Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791206-50861S9

Date of Document: 2001-02-25

وكيل فرماندار تهران در دادگاه: دادگاه بايد اعضاي هياتهاي اجرايي را به عنوان مطلع احضار نمايد آخرين جلسه محاكمه تاج زاده امروز برگزار مي شود گروه سياسي: ششمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات آيت الله آزرمي فرماندار تهران صبح پنجشنبه در شعبه 1403 مجتمع قضايي كاركنان دولت به رياست قاضي ناصر دقيقي برگزار شد. در ابتداي اين جلسه قاضي دقيقي از آزرمي خواست در مورد پرونده اتهامي خود به دفاع بپردازد. آزرمي گفت: پنج مورد اتهام توسط نماينده مدعي العموم و دادگاه به من تفهيم شده است. در مورد اتهام اول امتناع از انجام وظيفه بايد بگويم در حوزه انتخابيه تهران - ري و شميرانات و اسلامشهر 3077 شعبه اخذ راي تشكيل شدكه حوزه شهرستانهاي فرعي ( ري، اسلامشهر و شميرانات ) صورتجلسات را طبق قانون مشترك انجام مي دهند و آن را براي جمع بندي به مراكز حوزه انتخابيه مي فرستند. فرماندار تهران افزود: صورتجلسات بيش از 2500 شعبه اخذ راي حوزه انتخابيه تهران، بخش كن و مركزي طبق يك سنت ساله 20همواره در سايت جمع بندي انجام مي گيرد سپس نتايج را هيات اجرايي و نظارت با هم تطبيق مي دهند. وي سپس صورت جلسات تطبيقي سايت هيات نظارت و اجرايي را به قاضي دقيقي ارائه داد. قاضي دقيقي سپس از منصور غفوري عضوهيات منتخب شوراي نگهبان خواست مطالب خود را بگويد. وي گفت: از وقتي كه هيات بازشماري در فرمانداري تهران مستقر شد حتي از ارائه فرم كامپيوتري خودداري كردندو تاكنون نيز به دست ما نرسيده است. غفوري افزود: با وجود پيگيري ها، ما موفق به تطبيق نشديم و اختلاف آراء همين را مي رساند و حتي برخي كانديداها مي گويند كه راي واقعي آنان چيز ديگري است. قاضي دقيقي دراين لحظه از آزرمي خواست در اين موارد به دادگاه توضيح دهد. آزرمي گفت: درخواست مكتوب دراين مورد به من داده نشده است درصورتي كه ديسكت و پرينت به آنان داديم. فرماندار تهران سپس درمورد عدم وجود صندوق 1941 گفت: صندوق 1941 جزو آن يك سوم صندوق هاي بازشماري نبوده است اگر بود هيات اوليه حتما به ما اعتراض مي كرد. آزرمي در ادامه گفت كه به دنبال دونامه هفدهم ارديبهشت ماه 78 هيات نظارت و هيات منتخب اول با مسئوليت آقاي طاهري كه حدود ده سال نيز استاندار تهران بوده براي رسيدگي به شكايات در فرمانداري تهران مستقر شدند. وي افزودصندوق 408 به عنوان صندوق شكايتي اعلام شد كه براي حصول اطمينان 496 صندوق بازشماري شد. آزرمي اظهار داشت: بعد از انجام كار بازشماري هيات اول، بازرسي دوم با مسئوليت شيخ عطار براي بررسي صندوق ها كار خود را در محل فرمانداري تهران آغاز كرد و نظر وزارت كشوراين بود كه صندوق ها بايد به صورت تصادفي انتخاب شود. قاضي دقيقي سپس از غفوري خواست اگر سخني دراين مورد دارد بيان كند. غفوري گفت: در اين بخش تاج زاده، وزير كشور و فرماندار خلاف واقع مي گويند در مرحله دوم بازشماري اعضا در يك روز حكم گرفتند و هيچ كس مسئول نيست و همه عضو هستند. قاضي سپس از آزرمي خواست در مورد اتهام ديگر خودبه دفاع بپردازد. آزرمي عدم آموزش و عدم انجام وظيفه مندرج در ماده 25 را به عنوان اتهام ديگر خود ذكر كرد و گفت: اعضاي شعب عموما 10 تا 15 سال سابقه كار انتخاباتي داشتند و 3 ماه نيز كار كارشناسي كرديم. وي با تاكيد بر به كارگيري شيوه ماشين براي شمارش آراء را مطلوب خواند و گفت: شمارش آراء هيات منتخب و هيات بازرسي درموردي با هم همخواني ندارد و اين از خطاي چشم بوده است در صورتي كه در شمارش ماشيني اشتباهي رخ نمي دهد. آزرمي گفت: بنده وظيفه خود را به خوبي انجام داده ام و حتي ظرف كمتر از دو روز برگ هاي شمارش را از حالت ماشيني به دستي تغيير دادم. فرماندار تهران همچنين در خصوص به كارگيري آموزش و پرورش و مساجد در امر انتخابات گفت كه آنان مورد اعتماد و از اقبال مردم برخوردارند و امناي مساجد امين مردم هستند. سپس آزرمي از رياست دادگاه درخواست كرد ادامه دفاع از وي را حامد توسلي وكيل مدافع او دنبال كند. توسلي گفت: از نماينده مدعي العموم مي خواهم به عرايض من عنايت داشته باشد. اتهامات انتسابي به موكل من معاونت در جرم بوده است و ادله متقني دال بر بي گناهي و برائت ابراز شد. وي افزود: نماينده مدعي العموم درجلسه دادگاه اتهام جديد به موكل من وارد كرده بنابراين چنانچه وي احساس كند كه توضيحات قانع كننده اي داده شده آن را مورد پذيرش قرار دهد. توسلي اظهارداشت: در پرونده حاضر، استماع اظهارات غفوري صحيح نيست. وي در مصاحبه هاي مطبوعاتي و برخورد لفظي با موكل من نيز حالت عناد خود را بروز داده است و لااقل در اين پرونده اظهارات را با عدالت منطبق نمي دانم. وي اظهارداشت: بسياري از اعضاي هيات اجرايي از شخصيت هاي به نام كشور هستند و مورد وثوق مقامها و شوراي نگهبان هستند، بنابر اين دادگاه براي كشف حقيقت از افراد ياد شده بخواهد در جلسات دادرسي به عنوان مطلع حاضر شوند. وي در پايان از دادگاه درخواست كرد كه يك فرصت مناسب براي تهيه لايحه به وي و موكل او بدهد. در پايان ششمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات آزرمي، قاضي دقيقي به درخواست فرماندار تهران و وكيل يك او، هفته مهلت براي تهيه لايحه به آنان داد. گفتني است در ادامه جلسات محاكمه فرماندار و معاون سياسي وزارت كشور امروز، ( شنبه ) آخرين جلسه محاكمه تاج زاده برگزار مي شود.