Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791208-50879S8

Date of Document: 2001-02-27

پاسخ صدا و سيما به انتقاد از گزارش هاي درباره سفر رئيس مجلس آلمان اين سازمان در پي درج بخشي از سخنان محسن ميردامادي رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره انتقاد از عملكرد سيما نسبت به طرح گزارش هايي از مقامات آلمان در مورد ايران، معاونت سياسي صدا و سيما با ارسال جوابيه اي به روزنامه همشهري خواستار طرح ديدگاه اين رسانه نسبت به موضوع مذكور شده است. در اين جوابيه با ارائه نمونه هاي متعددي از عملكرد رسانه هاي غربي و بويژه رسانه هاي آلمان با قصد اعمال فشار در مورد مسائل داخلي ايران آمده است: در كنار حجم وسيع و مناسب خبررساني شبكه هاي مختلف صدا و سيما با محور استقبال از گسترش مناسبات ايران و آلمان در چارچوب احترام متقابل و تامين منافع ملي، درقبال چنان حجم گسترده فضاسازي رسانه اي و خبري كه مشخصا عزت و استقلال سياسي ايران را در افكار عمومي با سئوال مواجه ساخته بود، رسانه ملي تلاش كرد با تدبير پاسخ مناسب رسانه اي موجب تقويت موضع نظام جمهوري اسلامي و تغيير رويه و لحن سياسي و رسانه اي گردد تا آنجا كه به رغم تداوم اظهارات مداخله جويانه، تاكيد پارادوكسيكال بر عدم انگيزه دخالت در امور داخلي، برجستگي پيدا كرد. در بخش خبري ساعت 21 شبكه اول سيما در /12/79 1تاريخ متقارن با اوج تبليغات و فضاي منفي سياسي حاكي از اظهارات و رفتار مداخله جويانه، ضمن تاكيد بر عزم مسئولان كشور مبني بر گسترش روابط با كشورها براساس احترام متقابل، اشاره شد كه اظهارات برخي مقامات آلماني به گونه اي است كه نوعي مداخله در امور داخلي ايران تلقي مي شود. در اين بخش خبري طي گزارشي كوتاه، واقعيت واكنش افكار عمومي مردم رشيد ايران در قالب انعكاس اظهارات تعدادي از مردم در مورد تاكيد بر حفظ استقلال و عزت كشور و محكوميت مواضع مداخله جويانه و سوابق سوءرفتار و نقض حقوق بشر توسط دولت آلمان، پخش گرديد. در ادامه اين جوابيه با اشاره به اينكه اين گزارش در عرف همه رسانه هاي جهاني يك اقدام كاملا حرفه اي در بازتاب افكار عمومي نسبت به يك رويداد تلقي مي شود، اين پرسش مطرح شده است كه: سكوت درقبال اعلام مواضع انتقادي يك طرفه و پذيرش قيموميت و مدعي العمومي طرف خارجي و اهانت ها و تحقيرهاي مندرج در تعابير، دلگرم ساختن و تشويق كردن و تقويت نمودن يك جريان سياسي داخل كشور با كداميك از موازين و مقررات و عرف ديپلماتيك و روابط بين المللي مطابقت دارد و مشروع تلقي؟ مي شود آنچه كه در آستانه و در طول اين سفر به طور رسمي و علني اعلام شد كاملا برخلاف عرف ديپلماتيك و اصل رعايت احترام متقابل بود و سيماي جمهوري اسلامي تنها در يك گزارش كوتاه اندكي از نظرات شهروندان جمهوري اسلامي را در اين باره انعكاس داده است. اگر از سنت ميهمان نوازي ايراني سوءاستفاده شود و ميهمانان، حداقل آداب ميهماني و احترام ميزبان را رعايت نكنند و درحالي كه ميهمان هستند زبان به طعنه و اهانت و تحقير و دخالت در امور ميزبان بگشايند، آيا نبايد و نمي شود حداقل يك تذكر و تنبه كوچك اخلاقي از سوي مردم شريف و عزيز ايران به ميهمانان غيرملتزم به آداب داده ؟ شود آيا به دليل ميزباني و ميهمان نوازي بايد تحقير و مداخله در امور داخلي و سخن گفتن به شيوه دوران استعماري و اربابمابانه را تحمل كرد و هيچ پاسخي؟ نداد البته چگونگي داوري و پاسخ اين سئوالات در وجدان و ضمير كليه نمايندگان و مسئولان محترم و آحاد مردم رشيد ايران كاملا آشكار و روشن است. تصور آنست كه برخي انتقادهايي كه به صدا و سيما شده است، ناشي از عدم اطلاع دقيق از جزئيات سوابق امر و واقعيات اظهارات و رفتارهاي مداخله جويانه، بوده است و يقينا رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و كليه نمايندگان و مسئولان محترم كشور هيچگاه به اين امر رضايت نخواهند داشت كه درقبال زيرپاگذاشتن عرف و آداب روابط مبتني بر احترام متقابل، كاملا سكوت شود. وقتي كه رئيس پارلمان آلمان تاكيد مي كند كه نمي توان ساكت بود، به طريق اولي مردم ايران و خادمان آنان و رسانه ملي نبايستي سكوت پيشه خود مي ساختند.