Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791203-50838S3

Date of Document: 2001-02-22

انتقاد شديد كروبي از موج توهين به مجلس * مجلس حق نظارت، تحقيق و تفحص، سئوال و استيضاح و اظهار نظر در همه مسائل كشور را دارد * ملت نه نفري 20آن است كه شما جمع كرديد تا مزاحم توريست ها شوند و نه آن پنج دختر و پسري كه يك جا جمع شدند و شعار دادند گروه سياسي: مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي ديروزتوهين، جسارت، تهمت زدن و هجمه به مجلس را عملي غير منصفانه خواند و اين حركت را مورد نكوهش قرارداد. كروبي طي سخناني در آغاز جلسه علني ديروز مجلس ضمن اشاره به اصل 57 قانون اساسي گفت: براساس اين اصل اداره امور كشور برعهده قواي سه گانه است و هر يك از اين قوا مستقل عمل مي كنند. رئيس قوه مقننه خاطر نشان كرد: مجلس حق نظارت، تحقيق و تفحص، سئوال، استيضاح و اظهار نظر در همه مسايل كشور را دارد. اصلا فلسفه وجودي آن به خاطر اين است كه دولت ها و حكومت ها ممكن است در قدرت فرو روند و انحرافاتي به وجود آيد. مجلس از اين انحراف ها جلوگيري مي كند و مراقب اوضاع و احوال است. آقاي كروبي با عنوان اين مطلب كه مدتي است كه تهاجمات به مجلس شروع شده است، اضافه كرد: لازم مي دانم فرازهايي از سخنان امام راحل در مورد جايگاه و اهميت مجلس را براي ياد آوري كساني كه دم از ايشان مي زنند و من آنها را نفي نمي كنم بيان كنم. وي پس از ذكر چند جمله و عبارت از بيانات بنيانگذار جمهوري اسلامي در خصوص مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: با نقد مجلس هيچ مخالفتي نداريم بلكه آن را مفيد مي دانيم ولي نقد يك مسئله است و توهين و جسارت و اهانت و تهمت زدن يك مساله ديگر است. وي تصريح كرد: اين نحوه برخورد و هجمه به مجلس كاري غيرمنصفانه است و از دوستان انتظار نمي رود. كروبي ادامه داد: اين چه نحو ادبيات و سخن گفتن است، دشمن از آن سوءاستفاده مي كند، من مي گويم ملت، شما هم از ملت مي گوييد، ملت نه آن - 10 20 نفري هستند كه نيمه شب جمع كرديد مقابل هتل و مزاحم توريست ها شدند و نه آن چهار، پنچ نفر دختر و پسري كه يكجا جمع شدند و شعار دادند. وي گفت: ملت خودش را در راهپيمايي ها، در سفرهاي مقام معظم رهبري و رياست جمهوري به استانها و شهرستانها نشان داده و نشان مي دهد، مردم پاي صندوق هاي راي و در انتخابات تعيين تكليف مي كنند، آنها حق شهروندي دارند و حق همه شهروندان يكسان است. اينكه هركدام از ما به نام ملت و شهيدان حرفهايي بزنيم، يك بحث ديگر كروبي است تصريح كرد: شما خيال مي كنيد انگ و تهمت زدن ها و عدم صلاحيت ها مفيد بوده است، اگر مفيد و خوب بود بسياري از اين حوادث رخ نمي داد. وي گفت: همچنان كه رهبري فرموده اند و تاكيد دارند همه قوا بايد به وظايف خود عمل كنند. بايد به اين رهنمودها توجه كامل شود. قانون ناظر است و در راس همه مقام ولايت و رهبري حضور دارند و پدرانه هر موردي را تذكر مي دهند. آقاي كروبي تاكيد كرد: شما تجربه كرده ايد آدم عاقل از يك سوراخ دوبار گزيده نمي شود. اين شيوه ها نتيجه عكس و معكوس دارد از اين رو اميدوارم همه بتوانيم به وظايف خود عمل كنيم.