Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791209-50892S2

Date of Document: 2001-02-28

پياده روي سبب افزايش طول عمر مردان مسن مي شود اغلب جهت افزايش طول عمر به مردان مسن توصيه مي شود روزي چند ساعت در هواي آزاد قدم بزنند. براساس تحقيقات پژوهشگران، پياده روي منظم و مداوم، با كاهش مرگ و مير در مردان غيرسيگاري، ارتباط مستقيم دارد. زندگي 707 محققان مرد غيرسيگاري 61 تا 81 ساله را كه داراي بدني نسبتا سالم بودند، به مدت دوازده سال، مورد مطالعه قرار دادند. همگي اين افراد، در برنامه بهداشت قلب هونولولو شركت كرده بودند و مسافتي را روزانه، پياده راه مي رفتند. همه مردان مورد آزمايش، حداقل يك ساعت در روز پياده روي ميانگين مي كردند مسافت براي اين افراد /1 8روزانه مايل بود. آزمايشات نشان داد مرگ و مير در بين مرداني كه روزانه كمتر از يك مايل پياده روي /43 1 مي كردند درصد بود و اين ميزان براي افرادي كه روزانه بيش از دو مايل پياده روي /21 5 مي كردند درصد بود. تحقيقات همچنين نشان داده، خطر مرگ و مير در بين مرداني كه روزانه كمتر از يك مايل راه /1 8 مي روند برابر خطر مرگ و مير براي مرداني است كه روزانه بيش از دو مايل مسافت را طي مي كنند و خطر ابتلا به بيماري هاي قلبي، سكته و سرطان نيز در مردان گروه اول، بسيار بيشتر از مردان گروه دوم است. دانشمندان همچنين پيش بيني مي كنند كه مرگ و مير مردان مسن را مي توان با افزايش مسافت پياده روي به ميزان يك مايل به 19 درصد تقليل داد. منبع: مجله /پيرشناسي ترجمه: مينو صالحي