Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791207-50875S1

Date of Document: 2001-02-26

روابط عمومي ماشين پاسخگو يا پلي ميان مردم و مسئولان روابط عمومي ها در ادارات، سازمان ها و موسسات به عنوان پل ارتباطي ميان مردم و مسئولان نقش بسيار مهم و حساسي دارند و ايفاي چنين وظيفه اي دشوار و پرثمر، زماني ممكن خواهد بود كه روابط عمومي هر سازماني بر پايه مسئوليت هاي متقابل خود درقبال مردم و مسئولان عمل كند و به ماشين پاسخگويي و ارائه عملكرد تبديل نشود. بنده از خوانندگان قديمي مطبوعات و خواننده هميشگي روزنامه همشهري هستم و برخلاف بسياري از خوانندگان مطبوعات كه معمولا رغبتي به خواندن ستون پاسخ مسئولان ندارند، اين ستون را با دقت مطالعه مي كنم و تا آنجا كه فرصت اجازه بدهد با استفاده از دوره روزنامه كه معمولا براي يك سال در خانه گردآوري مي كنم، به اصل مطلب هم رجوع مي كنم، تا ببينم پاسخ هاي داده شده تا چه اندازه پاسخ مرتبط و واقعي مسائل مطرح شده است. متاسفانه نتيجه اي كه اين كمترين با بضاعت اندك خود به دست آورده ام گوياي اين واقعيت تلخ است كه بيشتر پاسخ هاي درج شده در ستون پاسخ يا توضيح مسئولان در روزنامه هاي گوناگون، ازجمله روزنامه همشهري جنبه تكذيب دارد و از نگارشي يكنواخت و فرمول وار برخوردار است و ماحصل آنچه كه از طرف روابط عمومي ها به عنوان پاسخ براي مطبوعات ارسال مي شود، بيشتر در حد رفع تكليف است تا گشودن يك مساله و كمك به حل آن. به عنوان مثال وقتي، توجه، اعتراض و برانگيخته شدن جمعي نسبت به يك مساله در جامعه نمود مي يابد، آن مساله بايد با دقت مورد رسيدگي و ارزيابي قرار بگيرد و از موضع آسيبشناسي روي آن كار شود تا از تكرار آن مساله كه گاهي مي تواند تنش زا بوده و يا براي جامعه در ابعاد بزرگتري پيامدهاي سوء داشته باشد جلوگيري شود. اما متاسفانه اين حساسيت در غالب اوقات ديده نمي شود و ما شاهد تكرار مسائل به هستيم عنوان نمونه، چند سالي است كه به هنگام برگزاري امتحانات در مدارس يا امتحانات نهايي و يا حتي آزمون هاي ساليانه شاهد اعتراضات جمعي داوطلبان نسبت به سوالات طرح شده هستيم. آخرين بار اعتراض هاي اوج گيرنده اي را در مورد سوالات امتحاني فيزيك سال سوم دبيرستان ها شاهد بوديم. نخستين احتمالي كه پس از بروز اين اعتراض جمعي از سوي مسئولان به ذهن متبادر مي شود آن است كه مساله با تشكيل يك جلسه اضطراري - كارشناسي براي شناخت ريشه ها پيگيري گردد و نتايج حاصله به اطلاع مردم برسد. تا اگر عمدا يا سهوا، دخالت ارادي فرد يا افرادي باعث به وجود آمدن آن مساله شده است، دستگاه مسئول ضمن پوزش خواهي از داوطلبان، خانواده ها و مردم، به افكار عمومي درخصوص جلوگيري از پيش آمدن آن مساله اطمينان لازم را بدهد و اگر تشخيص داده شد كه طراحي سوالات با روشي كه منجر به اعتراض داوطلبان شده تحت سياست، برنامه ريزي يا ابتكار خاصي صورت گرفته و هدفي بر آن مترتب با است، تشريح جزئيات، پاسخ مجابكننده اي در اختيار مردم قرار داده شود. اما آيا اين چنين؟ است! متاسفانه خير! هميشه، پاسخي كوتاه، فرمول وار يا به قول مطبوعاتي ها كليشه اي با اين مضمون صادر مي شود كه مثلا.. طبق اطلاع واصله سوالات دشوار نبوده است... و بار ديگر در امتحاني ديگر، شاهد اعتراض جمعي امتحان دهندگان هستيم، چرا كه مساله ريشه يابي نشده است و طراحان سوال، بي آنكه علت رويكرد اعتراض آميز دستجمعي را پيگيري كنند و به آن به عنوان يك نقطه آسيب اجتماعي عنايت داشته باشند، تنها درصدد دفاع از كار خود و رد اعتراضات مطرح شده برمي آيند. پاسخ هايي از اين قبيل در ساير موارد نيز كم نيستند. كه معمولا با عبارت آشنا و تكراري.. مشاهده نشد، تكذيب مي شود، شاكي ذيحق نمي باشد و.. نگاشته مي شوند و در ستون پاسخ يا توضيح مسئولان در مطبوعات جاي مي گيرند. البته مورد سوالات امتحاني را به عنوان نمونه ذكر كردم، و الا در پاسخنامه هايي كه ساير دستگاهها براي مطبوعات ارسال مي كنند، نمونه هاي زيادي مي توان مثلا يافت سازمان جنگلها و مراتع كه اخيرا در برگزاري جشنواره زيست محيطي ايران سبز هم سهم داشته است هنوز پاسخ روشني در مورد علت اصلي نابودي جنگل هاي شمال ايران ارائه نكرده است، مگر آنكه گناه را تنها متوجه جنگل نشينان و چراي دام كنيم و از اره داراني كه به طور سيستماتيك سرگرم پاك تراشي جنگل هاي ايران تحت عناوين گوناگون هستند، سخني به ميان نياوريم. مردم كه صاحبان واقعي كشور مي باشند توقع دارند، سازمان هاي خدمتگزار آنها در قبال مسائل و مشكلات عمومي پاسخگو بوده و پاسخ هايشان همراه با تحليل و دلايل مجابكننده باشد و اين وظيفه را روابط عمومي ها بايد به عنوان پل ارتباطي ميان مردم و مسئولان انجام بدهند و اگر در اين مورد غفلت شود مردم از راههاي ديگري و از ميان انبوه شايعات به واقعيت ها دسترسي پيدا مي كنند و اعتماد عمومي نسبت به پاسخ هاي اعلام شده، سست خواهد شد. يحيي دشتبان