Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791202-50822S4

Date of Document: 2001-02-21

پدران امروز چگونه بايد؟ باشند نقش پدر در مواظبت از فرزندان در خانواده هاي سنتي نقشي غيرمستقيم است، زيرا پدر مسئول تامين و رفع مشكلات مالي و اقتصادي خانواده است. در دنياي امروز اين نقش سنتي براي زنان و حتي مردان سوال برانگيز شده است، زيرا امروزه در اكثر موارد زن و مرد هر دو نقش نان آور خانواده را به عهده دارند و ديگر مردان بيشترين درآمد را ندارند، بلكه زنان نيز منبع درآمد مهم خانواده اند و به همين دليل نقش پدر از لحاظ عاطفي اهميت بيشتري يافته است. در قديم زن دوران بارداري و زايمان را بدون حضور و حمايت همسرش طي مي كرد، اما امروزه وضع به گونه اي ديگر است. اگرچه اين تغييرات به صورتي كند در حال انجام است و هنوز بيشتر پدران مسئوليت اندكي در مراقبت و نگهداري فرزندشان مخصوصا فرزندان خردسالشان، به عهده دارند و همچنين آنان بيشتر اوقات خود را صرف گذراندن با فرزند ذكورشان مي كنند تا دخترانشان و ترجيح مي دهند با فرزندانشان بازي كرده و يا به تفريح بروند تا ازآنان مراقبت كنند. در قديم قوانين كار به گونه اي وضع مي شد كه زنان به همراه فرزندانشان محل كار را ترك مي كردند و مردان مسئوليتي براي نگهداري و تربيت فرزندان نداشتند و نقش مرد فقط به عنوان نان آور در نظر گرفته مي شد. اگرچه امروزه نيز در جوامع هيچ ضمانت اجرايي براي آن گونه مردان كه خود را رئيس خانواده تصور مي كردند و يا داراي حقوقي يكسان با ديگر اعضاي خانواده بدانند، وجود ندارد و نيز عواملي مي تواند بر ايفاي نقش پدر تاثيري منفي داشته باشد كه شغل از آن دسته است; مرداني كه ساعات طولاني مشغول كارند و يا در مراكزي اشتغال دارند كه به طور شبانه روزي مشغول توليد و فعاليت است آنها انرژي و مسئوليت كمتري براي انجام درست اين امر دارند و همچنين بيشتر شركتها در مورد شاغلين مرد سختگيري بيشتري براي دادن مرخصي به منظور نگهداري از فرزندانشان و... دارند و اگر مردي از سمت يا پست خود به دليل مسائل خانوادگي كناره گيري و يا انتقالي بگيرد، معمولا همقطاران و همكاران و سرپرست شركت به ديده حقارت به او مي نگرند و عوامل مثبت و موثر بر ايفاي نقش پدران از اين قرار است: پدراني كه در دوران كودكي، والدين آنها به خوبي از آنان مراقبت وسرپرستي نكرده اند تمايل بيشتري بر انجام درست اين مسئوليت دارند و يا كساني كه از قبل نكاتي در خصوص نگهداري كودكان مي دانند ويا درخانواده هايي كه زن و مرد هردو شاغلند مردان بيشتر به مراقبت از فرزندان مي پردازند تا پدراني كه همسرانشان خانه دار هستند ودر اين ضمن مرداني كه كاري تمام وقت ندارند بهتر مي توانند با فرزندانشان ارتباط برقرار كنند. اهميت پدران از آنجايي كه وجود كمي و كيفي پدر در خانواده در رشد سلامت كودكان بسيار مهم است و همچنين فرزندان پدر را به عنوان الگوي رفتاري، فكري خود مي دانند، كه اين در خصوص پسران بيشتر صادق است و اكثر فرزندان از وجود شكاف و فاصله بين خود و پدرانشان گله مند هستند، شما پدر گرامي بهتر است بدانيد كه براي فرزندتان مهم هستيد و تمامي كودكان به عشق و حمايت والدين خويش نيازمندند و شما به عنوان پدر نقش مهمي در تامين اين نياز حياتي فرزندتان داريد واگر شما از آن دسته از والدينيد كه متاركه كرده و فرزندتان با مادرش زندگي مي كند بهتر است به عنوان پدر سعي كنيد تا آنجا كه ممكن است نقش خويش را از نظر مالي و عاطفي بدرستي ايفا كنيد. زيرا فرزندانتان به حمايت شما حتي بعد از جدايي از همسرتان نيازمندند و بدانيد پدراني كه از نظر عاطفي با فرزندانشان بيگانه اند، اين بيگانگي به اندازه نبود پدر در رشد سلامت فرزندان زيانبار است. پس با انجام نكات ذيل مي توانيد در تدارك و پيشبرد سلامت فرزندتان سهيم باشيد: - در هنگام تولد فرزندتان حضور داشته باشيد. - به مادر خانواده احترام بگذاريد. - نسبت به تكاليف و فعاليت امور مدرسه فرزندتان توجه نشان دهيد. در اين رابطه مي توانيد به همراه او به كتابخانه رفته و كتاب مناسبي انتخاب كرده و به همراه او مطالعه كنيد. - در وضع محدوديت ها براي فرزندتان منطقي وانعطاف پذير باشيد. - با فرزندانتان در خصوص مسائلشان صحبت كرده و به سخنانشان به دقت گوش دهيد وآنها را در بروز استعدادهايشان تشويق كنيد زيرا تحسين، تلاش و سعي آنان در امري موجب مي شود تا حد امكان آن كار را به نحو احسن انجام دهند. -در كارها به مادر خانواده كمك كنيد، بدين وسيله مي توانيد اوقات مناسبي را براي گذراندن با فرزندانتان، صحبت با خانواده و تصميم گيري در خصوص مسائل مهم به دست آوريد و ايجاد اين اوقات براي شما و فرزندتان آسان است و اين فرصت مناسبي براي گفت وگو، همكاري و تشريك مساعي است. با اين كار به او نشان مي دهيد كه به ناراحتيها و شاديهاي او توجه نشان مي دهيد و اگر او ناراحت و غمگين است با او احساس همدردي كرده و در رفع اين احساس و مشكل او را ياري دهيد و سعي كنيد احساسات او را شناخته و آنها را مهم بشماريد. با اين كار او متوجه اهميت و ارزش خويش نزد شما مي شود. - نقش از پيش تعيين شده اي براي خود تصورنكنيد. - توجه و عشق خود را به فرزندتان با درآغوش گرفتن و ابراز محبت به او نشان دهيد و حتما بيان كنيد كه او براي شما با ارزش است و او را دوست داريد. - با اختصاص دادن زماني به فرزندتان فرصت بهتري براي رشد و تضمين شادابي و نشاط او در دوران بزرگسالي فراهم مي آوريد و بهتر است بدانيدكودكاني كه پدرانشان در تربيت آنها نقش مطلوب و موثري داشته اند از مهارتهاي گويشي و اعتماد به نفس بهتري برخوردارند وبراي نيل به اين مقصود نيازي نيست كه شما يك پدر استثنايي و متخصص باشيد، بلكه با اين طرحها، نكات مفيد و صميميت با فرزندتان بدون توجه به سن او، مي توانيد حداكثر استفاده مطلوب از اوقاتي كه با فرزندتان هستيد را داشته باشيد. مترجم: معصومه ح. منبع /نوري: اينترنت