Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791202-50828S17

Date of Document: 2001-02-21

انتقاد وزير كشور از بزرگنمايي ضعف ها * همه مي دانند ضعف ها يك شبه به وجود نيامده كه يك شبه رفع شود * آيا خرده گيري در زمينه فرهنگي به دولت وارد است كه 17 درصد بودجه فرهنگي رادر اختيار دارد يا به بخش هاي غير دولتي كه 83 درصد اين بودجه را در اختيار؟ دارند گروه سياسي: وزيركشور گفت: امروزه دشمن با طرح مسائل و مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و غيره سعي دارد با مايوس كردن مردم، به نظام و جامعه ضربه وارد كند. حجت الاسلام والمسلمين سيد عبدالواحد موسوي لاري عصر ديروز در جلسه شوراي اداري استان خوزستان، در تالارشهر اهوازافزود: گروه هاي سياسي داخل كشور، به لحاظ اختلاف سليقه، نبايد طوري عمل كنند كه با اهداف و مقاصد دشمنان خارجي هم جهت باشد. وي دراين زمينه طرح واقعيات جامعه براي مردم را در زدودن ترفندهاي مخربدشمنان موثر دانست و افزود: مسوولان كشور بايد واقعيات را به گونه اي شفاف در اختيار مردم قرار دهند و براي مردم توضيح بدهند كه چگونه، ضعفي پيش مي آيد و براي رفع آن چه اقداماتي صورت گرفته است. وي گفت: همه مي دانند اين ضعف ها يك شبه به وجود نيامده است كه يك شبه نيز رفع گردد و هم اكنون براي رفع آن اقداماتي از سوي مديران درحال اجرا است و در نتيجه سعي در كاهش ضعف ها و توسعه هرچه بيشتركشور را داشته و داريم و ادامه داد: دربرخي از نشريات آنچنان از ضعف ها همچون اعتياد، بيكاري و بي بندوباري سخن مي گويند كه گويي هيچ پيشرفتي حاصل نشده است. وزير كشور ادامه داد: اين درحاليست كه اين ضعف ها در هر جامعه اي وجود دارد و بايستي مقدار و اندازه آنها را با گذشته مقايسه كرد، در اين صورت خواهيم ديد كه بسيار پيشرفت داشته ايم. حجت الاسلام موسوي لاري افزود: ما ادعاي ايجاد بهشت برين را نداريم ولي از مديران مي خواهيم تا با تشكيل شوراهاي اداري استان و همفكري، مسائل و ضعف هاي فرهنگي، امنيتي، سياسي و اجتماعي را مرتفع سازند و جامعه را به سمت كمال سوق دهند. وي با اشاره به انتقاد برخي از افراد ازعدم موفقيت دولت در حل مشكلات بخش فرهنگي كشور افزوددرصد 83 بودجه فرهنگي كشور در اختيار نهادهايي غير از دولت قرار دارد كه در زمينه امورفرهنگي و مذهبي فعاليت مي كنند بنابراين آيا اين خرده گيري بر دولت وارد است يا آن بخش هاي غيردولتي كه 83 درصد بودجه را دراختيار ؟ دارند وزيركشور با اشاره به اينكه صحيح نيست كه ما دولت را در اين زمينه مقصر قلمداد كنيم گفت: متاسفانه در ساير زمينه ها ازجمله اقتصادي، امنيتي نيز وضع مشابه است. وي خاطرنشان كرد: پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ما به دنبال نظامي بوديم كه در راس آن فقيه عادل و مبسوطاليد وجود داشته باشد كه امروز نيز چنين است. وزير كشور افزود: طرح اين گونه مسائل انتقادي سرانجام به مخدوش كردن چهره نظام اسلامي منجر شده و اين فقيه عادل را زيرسئوال مي بريم، همه ما در اين زمينه پاسخگو هستيم. وي انتقاد كارشناسانه را خميرمايه رشد و توسعه كشور دانست و افزود: بازكردن فضاي جامعه به گونه اي كه صاحبنظران و كارشناسان قدرت بيان داشته باشند، خميرمايه جدي رشد و توسعه كشوراست و بدون همفكري مردم هيچ پيشرفتي حاصل نخواهد شد. حجت الاسلام موسوي لاري افزود: امروزه در كشور بيش از چهار هزار تشكل مردمي در عرصه هاي مختلف احزاب، تشكل ها، گروههاي صنفي و اجتماعي با گرايش هاي مختلف ولي هدفمند داريم كه اگر محيط را براي آنها تنگ كنيم همانند بيرون كشيدن نردبان ترقي از زيرپاي جامعه است. وزيركشور با اشاره به راي مردم به عنوان پشتوانه كار مديران گفت: ما بايد از ايجاد تنش بپرهيزيم و چيزي كه به همگرايي ملي صدمه مي زند همان افراطي گري هاي متحجرانه با داعيه هاي متفاوت است كه بايد از آن چشم بپوشيم. وزير كشور خاطرنشان كرد: مردم خوزستان باتوجه به آنچه تاكنون پيش آمده، انتظارات به حقي مي توانند داشته باشند و من فكر مي كنم براي كساني كه در اين جلسه حضور دارند همين بس كه خدمتگزار اين مردم هستند. وي شرط توسعه را شناسايي استعدادهاي منطقه و استفاده بهينه از اهرمهاي مطلوب دانست و گفت: خوشبختانه دولت تاكنون در اين زمينه موفق بوده است. در اين جلسه استاندار خوزستان نيز گزارشي از عملكرد عمراني و فرهنگي اين استان طي سه سال گذشته ارائه داد. عبدالحسن مقتدايي افزود: در طول سه سال گذشته نرخ بيكاري در اين استان با اجراي بومي كردن پيمانكاري طرحهاي عمراني، سه درصد كاهش يافته است. وي گفت: اين امر باعث رونق اقتصادي و اشتغالزايي بيشتر شده است. وي ادامه داد: در سال 1378 جمع اعتبارات استاني 435 ميليارد ريال بوده درحالي كه در سال 1380 اين رقم به ميليارد 1230 ريال بالغ شده است. استاندار خوزستان افزود: با افزايش اعتبارات استاني، ظرفيت اشتغال در اين استان سه برابر افزايش خواهد يافت. در پايان اين جلسه از پنج تن از مديران كل استان خوزستان كه در حوزه كاري خود موفقيت هايي داشته اند قدرداني وهدايايي ازسوي استانداري خوزستان توسط وزيركشور به آنها اهدا شد.