Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791130-50800S1

Date of Document: 2001-02-19

مرگبارترين بيماري هاي عفوني جهان درصد 90 از مرگ و مير بيماريهاي عفوني تنها از شش بيماري ناشي مي شود. اين شش بيماري در تمامي طول تاريخ، همواره بشريت را مورد تهاجم قرار داده و به جرات مي توان گفت خسارات ناشي از آنها، كمرشكن تر از خسارات ناشي از جنگ ها بوده است. در حالي كه انتظار مي رفت با وجود واكسن، آنتي بيوتيك و پيشرفت هاي چشمگيرعلمي در عصر حاضر اين بيماري ها تحت كنترل در آمده باشندمتاسفانه هنوز شاهد كشتارنگران كننده اين بيماري ها در كشورهاي در حال توسعه و در مواردي در كشورهاي توسعه يافته (همانند شيوع اخير آنفلوانزا ) هستيم. شش بيماري كه عامل بيش از نيمي از مرگهاي زودرس در كودكان و جوانان عبارتند هستند، از: عفونتهاي حاد تنفسي (ذات الريه )،، ايدز اسهال، سل، مالاريا وسرخك. در برخي كشورها از هر 5 كودك يك نفر قبل از رسيدن به سن 5 سالگي مي ميرد. روزانه 3000 نفر از مالاريا جان مي سپارند كه سه چهارم آنها را كودكان تشكيل مي دهند. /1ميليون 5سالانه نفر از بيماري سل مي ميرند ميليون مورد 8و جديدبه اين ميكرب آلوده مي گردند. در پس هر كدام از اين مرگها يك تراژدي انساني نهفته است. زيرااين بيماريها اساساكودكان خردسال و يا نان آوران خانواده ها را مورد تهاجم قرار مي دهند، بنابراين اثرات مخربي به كانون خانواده ها وارد مي سازند وكودكان ممكن است يك يا هر دو والدرا به خاطر يك بيماري عفوني از دست بدهند. گسترش ايدزبه تنهايي موجب يتيم شدن بيش از 8 ميليون كودك شده است. از طرفي فقدان درآمد خانواده موجب عدم امكان دسترسي به رفاه وخدمات بهداشتي مناسب مي شود و در نتيجه باعث افتادن خانواده درچرخه معيوب فقر و بيماري مي گردد. - 1 عفونتهاي حاد تنفسي عفونتهاي حاد تنفسي منجر به موارد فراواني از مرگ ومير مي شوند. ذات الريه، كشنده ترين عفونت حاد تنفسي، بيشتر از هر بيماري ديگر عفوني موجب مرگ و مير اطفال مي شود. بيشترين موارد مرگ و مير ( درصد )در 99 كشورهاي در حال توسعه اتفاق مي افتد، ولي مرگ و مير اطفال ناشي ازاين بيماري در كشورهاي توسعه يافته به ندرت رخ مي دهد. ذات الريه اغلب اطفالي را مبتلا مي سازد كه در زمان تولد داراي وزن كمي هستند يا بر اثر سوء تغذيه و بيماري سيستم ايمني شان تضعيف شده است. ذات الريه بدون درمان، سريعاموجب مرگ مي شود. ويروس آنفلوانزا، عامل ديگر عفونت هاي حاد تنفسي ولي است، متاسفانه اطلاعات اندكي در مورد مرگ و مير ناشي از آنفلوانزا در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد. در ايالات متحده به تنهايي، در فصل شيوع آنفلوانزا حدود 40000 10000 تا نفر در اثر اين ويروس جان مي سپارند. - 2 ايدز بيش از 33 ميليون نفر در كل جهان به ميكرب ايدز آلوده هستند. اين درحالي است كه هنوز درمان قطعي براي مبتلايان شناخته نشده است. بيشترين شيوع ايدزدر مناطق شبه صحرايي آفريقا است، به طوري كه در برخي نقاط آن از هر 4 نفر يك نفر مبتلابه ايدز است. در زيمبابوه 25 20 تا درصد از زنان باردار آلوده به اين ويروس هستند كه خطر آلودگي نوزادانشان نيز وجود دارد و نيز تعداد بيشتري از زنان باردار آلوده به ايدزبه علت ابتلابه ساير عفونتها در حين زايمان، به سوي مرگ مي روند. ايدزدر بسياري از كشورها، اميد به زندگي و مرگ و مير كودكان را به شدت دچار تغييرات ناخوشايندي نموده است. به عنوان مثال در كشور بتسوانا اميد زندگي از 70 سال سال 50به كاهش يافته است. - 3 اسهال بيماري هاي اسهالي سالانه 2 ميليون كودك زير 5 سال را به كام مرگ مي كشد. اين بيماري در كشورهاي در حال توسعه آن چنان گسترده و عادي شده كه موجب بي توجهي والدين به علايم خطرناك بيماري در اطفالشان گرديده لذا است بدن كودكان به علت از دست دادن سريع آب و سوء تغذيه، به شدت ضعيف گشته و موجبات مرگ آنان فراهم مي شود. كودكان زير 5 سال در كشورهاي درحال توسعه /1 5سالانه بيليون باربه بيماري هاي اسهالي مبتلا مي شوند. بدين ترتيباين كشورها از نظر اقتصادي نيز بار سنگيني را متحمل مي شوند واين خسارات در كشورهاي فقيرتر به علت عدم دسترسي به امكانات بهداشتي و آب آشاميدني، به مراتب چشمگيرتر است. اپيدمي هايي مثل وباو اسهال دربرخي از كشورهاي درحال توسعه حتي بالغين را به اندازه اطفال مبتلا مي سازد. - 4 سل سل بار ديگر چهره مهيب خود را زماني كه تصور مي رفت تحت كنترل درآمده نمايان ساخت. /1 5سالانه ميليون نفر بر اثر ابتلا به اين بيماري جان خود را از دست مي دهند و در كشورهايي با شيوع بالاي ايدزمرگ ومير بيشتري را موجب مي گردد. در حال حداقل حاضر يك سوم جمعيت جهان (حدود 2 ميليارد نفر )مبتلا به سل نهفته هستند كه اين خود مخزن عظيمي از موارد بالقوه بيماري را تشكيل مي دهد. ميكرب سل به تنهايي بيش از هر عفونت ديگري عامل مرگ و مير درجوانان وبالغين بوده و از بزرگترين علل مرگ و مير در بانوان است. مبتلايان به ايدزدرمعرض خطر بيشتري قرار چرا دارند، كه ويروس ايدزسيستم بدن را به حدي ضعيف مي كند كه سل نهفته فعال شود، از طرفي اعتقاد بر اين است كه ايدز احتمال به عفونت اوليه سل را چندين برابر افزايش مي دهد. امروزه يك سوم مرگ و مير مبتلايان به ايدز ناشي از سل است. - 5 مالاريا مالاريا سالانه يك ميليون نفر (عمدتاكودكان خردسال ) را به كام مرگ مي برد. مناطق شبه صحراي آفريقابيشتر از هر منطقه اي مورد هجوم اين بيماري قرار گرفته اندبه طوري كه يك پنجم موارد مرگ و مير اطفال آن ناحيه ناشي از مالاريا است. زنان به خصوص در دوران بارداري بيشترمستعد ابتلا به مالاريا مي شوند. مالاريا موجب موارد زيادي از مرگ زنان باردار، زايمان سقط، زودرس و تولد كودكاني با وززن كم ( LBW)مي گردد. مالاريابا ايجادتبهاي بالا و تشنج ومشكلات تنفسي به سرعت بر كودكان خردسال غلبه مي كند و با شروع مالارياي مغزي نوع حادي از بيماري كه به سرعت در عرض 24 ساعت به سوي كما و نهايتامرگ مي رود، حادث مي شود. بروز بالاي موارد مالاريا (بيش از 275 ميليون نفر در سال در دنيا )موجب كاهش درآمد، افت تحصيلي واتلاف هزينه براي كسب خدمات بهداشتي درماني مي گردد و بدين ترتيب هم خانواده ها و هم دولت خسارات اقتصادي فراواني را متحمل مي شوند. - 6 سرخك سرخك يكي از مسري ترين بيماري هاي شناخته شده در جهان بوده واز عوامل عمده مرگ و مير اطفال در كشورهاي جهان سوم است (مرگ 900000حدود در سال. ) مرگ ناشي از اين بيماري به علت ابتلابه ويروس سرخك است، ولي عوارض ناشي از آن مانند اسهال و ذات الريه، سوء تغذيه نيز مي تواند كشنده باشد. منبع: گزارش سازمان بهداشت جهاني ترجمه: دكتر ليلا ميرحقاني