Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791207-50874S6

Date of Document: 2001-02-26

آخرين دفاع تاج زاده از صحت انتخابات تهران مصطفي تاج زاده، معاون سياسي وزير كشور ديروز و در آخرين جلسه دادگاه بيان يي ناگفته ها را كه قبلا وعده اعلام آنها را دردادگاه داده بود به مصلحت ندانست. وي در پاسخ به سئوال خبرنگاران كه اين ناگفته ها را چه وقت بيان خواهيدكرد، گفت: جمع بندي من اين است كه به مصلحت نمي باشد كه از اين صريح تر و روشن تر بيان كنم، همان طور كه آقاي خاتمي نمي گويد. گروه سياسي: هشتمين جلسه محاكمه مصطفي تاج زاده معاون سياسي وزارت كشور ديروز به صورت علني در شعبه 1403 مجتمع قضائي ويژه رسيدگي به جرايم كاركنان دولت برگزار شد. قاضي دقيقي در شروع جلسه خواستار ارائه آخرين دفاع از سوي تاج زاده ووكيل وي شد. به اذعان گزارش نهايي سازمان بازرسي كل كشور پنج قاضي پس ازچند ماه تحقيق و بررسي به زعم خود ايشان همه جانبه به اين نتايج دست يافتندو از مجموع 216 صندوقي كه به دليل ايرادات شكلي باطل شده بود هيات بازرسي وقوع بزه اي رااحراز ننمود و در نتيجه دلايل كافي بر وقوع تحصيل ننمود. تاج زاده گفت: به عبارت ديگر صرفنظر از قانوني يا غير قانوني بودن ابطال 216 صندوق كه به علت ايرادات شكلي انجام شد، اكثر قريب به اتفاق ديگر صندوقها به طور غيرقانوني ابطال شدند. وي تاكيد كرد: نظر سازمان بازرسي كل كشور بر اين است كه جرمي در اين 216 صندوق احراز نشده است. وي در ادامه گفت: توجه رياست محترم دادگاه را به چند نكته جلب مي كنم، اول آنكه طبق گزارش سازمان بازرسي كه قرائت كردم، هيچ اتهامي در زمينه صندوقهاي ابطالي متوجه اينجانب نبوده است، بنابر اين نمي دانم كه چرا به استناد اين گزارش اولين و مهمترين اتهامي كه به اينجانب تفهيم شد معاونت در مخدوش كردن آراي مردم در 534 صندوق ؟ بوده است دوم آنكه طبق قانون انتخابات به هيچ وجه نمي توان آراي شهروندان را در صندوقي كه در شمارش اوليه و بازشماري داراي اختلاف است، ابطال كرد. معاون سياسي وزيركشور سپس نامه اعضاي هيات مركزي نظارت برانتخابات درتاريخ 18 اسفندسال گذشته را قرائت كردو گفت: دراين نامه آمده است نظربه اينكه بازشماري تعداد اعلامي صندوقها درروند انتخابات و جابجايي كانديداها تاثيري نداشته واطمينان لازم به صحت انتخابات باهمين تعداد بازشماري حاصل شده است، لذا به نظرهيات مركزي نظارت نيازي به ادامه بازشماري نيست و دستور توقف بازشماري را صادر وصحت انتخابات را تاييد كردند. وي افزود: من درخواست كردم كه اين اعضا به دادگاه دعوت شوند تا دلايل صدور نامه فوق الذكر ازآنان جويا شود ولي اين درخواست نيز پذيرفته نشد. وي تصريح كرد: چرا قاضي محترم ارسال نسخه اي از گزارش مكتوب آقايان طاهري، تولايي، جهانبخش و انواري را درزمينه تاييد صحت انتخابات پس از بازشماري آرا درمرحله دوم ازشوراي نگهبان درخواست نمي كند تاحقايق روشن وي؟ شود گفت: قاضي محترم رسما اعلام كرده است، گزارشي كه شوراي نگهبان براساس آن تصميم گرفته است، گزارش هيات سه نفره است، يعني گزارش هياتي كه حدود 350 صندوق را بازشماري كرد ولي 534 صندوق را باطل كرد. رئيس ستاد انتخابات كشور افزود: مي توان گفت شبيه انتخابات مرحله دوم اراك كه درآن آقاي غفوري سخنگوي هيات سه نفره به عنوان نماينده شوراي نگهبان 25 صندوق را بازبيني كرد اما 31 صندوق را ابطال كردو نفر دوم به جاي منتخب مردم اراك قرار گرفت. وي گفت: آقاي غفوري همچنين بازرس ويژه شوراي نگهبان در انتخابات دماوند و فيروزكوه نيز بود كه انتخابات آن حوزه هم پس ازتهيه گزارش وي باطل وي شد سپس نسبت به استناد كردن نماينده مدعي العموم به شهادت دو نفر ناشناخته در زمينه قرارداد شركت مدبر سامانه ايراد گرفت و گفت: تاكنون امكان مواجهه حضوري آنان با من دردادگاه را فراهم نمي كنند و به تكذيب ادعاي آنان توسط فرماندار تهران ومعاون وي نيز توجهي نمي نمايند. قاضي دقيقي درخصوص اظهارات شهودي كه تاج زاده به آنان اشاره كرد گفت: شهادت اين شهود در پرونده وگزارش سازمان بازرسي موجود است و از آنان تحقيق شده است و اظهارات آنان در ارتباط با موضوع اخذ شده است. تاج زاده گفت: برخي از شهود و مداركي كه من درخواست كردم، اساسا پس از تهيه گزارش سازمان بازرسي رخ داده است و بنابراين دليل كه چون سازمان بازرسي دراين زمينه تحقيقات كرده است، مسموع نيست. وي افزود: من از دادگاه محترم تقاضا كردم كه اظهارات مسئولان سازمان بازرسي را در جلسه غيرعلني و غيررسمي مجلس شوراي اسلامي مبني بر اين كه هيچ جرم و يا اتهامي از نظر آن سازمان در زمينه انتخابات تهران متوجه من نيست مطالبه كند. معاون سياسي وزيركشور گفت: همچنين من تقاضا كردم دونفري كه شهادت كذب داده اند در زمينه دستور من به فرماندار تهران، كه اساسا سازمان بازرسي دراين زمينه تحقيقاتي انجام نداده است، احضار شوند، چون شهادت اين دو نفر موجب تفهيم يك اتهام به من شده است. وي خاطرنشان كرد: طبعا اگر معلوم شود كه شهادت اين دو نفر كذب است، علي القاعده يكي از 5 اتهام من خودبه خود منتفي خواهد شد. تاج زاده گفت: هيچ گزارشي در پرونده ي موجود درزمينه ملاقات آقايان مهندس طاهري از هيات نظارت و مهندس آيت اللهي استاندار تهران از ديدار با مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري وجود ندارد. وي افزود: اين دو نفر هفتم ارديبهشت ماه امسال به ديدار اين دو بزرگوار رفتند و درمورد صحت انتخابات تهران تاكيد كرده و شهادت دادند. تاج زاده سپس دفاعيات تعدادي از مسئولان واعضاي شعب اخذ راي ششمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي ازحوزه انتخابيه تهران را قرائت كرد كه در آن اين افراد وجود تقلب و تخلف و خدشه در انتخابات را رد كرده بودند. رئيس ستاد انتخابات كشور افزود: امروز كه خدمت دادگاه محترم هستم نامه دبير شوراي نگهبان از جمله موارد اتهامي من است درحالي كه ايشان تاكنون شماره 534 صندوق ابطالي را به وزارت كشور اعلام نكرده است. وي اظهارداشت: با اثبات صحت انتخابات، اتهام مخدوش بودن انتخابات تهران منتفي خواهد بود و كسي متهم نخواهد بود. تاج زاده سپس درمورد دلايل و مستندات صحت انتخابات حوزه تهران با ذكر اسامي هيات اجرايي اين حوزه گفت: تمامي جلسات اين هيات دست كم با حضور يكي از اعضاي هيات هاي نظارت شوراي نگهبان تشكيل شدوهمه جلسات هيات اجرايي به تاييد وامضاي آنان رسيد. وي اظهارداشت: آيت الله جنتي دبير محترم شوراي نگهبان و عضو فعال هيات مركزي نظارت در پايان انتخابات پس از بازديد از ستاد انتخابات كشور در مصاحبه اي با صداوسيما و مطبوعات ضمن تاييد روند انتخابات، اظهارداشت كه تاكنون گزارش نامطلوبي از سطح كشور درمورد انتخابات دريافت نشده است و فقط در برخي از حوزه ها گفته اند كه ناظر نبوده است كه ما به هيات نظارت تهران سفارش كرده ايم هرچه سريعتر به اين مسئله رسيدگي كند و هيچ صندوقي را بدون ناظر نگذارد. وي گفت: نتايج بازشماري 496 صندوق درمرحله دوم توسط نمايندگان شوراي نگهبان نيز صورت گرفت و اثبات كرد كه تغييرات ايجاد شده درآراي نامزدها درفهرست حائزين اكثريت آرا تغيير ايجاد نمي كند و هيات جديدي از 12 ارديبهشت 79 عملا به بازشماري مجدد آرا پرداخت. تاج زاده سپس مجددا به ارائه گزارش حضوري آقايان مهندس طاهري عضو هيات نظارت استان تهران و مهندس آيت اللهي استاندارتهران به مقام معظم رهبري وتاييد صحت انتخابات تهران اشاره كرد. قاضي دقيقي گفت: مقام معظم رهبري نامه اي بر پيگيري متخلفان داده است و اين سخنان به بعد از اين نامه مربوط مي شود. وي افزود: شما متهم هستيد و بايد درمورد اتهامات خود دفاع كنيد. تاج زاده گفت: بلي، متهمي سربلند هستم و مهمترين اتهام من مخدوش بودن آرا است كه آن را قبول ندارم و دادگاه تابه حال كاري كه نكرده است همان دستور مقام معظم رهبري وي است پس از قرائت مصاحبه تعدادي از اعضاي شوراي نگهبان با مطبوعات درمورد صحت انتخابات افزود: نتايج بازشماري آراي 53 صندوق كه ادعا شده داراي اختلاف آراي بيش از 50 درصد است مويد صحت انتخابات تهران است. تاج زاده درادامه دفاعيات خود گفت: عدم كشف واثبات حتي يك مورد تقلب در 53 صندوق به رغم گذشت يك سال از برگزاري انتخابات و با وجود بررسي هاي مفصل هيات اعزامي سازمان بازرسي و نيز تحقيقات دادگاه، بزرگترين نشانه صحت انتخابات است. وي تصريح كرد: هيات سه نفره بازشماري آرا از شوراي نگهبان از ابتدا با نظر منفي نسبت به مجريان وحتي نسبت به عملكرد هياتهاي نظارت شهرستان و استان تهران ماموريت خود را آغاز گرچه نمود، بررسي هاي سازمان بازرسي ونيز تحقيقات دادگاه محترم خلاف واقع بودن اكثر موارد فوق را به اثبات رسانده است. تاج زاده گفت: نكته مهم اين است كه شوراي نگهبان بدون توجه به گزارشهاي نمايندگان منتخب خود درمراحل اول ودوم بازشماري آرا كه برصحت انتخابات تهران دلالت مي كرد، براساس گزارش هيات سه نفره بازشماري كننده 350 صندوق درمرحله سوم اقدام به ابطال 534 صندوق كرد. دادگاه رسيدگي به اتهامات سيدمصطفي تاج زاده روز گذشته خاتمه يافت و با اعلام رئيس دادگاه مقرر شد متهم و وكيل وي ظرف چهار روز لايحه دفاعيه نهايي خود را تسليم دادگاه نمايند.