Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791203-50834S1

Date of Document: 2001-02-22

تصميم مهم مجلس براي افزايش توليد دارو در كشور گروه اقتصادي: روز گذشته طرح استفاده از ظرفيت خالي صنايع داروسازي در مجلس تصويب شد. در صورت تصويب نهايي اين طرح، كارخانه هاي داروسازي اجازه مي يابند ظرفيت مازاد بر توليد دارو با نرخ ارز رسمي تخصيص داده شده از طرف دولت را به توليد و عرضه دارو با نرخ ارز واريزنامه اي اختصاص دهند. عليرضا نوري نماينده مردم تهران و رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين باره به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر حدود 60 درصد از ظرفيت كارخانه هاي داروسازي بلااستفاده است. تصميم مهم مجلس موجب مي شود تا از اين ظرفيت ها استفاده شود. وي تاكيد كرد: اجراي اين طرح به كاهش قيمت داروهايي كه اكنون از خارج وارد مي شود منجرشده و رقابت در صنعت داروسازي را نيز افزايش مي دهد. نوري افزود: با اجراي اين طرح قيمت دارو در كشور افزايش نمي يابد و توزيع داروهايي كه اكنون و در كارخانه ها توليد مي شود ادامه خواهد داشت.