Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791129-50793S8

Date of Document: 2001-02-18

بندر بوشهر تنها نام بندر را يدك مي كشد قوانين دست و پاگير گمركي و بخشنامه هايي كه روزانه در حال تغيير وتحول است، كار بازرگانان را با ركود مواجه كرده است بازرگانان بوشهري مي گويند: بندر بوشهر درحال حاضر تنها نام بندر را با خود يدك مي كشد ولي در عمل كمترين كاربرد و بازدهي را دارد. آنها مي افزايند: كمبود امكانات لازم بندري يا لايروبي نشدن كانال ورودي بندر با عدم پهلوگيري كشتيهاي سنگين، هزينه سنگين گمركي در بوشهر نسبت به ساير بنادر كشورو نيز كم توجهي مسئولين ذيربط باعث مهاجرت تعداد زيادي از بازرگانان بوشهري به بندرهاي ديگر شده و عده كمي نيز كه كارهاي مانده اند، گمركي و ترخيص كالاهاي خود را از طريق بندرهاي خرمشهرو لنگه انجام مي دهند. يك بازرگان بوشهري گفت: قوانين دست و پاگير گمركي و بخشنامه هايي كه روزانه در حال تغيير وتحول است، كار بازرگانان را با ركود مواجه كرده است. سيدابراهيم موسوي افزود: ناهماهنگي سازمان هاي ذيربط براي صادرات وواردات كالا از طريق بازارچه مرزي و ناآگاهي بعضي از كارمندان گمرك از قوانين و بخشنامه هاي صادره از گمرك ايران، باعث از رونق افتادن يكي از قديمي ترين بندرهاي تاريخي ايران شده است. وي علت عدم دلسوزي لازم جهت رونق بخشيدن به بندر بوشهررا اشغال پست هاي كليدي بوسيله افراد غيربومي عنوان كرد. بازرگان ديگر بوشهري گفت: در حالي كه در گمركات خرمشهر و آبادان 30 درصدتخفيف ويژه گمركي اعمال مي شود اعمال نشدن اين تخفيف در بوشهر باعث مي شودتا بازرگانان كالاهاي وارداتي خود را از طريق اين بندرها ترخيص كنند. عبدالرسول وفاپور افزود: با آغاز به كاربازارچه مشترك مرزي بوشهردر اواخر سال 76 اميدهاي تازه اي جهت رونق گرفتن بندر بوشهرجوانه زد ولي متاسفانه اين بازارچه تنها در سال 77 رونق قابل توجهي داشت ولي در حال حاضر به علت سلب امتيازات داده شده از سوي گمرك ايران، بازارچه مرزي به صورت عملي كاري انجام نمي دهند. رئيس تعاوني مرزنشينان شهر براز جان، يكي ديگر از مشكلات و موانعي را كه از رونق اقتصادي استان كاسته است اخذدرصد 35 عوارض از محل فروش كالاهاي تعاوني هاي مرزنشينان استان عنوان كرد و اظهار داشت: اين مبلغ تحت عنوان مجوز عبور كالاهاي مازاد بر نياز اعضا از استان به ساير نقاط كشوربدون دستورالعمل و بخشنامه و ياهرگونه مدرك قانوني دريافت مي شودو اين امر در سايراستان هاي مرزي رايج نيست. جمال نيك نام اين موضوع را يكي از عوامل فرار سرمايه از استان ذكر كرد وافزود: با وجود اين كه اروندروددر استان خوزستان لايروبي نشده و تردد درآن دشوار و پرخطر است، ليكن براي افزايش فعاليت هاي اقتصادي بازرگانان و ايجاد انگيزه مضاعف در درصد 30آنها معافيت گمركي در بندرهاي خرمشهر و آبادان داده مي شود در حالي كه اخذ 35 درصد عوارض فعاليت تعاوني هاي مرزنشيني استان بوشهررا تا حدود زيادي مختل و پرهزينه كرده است. به گفته مسئول يك شركت با دولتي، توجه به عمق كم بندر بوشهر و لايروبي نشدن آن از سوي سازمان بنادر و كشتيراني استان، در حال حاضر ورودكالا از طريق اين بندر مقرون به صرفه نيست زيرا براي اين كار كشتيهاي بالاي 10 هزار تن براي پهلوگيري بايد سبك سازي شود. وي با اشاره به اينكه درحال حاضر كشتي هاي زير 10 هزار تن فرسوده شده وديگر ساخته نمي شوند بلكه بيشتر كشتي ها به وزن حداقل 30 هزار تن ساخته مي شوندافزود: دو سال پيش در افت (عمق آب )از 8 متر وسانت 60 به 8 متر رسيده و با اين سرعتي كه پيش مي رودطي سالهاي آينده تنها قادر به پذيرش لنج ها خواهد بود. اين مسئول اضافه كرد: آماده سازي مسير حركت كشتي ها و بستر دريااز جمله وظايف سازمان بنادر كشتيراني است كه متاسفانه كمتر اعمال مي شود. عضو هيات مديره شركت بهمن فارس و بوشهرنيز با انتقاد از مشكل تخليه محموله كالاهاي اساسي در بوشهرگفت: به دليل فقدان تجهيزات لازم در سازمان بنادر و كشتيراني، كار تخليه محموله هاي برنج و قند و شكر با مشكل مواجه است. عبدالصمددرويش افزود: اين موضوع در نهايت به ضرر سازمان گسترش خدمات بازرگاني مي انجامد وعلاوه بر پرداخت هزينه سبك سازي كه براي هر تن 1500 تومان هزينه دارد و گاهي كشتيها15 10 تا روز در دريا معطل مي مانند و براي جبران آن نيز روزانه 5 هزاردلار به كشتي خارجي پرداخت و علاوه بر اين باعث تاخير در تحويل كالاهاي اساسي به مردم مي شود. عضو شوراي شهر بوشهر گفت: بندر بوشهر معناي بندري خود را از دست داده است چرا كه اگر اين بندر فعاليتي نداشته باشد و تجارت كه شغل اصلي مردم است به حركت درنيايد پوشش هزينه هاي جاري براي كسبه بسيارمشكل خواهد بود. احمد گزي افزود: چنانچه درصدي از عوارض گمركي همانند خوزستان براي بوشهرمنظور ديگر مي شد، شاهد كوچ بازرگانان و فرار سرمايه از استان نبوديم. اما در اين ميان، معاون عملياتي و جانشين مديركل بنادر و كشتيراني استان با رد هرگونه كمبود امكانات در بنادر استان عقيده دارد كه بندر بوشهر ظرفيت پذيرش 11 هزار تن بارج را دارد كه نسبت به ساير بنادر كشور به مراتب بيشتر است. طاهري مي گويد: در حال حاضر اين بندر هزار 12تن مربع انبار دارد كه معمولا يك سوم ظرفيت آن خالي است و علاوه بر آن با داشتن تجهيزاتي مانند جراثقال، كفي، ليفتراك و تراكتور به صورت كامل هيچ كمبودي در اين زمينه ها ندارد. وي درخصوص لايروبي نشدن بندر بوشهر نيز گفت: حدود 4 ماه است كه يك لايروب از بندر امام به بندر بوشهرمنتقل شده و مشغول لايروبي است و در حال حاضركشتي هاي جنرال كارگو كه حامل برنج، شكر و ساير كالاهاي اساسي هستند تا ظرفيت 21 هزار تن و كشتي هاي فله اي تا 15 هزار تن قادر به پهلوگيري هستند و اينكه گفته شده كه كشتي هاي بالاي 10 هزار تن قادر به پهلوگيري نيستند به شدت تكذيب مي شود. طاهري ظرفيت تخليه و بارگيري سالانه بوشهر را /1 5حدود ميليون تن اعلام كرد. مديركل گمرك بوشهر با تاييد مشكلات مذكور اضافه مي كند: گمرك خود سياست گذار نيست بلكه دستگاهي است كه مجري مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمركي و آئين نامه ها و بخشنامه هايي است كه از سوي وزارت بازرگاني و به نوعي اكثر وزارت خانه ها و سازمان هاي دولتي صادر مي شود. ناظر گمركات استان نيز خاطرنشان مي كند: گمرك بخشنامه ها و دستورالعملهاي صادره از ساير سازمان ها مانند انرژي اتمي، اداره استاندارد و قرنطينه را اجرا و عوارض مربوط به نمايندگي از اين ارگان ها را در ارتباط با تجارت خارجي وصول فرود مي كند عسكري در خصوص تخفيف 30 درصد سود بازرگاني گمركات خرمشهر وآبادان يادآور مي شود: اين تخفيف جزء وظايف و در حد قدرت ما نيست بلكه بايدهيات وزيران در اين زمينه تصميم بگيرد كه البته ما آنرا در همايشهاي مختلف بعنوان يكي از مشكلات جدي بندر بوشهر مطرح كرده ايم و اين مورد بايد توسط نمايندگان مردم در مجلس پيگيري و اجرا شود و در اين خصوص هم نمايندگان و هم استاندار بوشهر در جريان هستند. مديركل گمرك بوشهر با تاييد جوان بودن بعضي از كارمندان گمرك و لزوم ارائه آموزش مداوم در جهت خدمت بهتر به مردم يادآور شد: طرح مكانيزه در گمرك بوشهر بعنوان نهمين گمرك در سطح ايران اجرا شده و هم اكنون عمليات گمركي اعم از صادرات، واردات و ترانزيت كالا توسط اين سيستم بصورت مكانيزه انجام مي شود. وي افزود: با راه اندازي اين سيستم، آمارگيري خيلي صريح تر و صحيح تر و باعث تسريع در ترخيص كالا شده است و با پيوستن اداره كل بنادر و كشتيراني استان بوشهر به سيستم مكانيزه، صاحب كالا با داشتن يك دستگاه كامپيوتر مي تواند اطلاعات خود را به سيستم بدهد و نيازي به حضور فيزيكي در محل گمرك ندارد. اما معاون مالي اداري و برنامه ريزي استاندار بوشهر وجود مشكلات بندري در بوشهررا تاييد كرده و مي گويد: مشكل عدم لايروبي كانال ورودي بندر بوشهر در چند سال اخير همواره وجودداشته و سبك سازي كشتي ها معمول شده است. وي علت اين امر را عدم وجود لايروب دائمي در استان دانسته و يادآور مي شود به لحاظ موقعيت خاص بندر بوشهر بايد يك لايروب بصورت دائم مشغول بكار باشد تا مشكلي در اين زمينه پيش نيايد. عباس علوي نژاد از رونق افتادن بندر بوشهر را ناشي از وجود دو عامل هزينه ها ي بندري در نتيجه كمبود امكانات بندري و نيز سياست هاي كلي دولت در جهت تخفيف سود عوارض حقوق گمركي مي داند و اظهار مي دارد: استان هاي خوزستان و هرمزگان در حال حاضر از اين تخفيف ها استفاده مي كنند و ما انتظار داريم كه مانند آنها از اين تسهيلات بهره مند شويم. وي با انتقاد از موثر نبودن قابليت هاي اقتصادي استان بوشهر بر عمران شهري تصريح مي كند: اگر درآمد بندري جزيره خارك صرف عمران شهري شود بوشهرهيچ مشكلي در اين زمينه نخواهد داشت. معاون برنامه ريزي استانداري بوشهر از پيگيري طرح مطالعاتي وضعيت اقتصادي آينده بوشهر توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در آينده نزديك خبر داد و يادآور شد: هدف از اجراي اين طرح احياء بندرهاي استان است و با اجراي آن بسياري از مشكلات فعلي استان حل خواهد شد. به گفته وي در جهت توسعه بخش ارتباطات دريايي بوشهر موافقت اصولي با اعزام حجاج از طريق بوشهر به بندر دمام عربستان از وزارت امور خارجه اخذ و در سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در دست پيگيري است. علوي نژاد از استقلال دفاتر گمركي بندرهاي استان به عنوان يك عامل توسعه آنها ياد مي كند و مي گويد: بندر ديلم مستقل شده و در آينده نزديك دفاتر گمركي كنگان و دير نيز مستقل خواهند شد زيرا در حال حاضر از اسكله هاي موجود بندرهاي استان به نحو مطلوب استفاده نمي شود و با همكاري سازمان بنادر، شيلات ايران و استانداري، وضعيت بهره برداري مطلوب از اين اسكله ها برنامه ريزي و اقدام خواهد شد. بندر بوشهر - خبرنگار همشهري