Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791207-50873S4

Date of Document: 2001-02-26

سومين فصل بررسي آثار تاريخي شهرستان رسيد قاين به پايان گروه شهرستانها: سومين فصل بررسي و شناسايي آثار تاريخي شهرستان قاين به پايان رسيد. برنامه پژوهشي بررسي آثار تاريخي شهرستان قاين در مدت 30 روز در بخش زيركوه اين شهرستان انجام شد. به گزارش خبرنگارهمشهري در مشهد هيات باستان شناسي اعزامي از معاونت پژوهشي ميراث فرهنگي خراسان در اين مدت توانست ضمن بررسي تمام نوار مرزي در بخش زيركوه قاين 39 اثر تاريخي شامل ابنيه، غار، قلعه، محوطه هاي باستاني، برج، بند، تپه و درخت كهنسال را شناسايي و مستندسازي كند. قديمي ترين اثر شناسايي شده در اين فصل، محوطه دق باستاني پترگان مربوط به دوره نوسنگي است و تيغه ها و ابزارهاي سنگي مورد استفاده در اين دوره به وفور در سطح تپه پراكنده است. محوطه هاي باستاني پشته استا، شهر بندان ميرآباد، آغل علي آقا، غار پهلوان و غار تگ سنگاب از مهم ترين آثار شناسايي شده در اين فصل هستند. شهرستان قاين بر اساس شواهد و مدارك شناسايي شده در بررسيهاي باستان شناسي داراي آثار و بقاياي باستاني از دوره پالئولوتيك در غار خونيك و دوره هاي پيش از تاريخ و تاريخي تا دوران معاصر مي باشد كه اين سابقه درخشان مي تواند نويد بخش پيشرفت و آينده اي روشن در زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي و گردشگري باشد و با توجه به حمايت مسئولان فرهنگي استان خراسان و كشور، شهرستان قاين اين امكان را خواهد يافت تا در زمره مناطق مورد نظر گردشگران داخلي و خارجي قرار گيرد.