Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791206-50862S4

Date of Document: 2001-02-25

نقش تشويق و تنبيه در گسترش فرهنگ بيمه براي ارتقاي فرهنگ بيمه و گسترش آن در جامعه، بهتر است شركت هاي بيمه بر روي رايج ترين نوع بيمه يعني بيمه خودرو توجه لازم را مبذول دارند. به عنوان مثال رقم تشويقي نسبت به رانندگاني كه در طول سال مرتكب خلاف نشده اند، افزايش يابد و به تعداد سال هايي كه فرد درست رانندگي كرده و از خلاف دوري جسته است، اين رقم به صورت تصاعدي افزوده شود و برعكس نسبت به كساني كه هر سال مرتكب خلاف مي شوند، درصد بسيار كمي به صورت نمادين جريمه تعلق بگيرد. البته در حوادثي كه راننده دخيل نبوده است، مثل برخورد اتوبوس هاي درون شهري با ديگر خودروها كه بر اثر بريده شدن ترمز، حواس پرتي راننده و غيره رخ مي دهد، و به همين ترتيب در حوادث جاده اي، اين جريمه در مورد افراد آسيبديده كه در بروز حادثه مقصر نبوده اند، اعمال نشود. بنا به پيشنهاد بالا مي توان به ازاي هر سال عدم خلاف (تصادف رانندگي ) دريافت حق بيمه كاهش و برعكس به همان ترتيب دريافت حق بيمه افزايش پيدا كند، تا به مرور فرهنگ بيمه در جامعه جابيفتد و دوري از خلاف و تصادف رانندگي به صورت عادت درآيد. اين اهرم هاي تشويق و تنبيه رانندگي در شهرها و جاده ها را امن تر خواهد كرد. محمد جعفرزاده