Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791202-50828S14

Date of Document: 2001-02-21

شوراي شهر سبزوار همه خانه هاي اين شهر مي كند را بيمه آتش سوزي شوراي اسلامي شهر سبزوار در راستاي اهداف خود و به منظور ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان، از طريق شركت بيمه آسيا و با همكاري اداره آب و فاضلاب، جهت تامين بخشي از هزينه هاي خسارات ناشي از آتش سوزي، صاعقه و انفجار، در نظر دارد در يك اقدام همگاني واحدهاي مسكوني اين شهر را تحت پوشش بيمه قرار دهد. برهمين اساس هر واحد مسكوني با پرداخت 3 هزار ريال براي مدت يك سال تا سقف 10 ميليون ريال بيمه خواهد شد. مبلغ مذكور به صورت قبض جداگانه، ضميمه قبض آب و فاضلاب ارسال مي شود و شهروندان از زمان پرداخت قبض براي مدت يك سال تحت پوشش خدمات بيمه آتش سوزي خواهند بود. شوراي شهر سبزوار به نمايندگي از شهروندان به عنوان بيمه شونده اصلي محسوب و ضمانت اجراي اين تعهد را متضمن شده است.