Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791202-50827S1

Date of Document: 2001-02-21

درجلسه ديروز شوراي شهرنرخ كرايه تاكسي درتهران تعيين شد گروه شهري: لايحه تعيين نرخ كرايه تاكسيهاي تهران ديروز از تصويب شوراي اسلامي شهر تهران گذشت. ابراهيم اصغرزاده عضو شورا هنگام بررسي اين لايحه با اشاره به كارشناسي هاي انجام شده در اين رابطه گفت: در تعيين نرخ كرايه تاكسي چهار مورد از جمله نرخ وروديه تاكسي، ضمانت اجرايي نگراني از گراني نرخ كرايه تاكسي هنگام عيد و آغاز سال نو و جلوگيري از گراني بي حد و حصر كرايه ها مدنظر بوده است. مهندس واهب معاون حمل و نقل شهرداري تهران نيز گفت: تاكنون نرخ مشخصي براي تاكسيها وجود نداشته است و اين در حالي است كه 96 درصد آنها داراي تاكسيمتر هستند ولي به دليل نبود يك نرخ مصوب مورد استفاده قرار نمي گرفت. هاشمي عرب مديرعامل سازمان تاكسيراني نيز با اشاره به وجود 24 هزار تاكسي نارنجي در تهران خاطرنشان ساخت: از آنجا كه قبلا مبالغ ريالي و دلاري به عنوان سوبسيد براي تاكسيها در نظر گرفته مي شد و هم اكنون اين سوبسيدها قطع شده است بالاجبار مسافر بايد بخشي از هزينه هاي مربوط به ترافيك را پرداخت كند مگر اين كه مديريت ترافيك بخشي از اين هزينه ها را قبول كند. شورا همچنين لايحه تعيين تعرفه هاي ايست سنج ( پاركومتر ) را نيز تصويب كرد. محمد عطريانفر عضو شورا نيز هنگام بحث درباره نرخ پاركومترها گفت: جهت گيري شورا براي استفاده از پاركومترها بحث درآمدزايي نيست بلكه بكارگيري آنها در بخش مركزي شهر جهت رفع مشكل ترافيك مي باشد. از اين رو بايد ميزان نرخ آن نيز در مناطق و خيابانهاي مختلف براساس شرايط، متفاوت باشد. اصغرزاده ديگر عضو شورا نيز تصريح كرد: ما نمي توانيم نسبت به سياستگذاري ترافيك بي توجه باشيم. سخنان دكتر معين در شوراي شهر دكتر مصطفي معين وزير علوم، تحقيقات وفناوري نيز طي سخناني در تالار شوراي شهر از دانشگاهها به عنوان نهادهايي كه منشا توسعه همه جانبه انساني و علمي است ياد كرد. دكتر معين يكي از مشكلات دانشگاهها و مراكز علمي را بي توجهي نسبت به جايگاه دانشگاهها دانست و افزود برخي دانشگاه و توليد علمي و نيروي انساني را جزو بخش مصرفي و خدماتي مي دانند. وي خاطرنشان ساخت: در حالي كه برخي كشورهاي جهان سوم در اين زمينه به پيشرفتهايي نايل آمده اند ايران در حال فاصله گرفتن و عقب ماندن از كشورهايي است كه از حيث ثروت و امكانات از ما فقيرترند و فاصله علمي ما هر روز با آنها بيشتر مي شود. وي در حاشيه اين نشست در جمع خبرنگاران درباره طرح ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح به دانشگاهها گفت: دولت جلوي هرگونه سوءاستفاده از اين طرح توسط افراد را مي گيرد. وي افزود: در جريان تصويب اين طرح در مجلس نمايندگان مقام هاي امنيتي نيز حضور داشتند و نظر خود را ارائه دادند ولي اطمينان مي دهم اين نظرها در جريان تدوين آئين نامه منظور شود. مصوبات شوراي شهر تهران شوراي شهر تهران در يكصد و چهل و دومين جلسه علني خود لايحه تعيين نرخ كرايه تاكسيهاي تهران را تصويب كرد. به موجب ماده واحده اين مصوبه به سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني تهران اجازه داده مي شود تاكسيمتر تاكسيهاي گردشي (نوار نارنجي ) شهر تهران را به اين شرح تنظيم كند: الف - نرخ وروديه هر نفر 500 ريال كه از اين مبلغ تا متر 2600 در نظر گرفته مي شود. ب - پس ازمتر 2600 به ازاي هر 100 متر 19 ريال به كرايه وروديه اضافه مي شود. ج - پس از 8 دقيقه در سرعتهاي كمتر از 20 كيلومتر در ساعت هر دقيقه مبلغ 30 ريال به كرايه اضافه مي شود. به موجب تبصره يك اين ماده، سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني موظف است حداكثر 2 ماه پس از تصويب اين لايحه نسبت به تنظيم نرخ كرايه براي انواع تاكسيهاي ويژه شامل تاكسي تلفني خطي، ترمينالها، فرودگاه، راه آهن و آژانسها اقدام و جهت تصويب به شورا ارائه دهد. براساس تبصره 2 اين مصوبه شهرداري تهران بايد براساس نرخ تورم اعلام شده از سوي مراجع هر سال نرخ جديد را جهت تصويب به شورا ارائه كند. به موجب تبصره 3 در صورت عدم اعلام نظر شوراي شهر تهران تا پايان خرداد ماه هر سال سازمان تاكسيراني مجاز است نسبت به تعيين نرخ كرايه تاكسي براساس نرخ پيشنهادي تبصره پس 2 از تاييد معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري اقدام كند. در تبصره 4 آمده است كه سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران مسئوليت حسن اجراي ماده واحده و 4 تبصره ذيل آن را عهده دار خواهد بود. تصويب لايحه تعيين تعرفه هاي ايست سنج ( پاركومتر ) نيز از ديگر مصوبات شورا بود. ماده واحده اين لايحه به شهرداري تهران اجازه داده است به ازاي هر ساعت توقف وسايل نقليه در طول روزهاي غيرتعطيل در معابر و خيابانهاي داراي ايست سنج (پاركومتر ) ويا توقفگاه مبلغ 1000 تا 3000 ريال دريافت و به حساب درآمد شهرداري واريز كند. به موجب تبصره يك اين ماده، شهرداري تهران مي تواند نسبت به صدور مجوز استفاده از توقفگاههاي حاشيه اي اختصاصي به وزارتخانه ها، موسسات و سازمانها و شركتهاي دولتي و خصوصي و كليه موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي اقدام و ساليانه به ازاي تامين محل توقف هر دستگاه خودرو مبلغ 5 ميليون ريال اخذ و به حساب درآمد شهرداري تهران واريز كند. به موجب تبصره 2 شهرداري تهران موظف است به منظور رفاه حال ساكنان مناطق اداري ايست سنج و مناطق همجوار و همچنين جلوگيري از توقف خودروهاي غير از ساكنان با تعيين محلهاي پارك ويژه ساكنان نسبت به صدور مجوز توقف براي ساكنان محلهاي مزبور اقدام و ساليانه مبلغ 200 هزار ريال صرفا جهت ارائه خدمات به ازاي توقف هر دستگاه خودرو دريافت كند. به موجب تبصره 3100 درصد درآمد حاصله در اختيار شهرداري تهران قرار خواهد گرفت و معادل آن تا برابر بودجه مصوب در جهت ايمني و بهبود عبور و مرور هزينه شود.