Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791130-50800S2

Date of Document: 2001-02-19

سرطان مثانه و راه درمان آن بيشتر بيماراني كه به سرطان سطحي مثانه مبتلا مي شوند، ناگزير به قطع مجراي پيشابراهي هستند، بدون اين كه در اين جراحي، به خود مثانه صدمه اي وارد شود كه دراغلب موارد، جراحي همراه با درمان دارويي و ايمن درماني است. در گذشته، تنها راه درمان سرطان شديد مثانه، برداشتن آن بود ولي امروزه، در بعضي موارد، تابش اشعه مي تواند جايگزين عمل جراحي گردد اما، عود كردن بيماري در اين صورت، بسيار محتمل است. سلول سرطاني گسترش يافته در بافت مثانه، توموري است كه بود و نبودش تاحدي، به مصرف دارو و مواد شيميايي بستگي دارد و درمان، نيز به وسيله دارو و تاباندن اشعه صورت مي گيرد كه اين روش امروزه رواج بسياري يافته است و تاكنون، بسيار موفق هم بوده است، ولي جراحي قطع مجراي پيشابراهي، در همه بيماران رضايتبخش نيست، چراكه در عده اي، اين امر باعث دوباره پديدار شدن بيماري مي شود. متاسفانه، مقايسه اثرات عمل جراحي قطع عضو و مجموعه اي از پرتودرماني و درمان دارويي، امكان پذير نيست ولي به هر حال امكان حفظ مثانه در بدن بسياري از بيماران وجود دارد، درحالي كه در سايرين، احتياج مبرم به برداشتن مثانه ديده مي شود. روش هاي علمي جديد، دانشمندان را قادر به ساخت مثانه مصنوعي مي سازد و به اين ترتيب، ديگر كمتر پزشكي به درمان دارويي و اشعه درماني مي انديشد. منبع: مجله پزشكي آمريكا ترجمه: مينو صالحي