Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791206-50862S5

Date of Document: 2001-02-25

پاسخ مسئولان پرداخت مي شود با عنايت به مطلب مندرج آن روزنامه به شماره 2317 مورخه /10/79 26تحت عنوان پرداخت حق الزحمه مقتضي است جوابيه ذيل را برابر قانون مطبوعات در همان صفحه و ستون درج فرماييد. ضمن تشكر از تمامي معلميني كه در امر انتخابات مشاركت داشته اند به استحضار مي رساند پيگيري هاي لازم نسبت به اخذ اعتبار لازم جهت پرداخت حق الزحمه عوامل اجرايي انتخابات از طريق وزارت آموزش و پرورش و وزارت كشور انجام شده است كه ان شاءالله پس از جذب اعتبار پرداخت مي گردد. روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران زباله هاي پرديس در شمال اين منطقه دفن مي شود عطف به مطلب مندرج در آن نشريه وزين به شماره 2324 چهارشنبه /11/79 5مورخه با عنوان هجوم زباله و فاضلاب شهر پرديس به روستا مراتب به شرح ذيل جهت استحضار اعلام مي گردد: شهر جديد پرديس در فاصله 25 كيلومتري شرق تهران در كنار گذرگاه ترانزيتي تهران، آمل، بين منطقه رودهن و جاجرود قرار دارد كه براساس مصوبه شورايعالي شهرسازي مورخه /12/68 23در جهت توزيع مناسبجهت ايجاداشتغال جلوگيري از حاشيه نشيني، عدم تخريب اراضي كشاورزي و كاهش بار خدماتي و جلوگيري از افزايش قيمت زمين در تهران مطالعاتي توسط شركت عمران شهرهاي جديد انجام و نهايتا محل استقرار شهر پرديس پس از انجام مطالعات كامل مكان يابي در منطقه شمال شرق تهران در وسعت عملياتي حدود دو هزار هكتار انتخاب گرديد. براساس مطالعات طرح شهر جديد پرديس در دو بخش حوزه طرح جامع شامل 5 فاز مسكوني و خدماتي و بخش حوزه استحفاظي به تصويب شورايعالي شهرسازي رسيده است. همانگونه كه مستحضريد در تبيين اين مهم مي بايست تمهيدات لازم جهت ارائه بهينه خدمات شهري پيش بيني و معمول گرديده باشد. از طرفي باتوجه به مرقومه شوراي محترم اسلامي كرشت كه با كمي بي انصافي به رشته تحرير درآمده است به استحضار مي رساند محل دفن زباله هاي ساكنين شهر جديد پرديس در روستاي مذكور نبوده و براساس مطالعات كارشناسي شده در ناحيه شمالي اراضي پرديس معين گرديده است. لازم به توضيح است در مدتي محدود زباله هاي شهر در ضلع جنوبي جاده تخليه گرديده است. از طرفي همانگونه كه اولين كلمات و جملات اين عريضه به استحضار عموم مردم عزيز رسيده است، خود گواهي متقن بر عدم اثبات اين مهم است. در پاراگراف دوم اين مطلب كه نويسنده با طرح جملات سئوالي و توصيفي و با كلمات غلطيدن پسربچه هاي كم سن و سال و دختركان نحيف كه با دست مشغول جداسازي.. و غيره است و با طرح جملات سئوالي سعي در برانگيختن اذهان عمومي مي نمايد كه كافي است با كمي جستجو، حتي پرس وجو پاسخ تمامي اين سئوالات را داشته باشيد. درخصوص سرايت بيماري مسري و غيره كه بر اثر نوشيدن آب آلوده بر جان و تن اهالي روستا سايه افكنده و.. كه در پاراگراف سوم با توصيف بسيار آمده است به استحضار مي رساند براساس نتايج آزمايشات به عمل آمده از آب روستاي كرشت آلودگي آن غيرموضوعي بوده و هيچ ارتباطي با فاضلاب پرديس ندارد. رئيس هيات مديره و مديرعامل سئوال ها دشوار نبود با احترام در پاسخ مطلب مندرج در شماره 2308 تاريخ /10/79 15با عنوان چرا سئوالهاي دشوار طرح؟ مي كنيد موارد زير را به آگاهي مي رساند: - 1 با عنايت به بررسي هاي به عمل آمده مشخص گرديد تمامي سئوالات درس فيزيك ( ) 3 از متن كتاب و در حد متوسطه بوده است. - 2 براساس ماهيت و اهداف آموزشي كتاب فيزيك ( ) 3 و طبق ضوابط موجود سئوالات امتحاني مي بايست 3 نمره در سطح دانش و 9 نمره در سطوح درك و فهم و كاربرد و 3 نمره نيز از سطوح تجزيه و تحليل و تركيب و ارزشيابي طرح گردد تا سئوالات از ضريب دشواري و تميز قابل قبولي برخوردار باشند. - 3 براي رعايت حال دانش آموزان سئوالات درس /6 5مذكور نمره در سطح دانش /6 5و نمره در سطوح درك و فهم و كاربرد و فقط 2 نمره در سطوح بالاتر طراحي شده است. مديركل روابط عمومي