Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791130-50802S1

Date of Document: 2001-02-19

گزارشي از سلسله ميزگردهاي آموزشي انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران; يك پروژه گرافيكي از آغاز تا انجام مباحث مورد بحث و بررسي در سلسله ميزگردهاي آموزشي انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران كه اخيرا در خانه هنرمندان برگزار شد، شامل تعريف يك پروژه گرافيكي و مراحل متعدد آن ازآغازتا انجام بود. همچنين مشكلات كار در ارتباط با آماده سازي صحيح يك اثر گرافيكي براي اجراي نهايي از ديد متخصصين ليتوگرافي و چاپ، مسائلي كه طراحان گرافيك در ارتباط با مراحل اجرايي اثر در ليتوگرافي و چاپ با آن روبه رو هستند، لزوم و حدود آشنايي طراحان گرافيك كه مباحث فني كار و متخصصين ليتوگرافي و چاپ به حيطه هاي هنري و گرافيكي اثر نقش ابزارها و فناوري جديد در كاهش بروز مشكلات بين طراحان گرافيك و پديد آورندگان اثر گرافيكي (ليتوگرافي و چاپ )، ارزيابي حدود انتظارات طرفين از يكديگر در جلوگيري از بروز خطاها و خرابي كارها و ارائه راهكارهاي موثر در بهينه سازي روابط كاري طرفين، مورد بررسي قرار گرفت. قباد شيوا، طراح گرافيك در اين جلسات گفت: افلاطون گفته است: ايده به وسيله ماده به يك پديده تبديل مي شود. ايده و استفاده از يك زبان تصويري (گرافيك )اگر چاپ و تكثير شود يك اثر گرافيكي است. يك اثرگرافيكي به وسيله چيزي به نام آرت ورك قابل انجام به تكنولوژي تكثير است. بنابراين توانايي و شناخت يك گرافيست به سيستم تكثير بايد در حد معقولي گرافيك باشد شامل دو بخش خلاقه و مكانيكال است و سيستم آموزشي ما به بخش مكانيكال توجهي ندارد. لذا موفقيت يك گرافيست در گرو آگاهي به مسائل فني است. فرهنگ هنر به انضمام فرهنگ تكنيكي نتيجه مطلوبي را در برخواهد داشت. وجود ناظر چاپ خلا مكانيكي طراح را پر مي كند. مسعود سپهر طراح گرافيك نيز گفته است: به بحرانها بايد اشاره بيشتري داشت، كي بايد چه كاري انجام؟ دهد پرسش و بحران اصلي همين است. در همه موارد گرافيست ها و ليتوگراف ها محق نيستند چرا كه ورود تكنولوژي تمامي معادلات را به هم ريخته است. ابزار جديد يك وسيله نبود ولي، به عنوان وسيله به آن نگاه كرديم. كامپيوتر سبب ايجاد يك محيط كار و آتليه مجازي براي ما شده است و تمامي آموزش ما در دانشكده داخل اين جعبه خلاصه مي شود. يكدستي و يكنواختي بين دو محيط طراحي و ليتوگرافي سبب تداخل كارها و مسئوليتها با يكديگر شده است. نظارت فني به كار، يك نقطه بحراني است و گرافيست با تمامي آشنايي كه به امور ليتوگرافي دارد، نمي تواند به عنوان ناظر در تمامي موارد نظارت كند و اين خود مساله ساز است. تفاهم بين ما و صنعت چاپ بايد يك تفاهم صنفي باشد و حد و مرزهاي مشخص به وجود بيايد. محمود رسايي متخصص ليتوگرافي در اين باره گفت: ليتوگرافي حدفاصل بين ذهن واثر چاپ شده است. يعني به فعليت در آوردن ذهنيت طراح در اثر، گذشته گرافيست كار اجرا شده را دراختيار ليتوگراف قرار مي داد در صورتي كه اجراي اين ذهنيت اكنون به ليتوگراف محول شده ولي آيا مواد موجود در اين ليتوگرافي مي تواند جوابگوي اجراي اين ذهنيت ها بايد؟ باشند تشخيص بدهيم كه دانستنيهاي ما با علم روز پيش مي روند يا طبق علوم قديم، امروزه ديگر اجرا و طرح خوب كافي نيست يك گرافيست بايد از دم تا دم يك كار را بداند. ديگر يادگيري با سيستم استاد وشاگردي جوابگو نيست وبايد شيوه هاي آكادميك مطالب را آموخت. وجود ناظرچاپ با اطلاعات صحيح حتما مي تواندكارگشا باشد. عليرضا فردين متخصص چاپ نيز گفت: كار چاپ بدون حضور طراح و گرافيست كامل نيست. وجود يك طراح حتي براي يك كاربازاري، كار را قابل قبول تر مي كند. هر چه سرمايه گذاري محدود باشد ميزان آشنايي به تكنولوژي نيز محدود مي شود. به همين دليل سرمايه گذاري در بخش چاپ و ليتوگرافي باعث پيشرفت بهينه مي شود. آموزش نيروي انساني به دو صورت انجام مي پذيرد. رفتن در ليتوگرافي ها و چاپخانه ها با دانش و تجربه كاري و يا ورودافراد متخصص كه اين خود نياز به حمايت و سرمايه گذاري در زمينه چاپ از طرف دولت دارد. ابراهيم حقيقي طراح گرافيست نيز چنين گفت: دلايل تبديل يك آرت ورك خوب به يك اثر چاپي بد را مي توان از كم دانشي طراح و عدم ارائه اطلاعات كافي از طرف مجريان ثانويه به اجراكنندگان اوليه كار دانست. مشكل اصلي كه در پشت تمامي مسائل نهفته است، تيراژبالاي يك اثر است، به اين معني كه اقتصاد نابكار باعث مي شود تا ناظرين چاپ ترجيحا كار پرتيراژرا در اولويت قرار دهند. تكنولوژي و ابزار جديد كه محيط كار تازه اي ايجاد كرده اين است، امكان را به وجود آورده تاكار گرافيك به دست افراد غيرحرفه اي هم صورت پذيرد مثل كارمندان ليتوگرافيها و دانشجويان. در خارج نيز اين موارد ديده مي با شود، اين تفاوت كه هماهنگي لازم در كليه مراحل ساخت يك اثر وجود دارد و در صورت خرابي چاپ ما، كاملامشخص مي شودكه اشكال از كدام بخش است. متاسفانه در ايران يك عدم هماهنگي بين Setting ابزار وجوددارد و بايد مشخص كرد كه چه كسي اين ناهمگوني را حل كند و اصولا ازكجا پيش مي آيد. به عنوان يك گرافيست بايدكمي اطلاعات داشته باشيم ولي مسئوليتها را ليتوگراف بايد به عهده بگيرد. هر طراحي، درباره چاپ كارش (استفاده از رنگ، كاليبره كردن استفاده مونيتور، از نوع كاغذ دررابطه با چاپ وضوح مورد نظر )حتما بايد با متخصصين مشورت كند. شهرام گلپريان از طراحان گرافيك گفت: بيشترين اشكال از خود طراحان است و تنها چيزي كه مي تواند به طراح كمك كند نمونه گيري چاپي است. طراح تنها بايد كار را كروكي كند و سپس به دست يك مجري خوب كامپيوتر بدهد و چنانچه به عنوان يك طراح دست به كامپيوتر زد، بايد به تمامي مسائل آشنا باشد اما مسئوليت كار ليتوگرافي و كنترل Sepration setcip در حيطه وظيفه او نيست و دقيق نبودن و روي هم نخوردن رنگها در چاپ به دليل تراشكاريهاي بد قطعات ماشين آلات چاپ است. كيومرث جوهري متخصص ليتوگرافي گفت: ابزارهاي بسيار مدرن امروزي كارها را ساده كرده است كارهايي كه در گذشته با سختي به نتيجه مي رسيد اكنون به سرعت و با كيفيت بسيار بالايي انجام مي شود به همين دليل و براي استفاده بهتر از تكنولوژي روز تجربه و اشراف طراحان به مسائل ليتوگرافي و چاپ لازم و ضروري است. محمود پيشعلي متخصص چاپ گفت: در جلسات اين ميزگردها آنچه همواره مطرح مي شد اين بود كه طراح چه بكند تا كار خراب نشود و ليتوگرافها جواب دادند اسكن دستورات خوب، مناسب و.. بيشتر محور گفتگوها خراب شدن كار در ليتوگرافي بود. من فكر مي كنم اين تمام موضوع نيست چرا كه اگر طراح مراحل كار را بسيار استادانه انجام دهد و اصول چاپ را هم بشناسد باز هم امكان به وجود آمدن مشكل هست بنابراين ضروري است به بخش هاي بعد از ليتوگرافي هم توجه شود خيلي از كارها هم در چاپ خراب مي شود و هم در بخش هاي ورني، يووي و صحافي كه مراحل حساس و تعيين كننده اي هستند. مرتضي مميز طراح گرافيك نيز اظهار داشت: اشكال مهمي كه به نظر مي رسد همكاران من كمتر به آن توجه داشتند اين است كه در بخش ليتوگرافي و چاپ، عدم آمادگي و يا عدم انعطاف پذيري آنها براي كار خلاقه طراحان است به عبارت ديگر آنها ساده ترين و سهل ترين كارها را ترجيح مي دهند. در حالي كه ليتوگرافي و چاپ ما بايد امكانات و بستري فراهم نمايد تا طراحان امكان خلق پيچيده ترين و بديع ترين ايده ها را هم پيدا كنند و صرفا به دنبال كار بدون دردسر نباشند. تجربياتي كه در مراكز چاپ خارج از كشور داشته ام نشانگر دقت نظر بسيار قابل توجه و موشكافانه آنها به نظرات طراح و آمادگي و علاقه شان به حل جزيي ترين تا پيچيده ترين مراحل اجرايي يك اثر گرافيكي بوده است.