرنگار خبري بي. بي. سي كه در كاليمانتان حضور دارد، مي گويد، نيروهاي ارتش و پليس اندونزي تنها نظاره گر وقايع هستند و هنگامي كه خانه هاي مردم به آتش كشيده مي شود هيچ كاري نمي كنند. مقامات اندونزي به شدت نگران گسترش اين درگيري هاي قومي به مناطق ديگر هستند. در ماههاي اخير درگيريهاي قومي در جزاير ملوك نيز صدها قرباني گرفته است.