Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791208-50880S6

Date of Document: 2001-02-27

تنها مسجد باقي مانده از عصر صفوي در شد فرح آباد ساري مرمت گروه علمي فرهنگي: گنبد خانه و مناره هاي مسجد فرح آباد ساري متعلق به عصر صفوي و يكي از بناهاي باقيمانده از بقاياي شهر قديمي فرح آباد از سوي ميراث فرهنگي استان مازندران و با اختصاص بودجه اي از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي اين استان مرمت شد. اين شهر كه با وسعت 30 تا هكتار 40 در فاصله تقريبي 28 كيلومتري ساري قرار گرفته در زمان شاه عباس صفوي بندري آباد و پررونق با لقب دارالسرور و يا دارالسلطنه بوده است. به گفته رضا مصلحي سرپرست هيات مرمت استان، برچيدن تيزه گنبد كه در چند دهه پيش به گونه اي غلط اجرا شده بود و احداث تيزه جديد گنبد، برچيدن كانال تخريب شده و غيراصولي ساقه گنبد، احداث كانه پوش ساقه گنبد و ايزوله آن، مرمت ضلع شمالي، مناره ها و... از جمله اقدامات مرمتي اين بنا است. نماي ورودي اصلي را سلسله اي از طاقها و يك سردر ورودي تشكيل مي دهد كه پوشش داخلي آن مقرنس گچي است كه بر روي 16 قطاء بنا شده است. نماي سردر ورودي مزين به كاشي هاي هفت رنگ بوده كه نمونه هايي از آن ضمن خاكبرداري قسمت ورودي به دست آمده است.