Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791208-50879S1

Date of Document: 2001-02-27

ويروس فراگير پنتاگونو * خروج ارز از كشور از طريق اين حركت سرطاني حداقل آثار زيانبار فراگير شدن آن است * نمايندگي شركتي كه اين حركت را در مشهد آغاز كرده زني با نام مستعار كريستين است همه چيز برمي گردد به سال 1910 ميلادي در مسكو و 10 سال بعد در پاريس كه بر اساس ابتكار و نبوغ يك فرد جوياي ثروت، جرياني فراگير جامعه را در خود گرفتار كرد. يك شركت دوچرخه سازي در روسيه اقدام به درج آگهي در يكي از روزنامه هاي مسكو به شرح زير كرد: دوچرخه اي در مقابل 10 روبل هر كس مي تواند با خرج تنها 10 روبل صاحب دوچرخه شود. از فرصت استفاده كنيد 10 روبل به جاي 50 روبل. متن آگهي بسيار جذاب و فريبنده بود و مردم مشتاق به دست آوردن يك دستگاه دوچرخه بسيار ارزان بلافاصله با اين شركت مكاتبه كردند تا از شرايط برخورداري از اين موقعيت ويژه آگاه شركت شوند در ازاي دريافت 10 روبل به جاي ارسال دوچرخه 4 عدد بليت 10 روبلي ارسال مي كرد كه مي بايست توسط متقاضيان به 4 نفر ديگر فروخته مي شد و با دريافت 40 روبل ديگر آنگاه دوچرخه را به آدرس فرد متقاضي اوليه ارسال مي كرد. در واقع اين دوچرخه براي مشتري به قيمت 10 روبل تمام مي شد و 40 روبل مابقي را 4 نفر ديگر پرداخت مي كردند. اما 4 نفر ديگر دوباره با ارسال بليت خود به شركت هر كدام 4 بليت 10 روبلي دريافت مي كردند كه مي بايست به 4 نفر ديگر بفروشند. ديري نپاييد كه اين شركت دوچرخه سازي كه نام بليت هاي خود را بهمن گذارده بود توانست تمام دوچرخه هاي توليد شده را كه بدون مشتري در انبار، انباشته بود به فروش برساند و از سوي ديگر تعداد افرادي كه گرفتار بهمن شده بودند به طور تصاعدي بالا رفته و در يك دوره تصاعدي 8 مرحله اي اين تعداد به بيش از 62 هزار نفر رسيده بود و در پايان به دليل آن كه ديگر كسي براي خريد بليت باقي نمانده بود مشاهده مي شود كه تمام مردم داراي بليت هاي بهمن مي باشند اما تنها يك پنجم افراد صاحب دوچرخه شده اند و اين در حالي بود كه اعتبار بليت ها بسيار محدود بوده و پس از مدتي ارزش خود را از دست مي داد. بر اساس محاسبات رياضي در دوره دوازدهم تمام مردم يك كشور مي توانند گرفتار اين شيوه شوند در حالي كه بر سر 80 درصد مردم كلاه رفته باشد در واقع شركت بهمن 80 درصد مردم را مجبور كرده است كه پول دوچرخه 20 درصد مابقي را بپردازد. شبيه اين ماجرا 10 سال بعد با نام گلوله برفي در فرانسه اتفاق افتاد و كاري كه گلوله برفي در فرانسه كرد همان بلايي بود كه بهمن در روسيه بر سر مردم آورده بود و اينك پس از گذشت 90 سال از ماجراي بهمن روسيه شاهدتكرار اين وضع در ايران و ابتدا شهر مشهد پاييز هستيم امسال با ورود يك سلول سرطاني با نام پنتاگونو به مشهد، ديري نپاييد كه اين /2 7شهر ميليون نفري به صورت اپيدمي و فراگير مبتلا به اين بيماري و اسير چنبره دهشتناك غدد سرطاني آن شدند. واژه پنتاگونو كه در واقع گرته برداري از همان بهمن و گلوله برفي است با يك اطلاعيه در اينترنت آغاز شد: آيا به دست آوردن مبلغ 116 هزار و 640 دلار تحولي در زندگي تان ايجاد؟ نمي كند اين عنوان بروشور تبليغاتي شركتي با نام فيوچراستراتژي مي باشد كه در سال ميلادي 1994 در اتاق بازرگاني و صنعت ايتاليا در مودنا به ثبت رسيده است و نحوه عمل آن به اين صورت است كه خريدار مي بايست يك فرم اشتراك را از نفر هفتم گروه به مبلغ 40 دلار (تقريبا 33 هزار تومان ) خريده و سپس 40 دلار ديگر به شماره حساب نفر اول اين گروه كه نام و شماره حساب او درج شده است واريز نمايد و در مرحله سوم 40 دلار ديگر به حساب حواله فيوچراستراتژي شركت كند و چون اين كار با مشكل مواجه است اشخاصي تحت عنوان نماينده شركت در قبال دريافت هزار 21 تومان اين كار را براي خريدار انجام مي دهند تا اينجا خريدار مبلغ 21 هزار تومان و 120 دلار هزينه كرده است و پس از مدتي 3 كارت اشتراك از طريق شبكه اينترنت دريافت مي كند كه مي بايست به 3 نفر ديگر بفروشد تا 120 دلار خود را جبران كند و اگر موفق به انجام اين كار شد چون براي 3 نفر خريدار بعدي هر كدام 3 كارت ديگر ارسال مي شود نام خريدار فرضي ما براي 9 بار در رده ششم تكرار مي شود و اين داستان پس از رشد تصاعدي خود و فروش 2 هزار و 187 كارت منجر به اين مي شود كه خريدار فرضي ما نفر اول گروه شده و مبلغ 87 هزار و 480 دلار به حساب او واريز شده باشد. بيشتر مردم به طمع آنكه تنها با زيان 21 هزار تومان (در صورت عدم موفقيت در كسب رتبه اول ) مواجه خواهند بود در اين دام فريبنده افتاده و گرفتار مي شوند. در دهه 80 ميلادي براي نخستين بار 2 وكيل كانادايي با ابداع روشي با نام پيراميد يا هرم و دريافت 10 دلار از هر كس وي را موظف به فروش 2 كارت اشتراك به نفرات بعدي مي كرد. درپايان زماني كه اين تعداد به هزار نفر مي رسيد مبلغ 10 هزار دلار به نفر اول پرداخت مي شد و درصدي از آن به حساب 2 وكيل مبتكر اين طرح واريز مي شد. اما با شيوع سريع اين روش در بي اف آمريكا. وارد اي عمل شده و با تشخيص به موقع آنرا در 51 ايالت آمريكا ممنوع اعلام كرد. پنتاگونو نيز روش كاملتر طرحهاي بالا مي باشد با اين تفاوت كه مبناي آن شك برانگيز و مشكوك است. اف. بي. اي باتشخيص اين كه اين نوع طرحها موجب ركود و بيكاري و تزلزل پايه هاي اقتصادي كشور مي شود موفق شد ريشه اين قضيه را در آمريكا بخشكاند اما آيا ما هم مي توانيم موفق شويم از سرايت سلول هاي سرطاني پنتاگونو و دهها مورد شبيه به آن كه طي همين 2 ماه اخير در مشهد متولد شده اند به ساير بافت هاي سالم كشورمان جلوگيري به عمل؟ آوريم براساس تحقيق يك مقام مسئول در مشهد، نمايندگي اين شركت در تهران زني با نام مستعار كريستين درصدر شركتي با نام ايران نيوزپنتاگون مي باشد كه داراي هيچ نشاني نمي باشد و ماهيت آن مشخص نشده است. تنهابا گذشت يك دوره 14 7 مرحله اي هزار كارت توزيع شده و مبلغ 560 هزار دلار به حساب اين شركت موهوم واريز مي شود و درنظر بگيريد جوانان پرشور كشورمان اگر توجهشان به سمت اين ماجراي اغواكننده جلب شود چه خواهد شد. ابعاداين فاجعه را فقط در گستره كوچك مشهد مي توان به راحتي بررسي كرد. خروج هزار 800 دلار ارز از مبداء شهر مشهد در عرض فقط يك ماه گوشه كوچكي از ضرري است كه در حال وارد شدن بر پيكره اقتصادي كشورمان مي باشد. دكتر رحيمي، استاد اقتصاد مي گويد: اين خطرناك ترين حربه اقتصادي بيگانگان براي خروج ارز از كشور است. متاسفانه برخي كاركنان ناآگاه روزنامه اي كه براي نخستين بار در مشهد با درج گزارش هشداردهنده اذهان مردم مشهد را نسبت به ماجراي پنتاگونو كنجكاو كردند، خودشان اقدام به خريد و فروش و انجام تبليغات گسترده اي براي دامن زدن به اين قضيه تلخ كردند كه جاي تعجب و تاسف بسيار دارد. با گذشت يك ماه و نيم از اين ماجرا درحالي كه 60 هزار نفر كه بيشتر آنها جوانان بيكار و اقشار آسيبپذير مشهدي بودند و درگير اين بيماري شده بودند نزديك به ميليون 5 دلار ارز به حساب شركت فيوچراستراتژي واريز كرده بودند. ظفرزاده نماينده مردم مشهد در مجلس مي گويد: طرح پنتاگونو به نقطه بحراني خود بسيار نزديك شده است و چنانچه كنترل نشود بر دامنه آسيبهاي اجتماعي اش افزوده خواهدشد. وي افزود: اگر دستگاه قضايي تشخيص مي دهد كه اين مورد خاص نياز به مصوبه و قانون جديد دارد، مجلس آماده است به محض دريافت طرح آن را بررسي و تصويب كند. خداداد قبادي نماينده مجلس و عضو كميسيون اجتماعي مجلس مي گويد: تعلل و كوتاهي بانك مركزي سوال برانگيز است. مسئولان اين بانك مي توانستند با مصاحبه و اطلاعيه افكار عمومي را در جريان امر قرار دهند اما ظاهرا آنها از ماهيت شركت و اقدام آن در سطح كشور مطلع نيستند. تاجرنيا نماينده ديگر مجلس نيز مي گويد: بايد به دور از سير مراحل اداري اين موضوع را به سرعت پيگيري كرد و قوه قضاييه و مجلس با اهرم هايي كه در دست دارند با عوامل داخلي و خارجي اين ماجرا برخورد كنند. با گذشت بيش از 2 ماه از شروع اين ماجرا و ميليونها دلار خروج ارز از كشور و مهم تر از آن هزاران نفر كه در روياي پولدار شدن به كابوس كلاهبرداري دچار شدند، آيات عظام مقيم مشهد مانند آيت الله زنجاني مرجع تقليد شيعيان اقدام به اعلام نظر مخالف خود و حرام بودن خريد و فروش اين كارت ها نموده و استاندار خراسان نيز صراحتا با صدور يك اطلاعيه رسمي در جرايد محلي استان عواقب تلخ و زيانبار اين ماجرا را گوشزد كرد. در پايان بار ديگر پيام هزاران شهروند مشهدي را كه با در دست داشتن اين كارت ها به شعارهاي توخالي و فريبنده فيوچراستراتژي شركت و دهها شركت مشابه ديگر خارجي و داخلي كه جيبهاي گشاد خود را رو به سوي كشورهاي جهان سوم و بويژه ايران گشوده اند به گوش مردم ايران به ويژه شهروندان محترم تهراني مي رسانيم كه مراقب عوامل اين شركت ها و زبان چرب و پرفريب آنها باشيد و همچنين از مسئولان قضايي و قانوني كشور مي خواهيم كه بدون درنگ و اغماض هرچه سريع تر ريشه اين ماجرا كه عواقب ساده آن دامن زدن به بيكاري و تن پروري و خروج ثروت هاي ملي اين سرزمين و مردم تلاشگر آن است خشكانده و بيش از اين تعلل نورزند. سيدحسين ميربهرسي