Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791202-50822S5

Date of Document: 2001-02-21

كليد 7 طلايي براي ارتباط بهتر آيا مي خواهيد دوستان فراواني داشته باشيد، روابط خانوادگي خود را محكم تر كنيد، از زندگي خود لذت ببريد و در نهايت مردم را به پيروي از خود؟ واداريد پس با به خاطر سپردن 7 كليد طلايي كه به شما معرفي مي شود گوش سپردن به حرف ديگران را بياموزيد و نتايج آن را مشاهده كنيد. گوش سپردن به روش صحيح سبب مي شود تا شما دوستان فراواني بدست آوريد، روابط خانوادگي تان را بهبود بخشيد. در شغل و حرفه خود منافع فراواني بدست آوريد و كسب وكار خود را رونق همچنين دهيد گوش دادن به سخنان ديگران باعث مي شود كه آنان از بودن با شما لذت ببرند و همه جا قدم به قدم در كنارتان باشند. من به عنوان پزشك و مشاور در امر كاهش استرس، هر روز چندين ساعت به صحبتهاي افراد مختلف گوش اگر مي دهم من اين كار را با دقت فراوان انجام ندهم، ممكن است مشكل آنان را نادرست تشخيص دهم. متوجه نكات مهمي نشوم و يا با اين كار سبب شوم كه افراد احساس كنند من واقعا مشتاق خوشبختي و سعادت آنان نيستم. و زماني كه به منزل حتي مي رسم بيش از افرادي كه در روز ملاقاتشان مي كنم بايد به سخنان اعضاي خانواده گوش دهم. بايد كاملا به صحبتهاي همسرم گوش فرا دهم. البته بايد اعتراف كنم هميشه اين كار را با دقت انجام نمي دهم. بايد به حرفهاي دخترم و يا دوستان ديگري كه ممكن است تا آخر شب به منزلم بيايند، گوش بسپارم. واي خداي من! چقدر بايد به سخنان ديگران گوش داد. ممكن است با خود فكر كنيد با تمام اين تمرينات گوش دادن كه در طول روز انجام مي دهيم و تمام توجهي كه به اين كار معطوف مي داريم حتما در اين امر خبره شده ايم. اما آيا مي دانيد كه در حقيقت اين چنين؟ نيست اكثر ما انسانها اغلب شنوندگان خوبي نيستيم. دليلش اين نيست كه ما تنبل هستيم و نسبت به ديگران احساس تعهد نمي كنيم و يا چيزهايي نظير اين، بلكه فقط دليلش اين است كه گوش دادن براي ما، بسيار مشكل است. برخلاف آنچه كه اكثر مردم اعتقاد دارند گوش دادن مهارت بسيار پيچيده و مشكلي است. حتي ممكن است فكر كنيد گوش دادن آن قدر ساده است كه خواندن مطلبي در مورد آن اتلاف وقت مي باشد. بنابراين اگر چه روابط خانوادگي و دوستانه ما كاملا به مهارت گوش سپردن مرتبط است و اگر چه مشتريان، مراجعان و همكاران ما همواره از ما تقاضا مي كنند كه به سخنانشان گوش دهيم اما اكثر نصايحي كه ما در مورد بهبود و تقويت گوش دادنمان مي شنويم، موثر نخواهد بود. زيرا اغلب اين نصايح برپايه ابعاد تخصصي گوش دادن از قبيل: واكنش نشان دادن، نگاه كردن، پرسيدن سوالاتي در زمينه سخنان طرف مقابل و همچنين قطع نكردن سخنان شخص هنگام صحبت كردن، متمركز است. تمامي اين روشها خوب و مفيد هستند اما گوش سپردن فقط با اجراي اين امور انجام نمي پذيرد و البته معمولا اين روشها ما را در بهتر گوش سپردن ياري نمي كنند. و حالا 7 كليد طلايي براي گوش دادن بهتر به شما پيشنهاد مي شود: هدف از اين مقاله يادآوري 7 كليد مهم در گوش دادن است كه مستلزم دقت و توجه فراواني است. اگر چه نمي توانم به شما قول دهم كه درك و فهم اين ابعاد كليدي همواره سبب موفقيت شما خواهد بود اما مطمئنم كه ناديده گرفتن و يا توجه نكردن به آنها حتما سبب ايجاد مشكلات فراواني مي شود. كليد اول - گوش دادن كاري سراسر فعاليت و جنبوجوش است! در حالي كه به نظر مي رسد گوش دادن كاري عاري از هرگونه فعاليت و تحرك باشد، اما اگر شنونده آن را به درستي اجرا كند در حقيقت چندين مرحله فعال و پرجنب و جوش در حال انجام مي باشد. گوش دادن فقط شنيدن كلامي كه مردم به زبان مي آورند، نيست. اگر چنين بود، قطعا انسان مي توانست آن را به رايانه ها آموزش دهد. اما مهارت گوش سپردن به افراد كاري است كه فراتر از شنيدن سخنان مي باشد. (بطوريكه رايانه ها هيچگاه قادر نيستند حرف هاي افراد را بشنوند. ) گوش دادن فقط شنيدن سخنان مردم نيست بلكه شامل مواردي نظير توجه به اينكه گوينده كيست ديدگاه او نسبت به زندگي و جهان چيست، مي خواهد چه كاري را انجام دهد، چه اميالي دارد، چه مسائلي نگرانش مي كند، احساساتش چگونه است، از شخص شنونده چه انتظاري دارد و مواردي نظير اين مي باشد. بنابراين، اگر مي خواهيم شنونده خوبي باشيم، فقط با شنيدن سخنان ديگران نمي توانيم به اين هدف دست يابيم. ما بايد جزئيات و جوانب بسيار ظريفي را در نظر بگيريم كه ديدني نيستند اما بسيار مهم مي باشند. به همين دليل تشخيص اينكه چه كاري سبب مي شود كه شنوندگان ماهر موفقيت بدست آورند بسيار مشكل است زيرا تمام آنچه كه در سر و ديگر اعضاي بدن آنها روي مي دهد ديدني و قابل مشاهده نيست. كليد دوم - براي شناختن ترسهاي فروخورده، اميال، احساسات و آرزوهاي دروني افراد به سخنانشان گوش دهيد! مردم زماني كه صحبت مي كنند، همواره افكار، آرزوها و تمايلات خود را آشكار مي سازند. اكثر اوقات، نه گوينده و نه شنونده هيچ يك به اين مسائل نهفته ومهم پي نمي برند، اما اينها به راستي وجود دارند. اما از سوي ديگر، شنونده خوب و ماهر اغلب به جزئيات مسائل، احساسات و اميال بازگونشده توجه دارد و زماني كه اين نكات ظريف و دقيق را مي شنود و با گوينده در مورد آنهاچه به صورت كلامي و يا غيركلامي همدردي گوينده اغلب مي كند، ابراز مي دارد كه: اوه! تو واقعا مي داني كه من چه احساسي و دارم يا خداي من! تو واقعا درك مي كني كه چه اتفاقي برايم افتاده است! براي روشن تر شدن مطلب به چند مثال اشاره مي كنم: مثال -روزي 1 پدري به همراه فرزندش به من مراجعه كرد و درخواست نمود تا او را براي معالجه به مركزي معرفي كنم. او مي خواست كه مشكلات شخصي و دروني فروخورده اش را كه از بدرفتاري و خشونت دوران كودكيش ناشي شده بود، حل كند. زماني كه به سخنانش كه به طور سطحي كاملا آشكار و واضح به نظر مي رسيدگوش مي دادم، مسائل ديگري را نيز مي شنيدم كه در درون شخص وجود داشت. علاوه بر كلماتي كه بر زبان مي آوردمن تمايلات ناگفته او را نيز مي شنيدم. آيامن نيز در مورد فرزندم همان كارها را انجام خواهم؟ چه داد كار بايد بكنم تااو مانندمن ضربه ؟ نخورد آيا من حرفهاي او را درست شنيده؟ بودم بله اينگونه بود. بنابراين خيلي با ملاحظه و احتياط در مورد ترسها و اميال او صحبت كردم وديدم كه آرامش خود را بازيافت و تاييد كرد كه به راستي اين افكاررا در سرداشته است. مثال -خانمي 2 براي مشاوره در زمينه كاهش استرس به من مراجعه زيرا كرد شديدا در مورد شغلش احساس نگراني، تشويش و سردرگمي مي نمود. او به طورآشكار و واضح در مورد مشكلات فراواني در امورش صحبت نمود. اما همچنانكه من به سخنان او گوش مي دادم، علاوه بر مسائلي كه او خودش بر زبان مي آورد، موارد ديگري را نيز مي شنيدم. آيا من قادربه كنترل خود نيستم ودر برابر ديگر همكارانم آشفته و مضطرب به نظر؟ مي رسم آيا من بي صلاحيت مي باشم ويا مانند آقاياني كه بامن همكار قادر هستند، به انجام كارم؟ آيا نمي باشم زماني كه به خانه مي رسم ناراحتي و خشم خود را به فرزندانم و همسرم منتقل؟ مي كنم وعجيب است كه هيچ يك از اين افكار توسط آن خانم ذكر نشده بود! اما شنونده خوب وماهر با كمي دقت و توجه مي تواند به اين قبيل افكار و عقايددست يابد و آنها را به درستي تعبير و تفسير نمايد. كليد سوم - براي خوب گوش دادن به سخنان افراد بايد دانش و اطلاعات خود را افزايش دهيد. شما اگر از انسان شناخت دقيقي نداشته باشيد، نمي توانيد شنونده خوبي باشيد ومن دقيقا منظورم انسان به معناي واقعي آن است، چگونه مي توان چنين درك و شناختي را بدست من؟ آورد دقيقا نمي دانم. احتمالاتا حدودي به بخت و سعي اقبال، و تلاش فراوان، احساس تعهد و يافتن اساتيدو مشاوران مرتبط متخصص، است. گروهي از روانشناسان و متخصصان سلامت روحي، چنين شناختي را از طريق چندين سال تجربه به دست آورده اند. (البته گروهي نيزهرگز به اين آگاهي دست نمي يابند. )همچنين من دريافته ام كه مجريان برنامه هاي بحث و تبادل نظر در راديو وگزارشگران تلويزيون مانند نويسندگان و نمايشنامه نويسان موفق و اغلب خلاق، به درك و شناخت درستي از انسان دست مي يابند. هر بنابراين، قدر كه شما در مورد زندگي اطلاعات بيشتري داشته باشيد، مي توانيد شنونده ماهرتري باشيد. مهم نيست كه تا چه حدي مهارتهاي برقراري ارتباط با ديگران را مي دانيد، امااگر آگاهي كاملي در مورد اشخاص نداريد، نمي توانيد بدرستي آنان را درك كنيد. من مي دانم كه هر قدردر مورد احساسات آدمي، اطلاعات بيشتري داشته قطعا باشم، زماني كه آنها ناراحت و نگران هستند و به سخنانشان گوش فرا مي دهم، احساسات آنان را بهتر درك مي كنم، بنابراين، زماني كه من از ارزشها و نقاط قوت خود بيشتر آگاهي داشته باشم، بهترمي توانم اين ويژگي ها و خصوصيات ديگران را ببينم و بشنوم. به همين دليل است كه اگر مي خواهيد شنونده خوبي باشيد، افق هاي ديد و شناخت خود را گسترش دهيد. تا مي توانيد به مطالعه كتابهاي متعدد -هم كتابهاي داستاني و هم غيرداستاني - بپردازيد. نوار در گوش دهيد سخنراني ها، سمينارها وكارگاههاي آموزشي متعددي شركت مهم كنيد نيست كه چقدر مي دانيدو چقدر باهوش هستيد. اما همواره سعي كنيد بيشتربياموزيد. كليد چهارم - خيلي محترمانه وبا آرامش به صحبتهاي مردم گوش فرا دهيد. يكي از مهمترين رموزي كه از طريق آن مي توان شنونده خوبي شد اين است كه: همواره در سخناني كه ديگران به زبان مي آورند، به دنبال مطلبي قابل تاييد واحترام باشيد. اين كار سعي و كوششي فراوان مي طلبد. اما از هر 1 100 نفر نفر ممكن است به اهميت اين موضوع پي ببرد و آن را جزو اولويتها قرار دهد. اغلب اوقات، زماني كه به سخنان ديگران گوش مي دهيم، به دنبال خطاها و نقاط ضعف آنان مي گرديم. اغلب چه با ذكر مطلبي و يا با سكوت خود، عقايد، احساسات، نگرشهاو نظرات ديگران را رد مي كنيم. اماهيچ كس تمايل ندارد كه ديگران با او مخالفت كنند. همه ما مي خواهيم ديگران با نظرات ما موافقت كنند و يا حداقل به افكار و احساسات ما احترام بگذارند و آنها را تاييدكنند. حتي اگر نظرات ونگرشهاي ما بر پايه و اساس نادرستي قرار دارند، ما از ديگران انتظار داريم كه براي اين عقايد و احساسات كه براي خودمان كاملا معني دار است، ارزش قائل شوند. اگر شما باعث مي شويد كه ديگران تصور كنند كه به عقايدشان احترام نمي گذاريد، اين سبب مي شود تا آنان احساس كنند شما شنونده خوبي نيستيد. چگونه مي توانيد توانايي خود را در محترمانه گوش سپردن به سخنان ديگران تقويت؟ نماييد اولين موردي كه شما بايد دريابيد، اين است كه اغلب مردم مانند ما فكر نمي كنند، احساس نمي كنند و براي سخنان خود دليل و برهان نمي آورند. آنها به روش خود امور خود را انجام مي دهند و حقيقتا اهميتي نمي دهند كه افكار ما در مورد آنها صحيح است يا نادرست. اگر شما در صحبتهاي ديگران به دنبال اين موارد ارزشمند باشيد، حقيقتا درمي يابيد كه اين امتيازات و نكات برجسته در آنجا پنهان بوده اند. همچنين زماني كه شيوه و سبك تفكرات و استدلالات شما از اشخاص ديگري كه باآنها در ارتباط هستيد، كاملا متفاوت است، اين روش ارزشمند و مفيد به ياريتان مي آيد. براي مثال، والدين اغلب زماني كه با فرزندانشان صحبت و تبادل نظر مي كنند در گوش دادن به صحبتهاي آنها دچار اشتباه مي شوند و فكر مي كنند كه آنها بزرگسالان كوچك هستند. اما در حقيقت اين چنين نيست. كودكان مانند بزرگسالان فكر نمي كنند، احساس نمي كنند و دليل و برهان نمي آورند. مراحل تفكر و استدلال آنها كاملا متفاوت از بزرگسالان است. آنها آنگونه كه ما در مقابل محركها عكس العمل نشان مي دهيم، نمي باشند. آنان به نتايج و ثمرات كارهايي كه انجام مي دهند، توجهي ندارند. همچنين هيچ تمايلي ندارند كه مطالب برايشان مفصلا توضيح داده شود. اما ما بزرگسالان، اينها را ارزشمند اگر مي دانيم اين تفاوتهاي اساسي را كه اغلب ناديده گرفته مي شوند، در نظر بگيريد، قادر خواهيد بود كه با كودكتان به طور موفقيت آميزي ارتباط برقرار اگر كنيد روزي با يك معلم دوره ابتدايي برخورد كرديد، با او چند دقيقه در اين باره صحبت كنيد، زيرا اين مساله اي است كه آنان هر روزه با آن مواجهند! و بازهم تاكيد مي كنم به خاطر سپردن اين موارد سبب مي شود همواره هر كجا هستيد افراد از شما پيروي كنند و هيچگاه تنهايتان نگذارند. تفاوت اساسي بين شيوه صحبت كردن و گوش دادن مردان و زنان موضوع بسياري از كتابهاي پرفروش است. كتاب دبورا تانن با عنوان شما فقط درك نمي كنيد و همچنين كتاب جان گري با عنوان مردان مريخي، زنان ونوسي دو، كتابي هستند كه دقيقا به اين تفاوتها اگر پرداخته اند شما تا به حال هيچ يك از آنها را نخوانده ايد، به شما پيشنهاد مي كنم حتما آنها را مطالعه كنيد. باور كنيد كه پس از خواندن اين كتابها، بارها و بارها از اين پيشنهاد قدرداني خواهيد كرد. نويسنده: مورت اورما ام ترجمه /دي: الهام روش پور ادامه دارد