Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791203-50834S11

Date of Document: 2001-02-22

يادداشت اقتصادي مار محمدصادق جنان صفت مردم ايران در انتخابات دوم 1376 7 خرداد اسفند 1377 و 1378 29 بهمن ميزان اعتماد و بي اعتمادي خود را به رفتارها و گفتارهاي افراد و احزاب سياسي نشان دادند. مردم در اين انتخابات به صراحت گفتند كه رفتار و گفتار برخي افراد و احزاب براي آنها بي اعتبار است. برخي از اين افراد در سه سال گذشته با اين داوري كه شايد آب رفته را به جوي بازگردانند و در مخالفت با رياست جمهوري، اكنون براي معيشت مردم دل مي سوزانند و نگران معلمان، كارمندان، كارگران، روستائيان و... شده اند. مردم به خوبي مي دانند كه اگر در كشور گراني وجود دارد، عامل اصلي آن كساني هستند كه با تمركز در بخش توزيع و بازرگاني به سود هاي افسانه اي رسيده اند. مردم ايران به خوبي مي دانند چه كساني با بهانه هاي غيرمنطقي و سخت گيري هاي دور از منطق فضاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي كشور را به اندازه اي تيره و تار كرده اند كه سرمايه گذاران ايراني خارج از كشور و سرمايه گذاران خارجي جرات نمي كنند به ايران بيايند. مردم ايران زيرك و باهوش هستند و ديگر نمي توان عكس مار را به جاي نوشته مار به آنها نشان داد.