Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791206-50855S8

Date of Document: 2001-02-25

بازار نفت اوپك بار ديگر بايد توليد را كاهش دهد براساس تازه ترين پژوهش در زمينه آينده انرژي در قرن پيش رو به دليل افزايش تقاضاي جهاني، آمريكا و كشورهاي صنعتي طي 20 سال آينده بيش از پيش به واردات نفت نيازمند خواهند بود. براساس اين پژوهش عليرغم تلاشهاي انجام شده در غرب جايگزيني براي نفت يافت نشده و انتظار نمي رود كه در آينده نزديك چنين شود. رشد مصرف در چين و هند يكي از دلايل افزايش تقاضاي جهاني در 20 سال آينده اعلام شده است. اين پژوهش همچنين بر اين نكته تاكيد مي كند كه اين شرايط وابستگي كشورهاي صنعتي و آمريكا را به نفت كشورهاي خليج فارس افزايش مي دهد و طي 20 سال آينده بايد توان توليد نفت در اين كشورها تا 80 درصد افزايش يابد. در اين پژوهش كه توسط مركز مطالعات بين المللي استراتژيك در آمريكا تهيه شده است به طور مستقيم به دولت آمريكا توصيه شده كه در سياست تحريم خود در مورد كشورهاي ايران و ليبي تجديدنظر كند و براي متحدان آمريكا در منطقه براي تضمين انتقال امن نفت سهم بيشتري قائل تقاضاي شود جهاني نفت طي 20 سال آينده 50 درصد افزايش مي يابد و سهم انرژي فسيلي در بازار به 88 درصد مي رسد. اما عليرغم اين تصوير اميدواركننده در قرن پيش رو براي توليدكنندگان نفت، سال جاري با برآوردهاي خوشبينانه ميزان تقاضاي جهاني نفت يك ميليون و 500 هزار بشكه افزايش مي يابد در حالي كه در سه ماهه نخست سال جاري ميلادي ميزان تقاضاي نفت نسبت به سال قبل تغييري نكرده و پيش بيني مي شود كه در سه ماهه دوم سال نيز ميزان تقاضا كاهش يابد. اين شرايط ضرورت كاهش توليد نفت را در سال جاري يادآور مي شود. اگرچه اوپك ماه جاري يك ميليون و 500 هزار بشكه از توليد نفت خود كاست اما اين اقدام تنها از سقوط قيمت ها جلوگيري كرد و با توجه به تقاضاي فصل زمستان قيمت ها تاكنون با نوسان اندكي روبرو بوده و ثابت مانده است. در سه ماهه دوم سال با توجه به مازاد عرضه نفت موجود در بازار و كاهش قيمت ها سرما، در معرض سقوط قرار خواهد گرفت. كشورهاي توليدكننده نفت براي سه ماهه دوم سال جاري به طور متوسط بايد تا 2 ميليون بشكه از توليد نفت خود بكاهند. اوپك در اجلاس ماه آينده خود بايد در اين زمينه اقدام موثري انجام دهد و تلاش كند تا كشورهاي غيرعضو اوپك را نيز در اين زمينه همراه و هماهنگ كند. محمد علي توحيد