Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791208-50884S4

Date of Document: 2001-02-27

معاونت پژوهشي و برنامه ريزي در مي شود كلان شهرهاي كشور ايجاد به منظور تمركز برنامه ريزي در امور مطالعاتي، پژوهشي و آموزشي حوزه معاونت پژوهشي و برنامه ريزي در كلان شهرهاي كشور ايجاد مي شود. مسئول دبيرخانه نشست ادواري شهرداران كلان شهرهاي كشور گفت: اين امر زمينه مطالعات و پژوهشهاي كاربردي و تطبيقي در چارچوب طرح جامع كلان شهرها را تسهيل مي كند. سيدعلي ميرنجاتي افزود: باتوجه به جايگاه و وظايف شهرداري ها در مديريت شهري، ضرورت ايجاد بستر مناسب براي بهبود و گسترش خدمات شهرداريها تاسيس اين حوزه همزمان با اصلاح ساختار اداري پيش بيني و اجراء مي شود. وي گفت: در هشتمين نشست ادواري شهرداران كلان شهرها، خدمات مديريت كلان شهرها و مديريت مالي مطلوب شهرداريهاي كلان شهرها، وضعيت كميته ها و گروه هاي تخصصي و كارشناسي نشست ادواري كلان شهرها و نحوه برگزاري جلسات شهرداران در سال 1380 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. هشتمين نشست ادواري شهرداران كلان شهرها در تهران برگزار شد.