Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791203-50833S4

Date of Document: 2001-02-22

نخستين موزه اختصاصي كشور در مجموعه كاخ گلستان بازگشايي شد نخستين موزه اختصاصي كشور كه در سال 1292 هجري قمري به دستور ناصرالدين شاه در مجموعه كاخ گلستان داير شده بود، بازگشايي شد. آثار به نمايش درآمده در اين موزه شامل اشياي شخصي مربوط به پادشاهان صفويه، افشاريه، زنديه، قاجاريه و هداياي سلاطين و رئيسان جمهوري ديگر كشورها به پادشاهان قاجار است.