Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791207-50869S1

Date of Document: 2001-02-26

مجيد رجبي معمار، رئيس هيئت مديره روايت فتح اعلام كرد: با رفع موج سوءتفاهم ها مرده به نمايش درمي آيد نمايش خصوصي فيلم موج مرده پيرو قولي كه درجلسه مطبوعاتي سينما به استقلال، منتقدان داده صورت بوديم، گرفت. مجيد رجبي معمار، رئيس هيات مديره موسسه روايت فتح و تهيه كننده فيلم موج مرده با بيان اين مطلب، گفت: بعد ازفراهم نشدن امكان نمايش خصوصي از فيلم، سوي سيف الله داد و مسئولان جشنواره فيلم فجر در ايام جشنواره، پنجشنبه، نخستين فرصت نمايش اين براي فيلم، منتقدان ومسئولان مراكز فرهنگي بود. وي با بيان اين كه فرداي نشست آمادگي مطبوعاتي، خود را براي نمايش خصوصي به فيلم، آقاي مسئولين داد، جشنواره و ابراهيم حاتمي كيا اعلام كرديم. افزود: ابراهيم حاتمي كيا معتقد بودحال كه اين فيلم در جشنواره اكران نشده است، بماند تا اكران عمومي شود. رجبي معمار با بيان اين كه نظرمان بر اين بود كه چون موضوع به نحوي در جشنواره مطرح شده است حداقل بايدبراي روشن شدن ذهن حاضران آن نشست، فيلم نمايش داده افزود شود:در، آن نشست مطبوعاتي به دليل تاخيرم، قسمتي ازصحبت هاي حاتمي كيارا نشنيده بودم; وگرنه پاسخ هاي ديگري را براي آنها داشتم. وي ادامه داد: احساس مي كنم كه ابراهيم حاتمي كياكم لطفي كرده و عمدتا با مطرح كردن يكسويه مسائل به جاي هر توضيحي، ابهام ايجاد كرده است. رئيس هيات مديره موسسه روايت فتح همچنين با اشاره به اين كه نمايش فيلم در شب عكس العمل هاي پنجشنبه، مختلفي را به دنبال داشته است، گفت: بعضي از دوستان پس ازديدن نخستين بار فيلم، همچون من، بهت زده ومتعجب شده بودند، نظرات مختلفي را عنوان كردند كه بازتاب آن را در مطبوعات خواهيم ديد. مجيد رجبي معمار در پاسخ به اين كه چه اتفاق تازه اي براي نمايش فيلم موج رخ مرده خواهد داد؟، افزود: اين فيلم براساس يك اعتماد بزرگ به ابراهيم حاتمي كيا، يعني اطمينان روايت فتح به يك سينماگر شناخته شده و برجسته شكل گرفت كه خود نيز پيش از اين، از بچه هاي قديمي سپاه و روايت فتح بوده است. وي تاكيد كرد: مابراساس اعتمادي كه به سابقه ابراهيم حاتمي كيا داشتيم، تمام امكانات خود و آن چه را كه از سوي سپاه مقدوربود، در اختيار پروژه او گذاشتيم. اين فيلم، به هيچ وجه يك پروژه سفارشي به ابراهيم حاتمي كيا نبوده; بلكه براساس طرح پيشنهادي خود وي، آغاز شده است. در ابتدا ما اشكالاتي را به اين فيلم، وارد داشتيم; آنها را با حاتمي كيا او مطرح كرديم، نيز در دفعات مختلف، به دوستان روايت فتح قول داده بود كه اشكالات را در مسير ساخت رفع خواهد كرد. وي با بيان اين كه حاتمي كيا اظهاركرده بود كه وقتي فيلم ساخته شود متوجه خواهيد شد كه اين اشكالات برداشت از فيلمنامه است، گفت: حاتمي كيا گفته است كه موج مرده، روند آژانس شيشه اي را دنبال مي كند; ودليل عمق كينه و بغض ملت ما رانسبت به آمريكا نشان مي دهد كه نتيجه فيلم اين چنين نيست. مجيد رجبي معمار، افزود: تلاش ما اين است كه سوءتفاهم ما و حاتمي كيا رفع شود واميدواريم هر چه زودتر با همت ابراهيم حاتمي كيا فيلم را آماده اكران عمومي كنيم. رئيس موسسه روايت فتح در پاسخ به اين پرسش كه چه كاري بايد بر روي فيلم صورت گيرد، گفت: بايد توافقات صورت گرفته، در فيلم لحاظ شود; كه اين البته، به معناي خط دهي به كارگردان نيست. چون كار ما سفارشي نبوده، بلكه براساس توافقات صورت گرفته، مراجعه به سيرقصه و شخصيت آن وپايان فيلم بوده است. وي با بيان اين كه اگر اين توافق انجام نشده بود، فيلم را به جشنواره اعلام نمي كرديم; گفت: اين فيلم بيش از دقيقه 110 است كه بايد زمان آن كاهش پيدا كند; البته ابراهيم حاتمي كيامي تواند به راحتي با نگاهي هنرمندانه و با تامين خواسته ها آن را به 90 دقيقه برساند; تا فيلم نيز به اكران عمومي برسد. رئيس موسسه روايت در فتح پاسخ به اين پرسش كه پس، برداشت هاي حاتمي كيا در فيلم چه بوده است.؟ اظهار داشت: يكي دو نكته اي را كه با ابراهيم به توافق رسيده بوديم، نپذيرفته است. وي تصريح كرد: براساس حاتمي كيا، توافقاتمان، اصلاحات اوليه را به ياري دستيارش، بر روي نسخه ويديويي فيلم انجام داد و به جشنواره ارائه شد; و نسخه 35 ميليمتري آن دو روز پيش از موعد اكران در سينما استقلال، از خارج كشور به تهران رسيد و حاتمي كيا بعد از ديدن آن تغييرات را نپذيرفت. وي افزود: نظر خوشبينانه اين است كه حاتمي كيا، تغيير نظر داده است; و بدبينانه اش، اين است كه ايشان به رغم توافق اوليه، در لحظه اكران فيلم، كاري كرد تا نشان دهد كه تهيه كننده، با فيلم مخالف است; كه ان شاءالله چنين چيزي نباشد. مجيد رجبي معمار در پاسخ اين كه آيا نظر منتقدان و مخاطبان اين اكران خصوصي تاثيري بر روند آن خواهد داشت گفت: طبيعتا نظر آنها و مطالبي را كه عنوان خواهند كرد، لحاظ خواهد شد. وي همچنين به اين پرسش كه چرا امكان اظهارنظر درباره فيلم، براي مخاطبان عام فراهم؟ نمي شود تاكيد كرد: ما در روايت فتح به عنوان يك تهيه كننده، اهداف و برنامه هايي را براي خودمان قايل هستيم; روايت فتح، يك مجموعه خنثي نيست; كه هر چيزي را براي هر موضوعي بسازد، اين مطلب كه فيلمي ساخته ايد; حالا اجازه بدهيد تا مردم آن را ببينند، حرفي عامه پسند است! رئيس هيات مديره روايت فتح افزود: ما در روايت فتح جهت گيري هايي داريم و بدون برنامه و بي هدف، كار نمي كنيم. دليل سرمايه گذاري مان براي فيلم نيز همين است; هزينه هاي ريالي و نظامي ما براي ساخت يك فيلم با سيستم ديجيتال، همه براي يك هدف ما است تصور مي كرديم كه ابراهيم حاتمي كيا با توافقات خود، اهداف روايت فتح را دنبال مي كند. وي تصريح كرد: روايت فتح، به مسائل ارزشي و آرماني انقلاب نظر دارد; در صورتي كه خروجي كار فيلم موج مرده چيز ديگري است; كه اين نقض غرض است و با اهداف و نيات روايت فتح سازگار نيست. رجبي معمار، مجموعه اصلاحيه هاي فيلم را ده مورد دانست و گفت: اين اصلاحيه ها طبق توافق آقاي حاتمي كيا و نظارت آقاي كاسه ساز يكي از دوستان حاتمي كيا به نتيجه رسيده، اما در آخرين لحظه، حاتمي كيا، دو مورد از اين اصلاحيه ها را نپذيرفت; و باعث شد كه ما شرمنده دوستان مطبوعاتي مان و همه علاقه مندان سينما در جشنواره فجر شويم. وي تاكيد كرد: عمده اصلاحيه هاي فيلم را من و آقاي آويني، نظر داده ايم. البته برخي از مسئولان سپاه نيز، فيلمنامه را خوانده بودند و نسبت به كليت فيلمنامه، با توجه به ذهنيت مثبتي كه از حاتمي كيا داشتند، نظراتي را ارائه داده بودند كه ما آنها را به ابراهيم حاتمي كيا منتقل كرديم; اما تصميم نهايي را هيات مديره روايت فتح گرفته است. وي خريد فيلم موج مرده را از سوي حوزه هنري، شايعه اي بيش ندانست وتاكيد كرد: تاكنون هيچ پيشنهادي جدي براي خريد فيلم به ما ارائه نشده است و اگر چنين پيشنهادي برسد، قطعا آن را بررسي خواهيم كرد; البته سپاه نيز در اين باره حق نظر دارد. رجبي معمار در پاسخ به اين مطلب كه همه مسئولان قسمت هاي مختلف سپاه و روايت فتح، داراي تخصص خاصي در جايگاه خود هستند، آيا درست است كه اين افراد در مقام هاي ديگر، نظراتشان را اعمال؟ كنند گفت: بحث تخصص را رد نمي كنم; سپاه، به عنوان پاسدار همه ابعاد انقلاب، به شدت نسبت به فرايندهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي هوشمند است; كساني كه اين فيلمنامه را خوانده اند، اهل مطالعه و فرهنگ اند و گاهي به همراه هم، با لباس شخصي در كتابفروشي هاي ميدان انقلاب قدم مي زنند و تازه ترين كتابها را مي خرند تا در جريان جديدترين محصولات فرهنگي قرار گيرند. وي سپس در زمينه ارائه راهكارها و برنامه هايي براي جلوگيري از ايجاد سوء تفاهم هاي بعدي تاكيد كرد: بايددوستان مطبوعاتي كمك كنند تا به سمت آرامش پيش برويم; ما مي دانيم كه خلاف ميل حاتمي كيا، فيلم را اكران كرده ايم; اما حق منتقدان و سينماگران مي دانستيم كه در جمع محدودي، اين فيلم را ببينند، تا راجع به مساله اي ناآشنا و ناديده سخن نگويند. وي درباره اين كه چرا از همه منتقدان سينما و سينمايي دعوت نشده، گفت: بر اساس فهرستي كه به روايت فتح داده ام، تمام مديران مسئول روزنامه هاي كثيرالانتشار، روساي خبرگزاري ها و مسئولان صفحه هاي فرهنگي - هنري نشريات و مجله هاي تخصصي سينماو جمع كثيري از سينماگران در ليست مدعوين قرارداشته اند شايد به دليل مشكلات تغيير زمان و مكان دعوتنامه به برخي از عزيزان نرسيده باشد كه از آنها عذرخواهي مي كنيم. در حاشيه نمايش خصوصي موج مرده * در نمايش موج فيلم مرده جمعي از مسئولان ارشاد، نمايندگان مجلس شوراي مسئولان اسلامي، سپاه، بسيج، هنرمندان منتقدان سينما، حضور داشتند، اما كارگردان فيلم غايب بود. * پيش از موج نمايش مرده محمدآويني، مدير موسسه روايت فتح در سخنراني كوتاهي با بيان اين كه كاش ابراهيم حاتمي كيا نيز حضور داشت، گفت: اين فيلم همچنان در مخالفت آقا ابراهيم به نمايش خصوصي درمي آيد، ولي ما تصور مي كنيم اين به نفع آقا ابراهيم نيز هست. آويني * در انتقاد به سخنراني دكتر مهاجراني در مراسم اختتاميه فيلم فجر گفت: آقاي مهاجراني دل من را شكست، نمي دانم با چه نگاهي هنرمندان راماندني و سياسي ها و نظامي ها را رفتني آنچه دانستند مي ماند حق است و ماندن و رفتن هنرمندان و سياسيون در نسبت حق مشخص مي شود. * مدير روايت فتح درباره اكران خصوصي اين فيلم گفت: نشان دادن فيلم در چنين وضعي موجه است هر چنددوست داشتيم آقاي حاتمي كيا نيز حضور داشت و مي دانست نيت ما خير است. * در پايان مراسم تمام مدعوين به صرف شام دعوت شدند و بسياري از منتقدان و مسئولان فرهنگي در آن شركت كردند. * در صحبت هاي دوستانه كه بين شركت كنندگان ردوبدل مي شد، اغلب معتقد بودند دليلي براي توقيف و يا حذف بعضي صحنه ها وجود ندارد و ازاين موضوع ابراز تعجب مي كردند. * به دليل تغيير محل نمايش فيلم مدعويني كه به تالار انديشه رفته بودند از آنجا با اتوبوس به خيابان حجاب منتقل شدند.