Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791204-50842S4

Date of Document: 2001-02-23

گزارش محاكمه احمد زيدآبادي من يك منتقد اصلاح طلب هستم گروه اجتماعي: جلسه رسيدگي به اتهامات احمد زيدآبادي روزنامه نگار زنداني صبح ديروز در محل شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي مرتضوي و به صورت علني برگزار شد. تشكري نماينده رئيس دادگستري تهران در اعلام موارد اتهامي گفت: اتهام اول، تحريك و اغواي افراد در جهت برهم زدن امنيت كشور و عضويت در تشكل ها و جمعيت هاي غيرقانوني و تشويق اذهان عمومي در سخنراني هاي تحريك آميز در مجامع دانشجويي و نقاط مختلف كشور به قصد بحران آفريني و اهانت آشكار به حضرت امام خميني (ره ) بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي است. وي، حمله به اساس و موجوديت نظام اسلامي، حمله به نظام اسلامي از طريق نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، تضعيف و اهانت به مقام معظم رهبري و تبليغ عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي، تضعيف و اهانت به نهادها و مسئولين رسمي كشور را از ديگر موارد اتهامي زيدآبادي ذكر كرد. سپس وي براساس 514 609 500 512 مواد 498 و 698 قانون مجازات اسلامي خواستار مجازات زيدآبادي شد. پس از نماينده مدعي العموم; مجتبي مظفري نماينده قضايي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي شكايت فرماندهي اين نيرو را براساس /5/79 21مقاله روزنامه خرداد كه در آن زيدآبادي خواستار استعفاي فرماندهي اين نيرو در پي حوادث كوي دانشگاه شده بود را مطرح و براساس مواد 698 و 697 قانون مجازات اسلامي تقاضاي مجازات زيدآبادي را نمود. سپس مرتضوي پايان جلسه صبح را اعلام و ادامه جلسه را به بعدازظهر موكول كرد. در جلسه بعدازظهر زيدآبادي به دفاع از موارد اتهامي پرداخت و گفت: كلا نوشته هاي من به دو بخش تقسيم بخش مي شود اول شامل بحث هاي نظري مي شود و مربوط به زمان و مكان خاصي نيست. وي در توضيح اين بخش از نوشته هاي خود گفت: پس از انتخاب آقاي خاتمي به رياست جمهوري، ايشان كلمات و مفاهيمي را مطرح كردند مثل آزادي بيان، حقوق شهروندي، مردمسالاري ديني، قانون مداري و... كه شناخته شده نبود در اين، زمينه من سعي كردم تا اين عبارات به طور شفاف تعريف شود. وي افزود: چون بسياري از اين اصطلاحات وارداتي است ما در برخورد با آن مشكل مفهومي داريم كه اين باعث سوءتفاهم مي شود و بخشي از اتهام من اين است كه برخي از اين واژه هاي مبهم را رمزگشايي كرده ام و برخي از كساني كه در دستگاه قضايي مطالب مرا دنبال مي كردند چون با مفاهيم علوم سياسي و اجتماعي آشنا نيستند اينها را جرم تلقي كرده اند. زيدآبادي بخش دوم مقالات خود را مطالب انتقادي دانست و گفت: در اين بخش من به انتقاد از ارگان هايي پرداختم كه از نظر من حقوق مردم و قانون را زيرپاگذاشته اند و من به عنوان يك شهروند منتقد كه از حق نظارت برخوردار است اين ارگان ها را نقد كردم. وي گفت: من يك منتقد اصلاح طلب نظام هستم و هيچگاه به دنبال براندازي نبوده ام و در تمام موارد تابع قانون بوده ام و حتي اگر قانوني را قلبا قبول نداشتم به آن پايبند بوده ام. زيدآبادي گفت: مشكل من با نهادهايي است كه رفتارشان با قانون اساسي تعارض دارد. وي افزود: بالاترين مقام كشور گفته اند كه در جامعه ما تبعيض و فقر و فساد وجود دارد. من نيز درپي اين بودم كه مشكلات را پيدا كنم و از آنها نقد كنم. طبعا بيشترين انتقادهاي من مربوط به نهادهايي مي شود كه پاسخگو نبودنداما اين باعث نشد من به بقيه انتقاد من نكنم حتي به شخص رئيس جمهوري كه نسبت به ايشان ارادت دارم انتقاد كرده ام يا به نيروهاي ملي مذهبي كه عضويت در آنها طبق ادعانامه مدعي العموم از اتهامات من است. زيدآبادي گفت: انتقاد كردن از ضعف ها حق شهروندان است. وي افزود: هيچگاه امر بر نافرماني و يا تحريك و اغوا يا پيوستن به گروههاي محارب در هيچ نوشته و سخن من نيست. آيا انتقاد از نهادهاي حاكم را مي توان تعبير به اغوا كرد ما روزنامه هاي بسياري داريم كه مجلس را به باد انتقاد گرفته اند آيا آنها هم برانداز؟ هستند كسي كه وضع فرهنگي كشور را بدترين وضع از زمان حضرت آدم تاكنون وصف مي كند آنهم برانداز؟ است زيدآبادي گفت: من در مقام توهين به هيچ كس نيستم و هيچگاه به مقام رهبري توهين نكرده ام چه اصراري است كه توهيني از طرف من به ايشان مرتبط كنيد. وي در پايان دفاع خطاب به قاضي گفت: براي من فرق نمي كند در زندان باشم يا آزاد اما رايي صادر كنيد كه رضاي خدا در آن باشد. پس از دفاعيات زيدآبادي، حسين آبادي وكيل وي به دفاع وي پرداخت در ابتدا به ايرادات شكلي دادگاه پرداخت و گفت: تحقيقات از موكل من از /5/79 22تاريخ آغاز شد و حدود 300 صفحه تحقيقات انجام شده است كه در اكثريت آن نه نام تحقيق كننده معلوم است نه سمت وي و نه امضاي وي و اين برخلاف ماده 27 آئين دادرسي كيفري است. وي سپس با اشاره به مطالبي كه قبل از قانون جديد مطبوعات چاپ شده است گفت: براساس قانون قبلي هيچ مسئوليتي متوجه نويسنده نيست و اگر اتهامي هم باشد مسئوليت آن با مديرمسئول است. حسين آبادي سپس به عدم حضور هيات منصفه ايراد گرفت و آن را برخلاف قانون دانست. در ادامه حسين آبادي با اشاره به موارد اتهامي به دفاع حقوقي از زيدآبادي پرداخت و در پايان درخواست 5 روز مهلت براي ارائه دفاعيه مكتوب نمود. سپس قاضي مرتضوي ختم دادرسي را اعلام و گفت: پس از دريافت لايحه دفاعيه، راي را صادر خواهم كرد. در حاشيه * جلسه صبح /1 40با دقيقه و جلسه بعدازظهر نيز با نيم ساعت تاخير شروع شد. * زيدآبادي هنگام ورود به دادگاه به تمامي حضار اداي احترام كرد. * وقتي قاضي به زيدآبادي گفت من عجله اي ندارم كه اين دادگاه تمام شود مي تواند 10 جلسه هم طول بكشد زيدآبادي گفت: مسلما شما عجله نداريد چون اين من هستم /6 5كه ماه است در زندانم. * قاضي در پاسخ به سئوال خبرنگاران كه پرسيدند باتوجه به اتمام دادگاه زيدآبادي آيا وي نيز چون بقيه متهمين مطبوعاتي تا قطعي شدن حكم آزاد؟ مي شود گفت: پس از دريافت لايحه دفاعيه در مورد تغيير قرار تصميم مي گيرم. * مسعود بهنود، علي حكمت، زهدي، عيسي سحرخيز، همسر شمس الواعظين، عليخاني و لطف الله ميثمي در دادگاه حضور داشتند. * صدا و سيما تمامي دادگاه را ضبط تلويزيوني كرد. * زيدآبادي هيچ شاكي خصوصي نداشت. * قاضي در پاسخ وكيل مدافع زيدآبادي در مورد ايراد شكلي به دادگاه وي را به پاسخ رئيس دادگستري به كميسيون اصل ارجاع 90 داد.